החוג לאמנות התיאטרון - תשע"ז
המסלול העיוני עם בחינת גמר MA

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
סמינריונים מסגרת - 602
א' 0811.4045.01 הדיאלוג של בקט עם האמנויות הפלסטיות ד"ר רז-דגני אירית
סמינר ד 14:00 16:00 02 קיקואין 4
א' 0811.4047.01 גוף, חיות, מופע ד"ר הררי דרור
סמינר א 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
א' 0687.4441.01 מפולחן לקורוסאווה:התיאטרון והקולנוע היפניים ומה שבינהם פרופ' סרפר צביקה
סמינר ה 10:00 14:00 262 גילמן
ב' 0811.4050.01 יוצרות בקדמת הבמה פרופ' לב אלג'ם שולי
סמינר א 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
ב' 0811.4046.01 דת וחילון בתיאטרון: ימי הביניים והתיאטרון המודרני ד"ר להבי שרון
סמינר ד 16:00 20:00 212 מכסיקו 4
ב' 0811.4048.01 אתר המופע: מופעים תלויי-מקום ושיח המרחב ד"ר בן - שאול דפנה
סמינר א 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
ב' 0811.4048.01 אתר המופע: מופעים תלויי-מקום ושיח המרחב ד"ר בן - שאול דפנה
סמינר א 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
ב' 0811.4051.01 פסטיבל עכו ד"ר שם-טוב נפתלי
סמינר ד 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
א' 0811.4049.01 קולוקויום פרופ' לב אלג'ם שולי
קולוק' ד 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
ב' 0811.4049.01 קולוקויום פרופ' לב אלג'ם שולי
קולוק' ד 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
שיעורים מתכנית הלימודים הבינתחומית
מסגרת 603
א' 0810.6003.01 אסתטיקות של המאה העשרים ד"ר אונגר הנריך
שיעור א 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
א' 0810.5082.01 ניגוד ורציפות בין הנשגב לדיאלוג באמנות ובפסיכואנליזה דר' אלפנדרי עידית
סמינר ה 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
א' 0810.5065.01 מוזיאונים במאה ה-21 ד"ר שוש רותם
סמינר א 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
ב' 0810.5078.01 מימזיס בערבון מוגבל טרנספורמציות בהיצג האמנותי - בספרות, ציו ד"ר אונגר הנריך
סמינר א 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
א' 0810.5074.01 הפואטיקה של המקרי ד"ר אייל דותן
סמינר ב 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
ב' 0810.5081.01 אהבה, סליחה וטינה ביחס לפשעים נגד האנושות: אמנות ופילוסופיה דר' אלפנדרי עידית
סמינר ד 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
א' 0810.5075.01 תרבות / אמנות / ארוטיקה, או: גופו של האמן ד"ר ברוך בליך
סמינר ג 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
ב' 0810.5062.01 אמנות, מדע וטכנולוגיה ד"ר יעל אילת ון-אסן
סמינר ה 10:00 14:00 208 מכסיקו 4
א' 0810.5080.01 מושגי יסוד בתרבות חזותית ד"ר אהד זהבי
סמינר ד 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
ב' 0810.5024.01 תאוריות של ריבוי ד"ר אייל דותן
סמינר ד 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
ב' 0810.5083.01 בית: House and Home ד"ר שוש רותם
סמינר ד 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2