החוג לאמנות התיאטרון - תש"פ
שנה ג' - דו חוגי

שיעורי יסוד
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
 • ***ניתן לבחור מתוך השיעורים המוצעים
 • א' 0811.1098.01 הטרגדיה היוונית-טקסט, תיאוריה, במה ד"ר עירא אבנרי
  שיעור א 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0811.1221.01 הגיבור המודרני ותשוקתו למימוש עצמי ד"ר בלהה בלום
  שיעור ב 12:00 14:00 120 מכסיקו 2
  א' 0811.1235.01 מבוא לעיצוב תאורה מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ד 14:00 16:00 121 מכסיקו 2
  ב' 0811.1235.01 מבוא לעיצוב תאורה מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ג 12:00 14:00 121 מכסיקו 2
  ב' 0811.1240.01 אחרים בתיאטרון ובמופע הישראלי ד"ר הררי דרור
  שיעור ג 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0811.1099.01 השורשים הקדם-מודרניים של הטרגדיה המודרנית ד"ר עירא אבנרי
  שיעור א 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0861.6005.01 יזמות תרבותית אלטרנטיבית ד"ר רועי ברנד
  שיעור ג 14:00 16:00 ג206 מכסיקו 2
  א' 0861.6004.01 אספנות וכוחות השוק: אמנות יפה בישראל ד"ר פרי מילי
  שיעור א 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  שיעורי הפקה
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  ב' 0811.1563.01 הפקה בתיאטרון עצמאי גב' גליה יואלי
  שיעור ב 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
  שיעורים מעשיים
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  אב 0811.4020.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ב 16:00 19:00 מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס 6
 • **חובה להרשם לסמינר ארטיביזם; משחקים שינוי חברתי
 • **חובה למסלול קהלתי
 • **יתקיים מחוץ לאוניברסיטה
 • א' 0811.1469.01 טקסט, שפה, משחק מר עאמר חלייחל
  עבודה מעשית א 16:00 19:00 א207 מכסיקו 3
  ב' 0811.1562.01 כתיבה ודרמטורגיה פרופ' קינר גד
  עבודה מעשית ד 16:00 19:00 212 מכסיקו 3
  א' 0811.1034.01 מאימפרוביזציה לפרזנטציה - עבודת השחקן ד"ר הריס פיטר
  עבודה מעשית ה 09:00 12:00 121 מכסיקו 3
  ב' 0811.1034.01 מאימפרוביזציה לפרזנטציה - עבודת השחקן ד"ר הריס פיטר
  עבודה מעשית ה 09:00 12:00 ב206 מכסיקו 3
  סמינרים
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.1398.01 שיקספיר וייצוגי הגוף כחומר וכדימוי ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ג 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  א' 0811.1468.01 ארטיביזם; משחקים שינוי חברתי ד"ר חן אלון
  סמינר ה 14:00 18:00 201 דן-דוד 4
  ב' 0811.1092.01 מגדר מעמד וזהות בתיאטרון המודרני*** ד"ר להבי שרון
  סמינר א 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
 • ***אינו מיועד למי שלמד את הקורס בשנת תשע"ח
 • א' 0811.0215.01 מופע הריק: עיונים בתאטרון מאיין ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר ג 10:00 14:00 005 הגלריה 4
  א' 0811.1035.01 ריטואלים בהלכה:מבט טקסטואלי ופרפורמטיבי ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ב 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
 • ***בשיתוף מדעי היהדות
 • א' 0811.1243.01 תיאטרון לפנים ופריפורמנס של עודפות ד"ר הררי דרור
  סמינר ה 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0811.0247.01 קומדיה: דרמה, תיאוריה, פרשנות*** ד"ר שלגו שלומית
  סמינר ד 10:00 14:00 203 דן-דוד 4