החוג לאמנות התיאטרון - תש"פ
שנה ג' - מסלול בימוי

שיעורי יסוד
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
 • ***ניתן לבחור מתוך השיעורים המוצעים
 • א' 0811.1098.01 הטרגדיה היוונית-טקסט, תיאוריה, במה ד"ר עירא אבנרי
  שיעור א 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0811.1221.01 הגיבור המודרני ותשוקתו למימוש עצמי ד"ר בלהה בלום
  שיעור ב 12:00 14:00 120 מכסיקו 2
  א' 0811.1235.01 מבוא לעיצוב תאורה מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ד 14:00 16:00 121 מכסיקו 2
  ב' 0811.1235.01 מבוא לעיצוב תאורה מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ג 12:00 14:00 121 מכסיקו 2
  ב' 0811.1240.01 אחרים בתיאטרון ובמופע הישראלי ד"ר הררי דרור
  שיעור ג 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0811.1099.01 השורשים הקדם-מודרניים של הטרגדיה המודרנית ד"ר עירא אבנרי
  שיעור א 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0861.6005.01 יזמות תרבותית אלטרנטיבית ד"ר רועי ברנד
  שיעור ג 14:00 16:00 ג206 מכסיקו 2
  א' 0861.6004.01 אספנות וכוחות השוק: אמנות יפה בישראל ד"ר פרי מילי
  שיעור א 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  שיעורי הפקה
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  ב' 0811.1563.01 הפקה בתיאטרון עצמאי גב' גליה יואלי
  שיעור ב 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
  שיעורים מעשיים
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.0814.01 הבמאי כפרשן - עבודה על סצינות ממחזותיו של ברטולט ברכט מר עידו ריקלין
  עבודה מעשית ה 11:00 14:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.0814.01 הבמאי כפרשן - עבודה על סצינות ממחזותיו של ברטולט ברכט מר עידו ריקלין
  עבודה מעשית ד 14:00 17:00 ב206 מכסיקו 3
  א' 0811.1334.01 עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב א'*** מר צ'ך לוקאס
  עבודה מעשית א 15:00 18:00 209 מכסיקו 3
  ב' 0811.1335.01 עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב ב'*** מר צ'ך לוקאס
  עבודה מעשית ג 14:00 17:00 212 מכסיקו 3
 • ***חובה לתלמידי בימוי (2 סמסטרים)
 • ***חובה לתלמידי עיצוב במה שנה ג' תואר ראשון סמ' א'
 • ***חובה לתלמידי עיצוב במה שנה ג' תואר שני סמ' ב'
 • ב' 0811.3995.01 -בימוי - כפיר אזולאי מר אזולאי כפיר
  עבודה מעשית א 15:00 18:00 ב206 מכסיקו 3
  א' 0811.1526.01 בימוי סצינות פרופ' הניג אופירה
  עבודה מעשית א 12:00 15:00 ב206 מכסיקו 3
  סמינרים
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.1398.01 שיקספיר וייצוגי הגוף כחומר וכדימוי ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ג 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  א' 0811.1468.01 ארטיביזם; משחקים שינוי חברתי ד"ר חן אלון
  סמינר ה 14:00 18:00 201 דן-דוד 4
  ב' 0811.1092.01 מגדר מעמד וזהות בתיאטרון המודרני*** ד"ר להבי שרון
  סמינר א 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
 • ***אינו מיועד למי שלמד את הקורס בשנת תשע"ח
 • א' 0811.0215.01 מופע הריק: עיונים בתאטרון מאיין ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר ג 10:00 14:00 005 הגלריה 4
  א' 0811.1035.01 ריטואלים בהלכה:מבט טקסטואלי ופרפורמטיבי ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ב 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
 • ***בשיתוף מדעי היהדות
 • א' 0811.1243.01 תיאטרון לפנים ופריפורמנס של עודפות ד"ר הררי דרור
  סמינר ה 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0811.0247.01 קומדיה: דרמה, תיאוריה, פרשנות*** ד"ר שלגו שלומית
  סמינר ד 10:00 14:00 203 דן-דוד 4