החוג לאמנות התיאטרון - תש"פ
שנה ב' - מסלול בימוי

שיעורי יסוד
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0811.2137.01 מבוא לתיאטרון המודרני ד"ר הררי דרור
שיעור ב 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
 • ***חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.1097.01 תכניה וקטלוג בעידן דיגיטלי ד"ר להבי שרון
  ד"ר ספי הנדלר
  שיעור ד 16:00 18:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0811.1097.01 תכניה וקטלוג בעידן דיגיטלי ד"ר להבי שרון
  ד"ר ספי הנדלר
  שיעור ג 16:00 18:00 ג206 מכסיקו 2
  א' 0811.1002.01 חלום ליל קיץ (מתחברים + ) ד"ר להבי שרון
  שיעור ד 08:00 10:00 212 מכסיקו 2
  א' 0811.2136.01 תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסן ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 12:00 14:00 209 מכסיקו 2
 • ***חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.1098.01 הטרגדיה היוונית-טקסט, תיאוריה, במה ד"ר עירא אבנרי
  שיעור א 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0811.2138.01 תיאוריות וביקורת:גישות למחקר וליצירה של תיאטרון ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ג 08:00 10:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0811.1343.01 מבוא לתיאטרון פוסט-מודרני ד"ר הררי דרור
  שיעור ג 12:00 14:00 01 קיקואין 2
 • ***חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • ב' 0811.1099.01 השורשים הקדם-מודרניים של הטרגדיה המודרנית ד"ר עירא אבנרי
  שיעור א 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
  שיעורי הפקה
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.1033.01 ע. במאי, מפיק, ניהול הצגה מר ברעוז גד
  תרגיל ה 12:00 14:00 120 מכסיקו 2
  שיעורים מעשיים
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.1471.01 מחזות ישראליים מקומיים גב' ברון דדי
  עבודה מעשית ד 10:00 13:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.0261.01 עיצוב תנועה במרחב בימתי גב' מור לידור
  עבודה מעשית ב 14:00 17:00 א207 מכסיקו 3
  ב' 0811.3995.01 -בימוי - כפיר אזולאי מר אזולאי כפיר
  עבודה מעשית א 15:00 18:00 ב206 מכסיקו 3
  א' 0811.1018.01 חשיבה דרמטית-מניתוח טקסטואלי לביצוע בימתי מר ברגמן נמרוד
  עבודה מעשית א 14:00 17:00 121 מכסיקו 3
  א' 0811.1488.01 יסודות הבימוי גב' קרמסקי יעל
  עבודה מעשית ג 14:00 17:00 א207 מכסיקו 3
  ב' 0811.1488.01 יסודות הבימוי גב' קרמסקי יעל
  עבודה מעשית ה 12:00 15:00 ב206 מכסיקו 3
  סמינרים
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.1398.01 שיקספיר וייצוגי הגוף כחומר וכדימוי ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ג 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  א' 0811.1035.01 ריטואלים בהלכה:מבט טקסטואלי ופרפורמטיבי ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ב 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
 • **סמינר חובה לתלמידי משחק
 • **בשיתוף עם מדעי היהדות
 • ב' 0811.1092.01 מגדר מעמד וזהות בתיאטרון המודרני*** ד"ר להבי שרון
  סמינר א 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
 • ***אינו מיועד למי שלמד את הקורס בשנת תשע"ח
 • א' 0811.0215.01 מופע הריק: עיונים בתאטרון מאיין ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר ג 10:00 14:00 005 הגלריה 4
  ב' 0811.0247.01 קומדיה: דרמה, תיאוריה, פרשנות*** ד"ר שלגו שלומית
  סמינר ד 10:00 14:00 203 דן-דוד 4
 • *** חובה לכיתת למצטיינים במשחק
 • ב' 0811.3286.01 תיאטרון משנה מציאות ד"ר הררי דרור
  סמינר ב 10:00 14:00 213 מכסיקו 4
  א' 0811.1468.01 ארטיביזם; משחקים שינוי חברתי ד"ר חן אלון
  סמינר ה 14:00 18:00 201 דן-דוד 4
 • **חובה למסלול קהילתי