החוג לקולנוע וטלויזיה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
תשפב
שנה א'
מבואות - שנה א'
א' 0851.6234.01 תולדות הקולנוע א' ד"ר חיוטין דן
שיעור ג 10:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
א' 0851.6234.01 תולדות הקולנוע א' (הקרנה) ד"ר חיוטין דן
שיעור ג 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 0
 • אסיסטנט אלון יודקובסקי
 • ב' 0851.6235.01 תולדות הקולנוע ב' ד"ר חיוטין דן
  שיעור ג 10:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
  ב' 0851.6235.01 תולדות הקולנוע ב' (הקרנה) ד"ר חיוטין דן
  שיעור ג 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 0
 • אסיסטנט אלון יודקובסקי
 • א' 0851.6524.01 מבוא לתיאוריות קולנועיות ד"ר חרל"פ איתי
  שיעור ג 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6548.01 מבע קולנועי ד"ר כהן רז אודיה
  שיעור ד 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • אסיסטנט אלון יודקובסקי
 • א' 0851.6190.01 מבוא לקולנוע תיעודי ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ד 10:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6217.01 יסודות בצילום ועריכה מר לרנר דן
  שיעור א 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6531.01 מבוא ללימודי טלוויזיה ד"ר חרל"פ איתי
  שיעור ד 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  אב 0851.0005.01 בקיאות בסרטים א' ד"ר אוטין פבלו
  קולוק' ג 18:00 21:00 115 פאסטליכט מכסיקו 1
  ב' 0851.6539.01 מבוא לתסריטאות [1] מר צפור אסף
  שיעור ד 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • תלמידי דו חוגי יכולים ללמוד בשנה א' את הקורס:
 • מבוא לתסריטאות שיוכר כשיעור בחירה עיוני
 • שנים ב'+ג' (מסגרת 600)
 • א' 0851.6189.01 מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי ד"ר לנדסמן אוהד
  שיעור ד 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6189.01 מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי ( הקרנה) ד"ר לנדסמן אוהד
  שיעור ד 18:00 20:00 115 פאסטליכט מכסיקו 0
  מבואות חובה מחוץ לחוג
  אב 0861.1210.01 תחנות בתרבות המערב ד"ר איתי שניר
  שיעור א 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
  סדנאות מקצועיות מרוכזות ( ללא קרדיט אקדמי)
  א' 0851.0012.01 בטיחות כללית וחשמל סדנה
 • להלן תאריכי סדנאות הבטיחות לתלמידי שנה א'
 • חובה להשתתף בכל תאריכי הסדנה
 • הסדנאות יתקיימו שבוע לפני תחילת הלימודים
 • ייתכנו שינויים בלו"ז עדכונים ישלחו בהמשך
 • 5.10.2021
 • 08:45-09:00 - התכנסות ורישום
 • 09:00-10:30 - הרמה נכונה
 • 10:45-12:15 - בטיחות בחשמל
 • 12:15-12:30 הפסקה
 • 12:30-13:15 המשך בטיחות בחשמל
 • 13:15-14:00- הפסקת צהריים
 • 14:00-15:30 בטיחות בעבודה בגובה
 • 6.10.2021
 • 08:45-09:00 - התכנסות ורישום
 • 09:00-10:30 - בטיחות כללית, בטיחות אש,עבודה בצבע
 • 10:30-10:45 הפסקה
 • 10:45-12:15 עזרה ראשונה והחייאה
 • 12:15-13:00 הפסקת צהריים
 • 13:100-14:30 המשך עזרה ראשונה והחייאה
 • 14:30-15:00 מבחן
 • מועד ב' של הסדנאות
  שני ימי שישי 22+29.10.2021
  א' 0851.1518.01 סדנת צילום מר גולדווסר תום
  סדנה ב 10:00 12:00 213 מכסיקו 0
  א' 0851.1518.02 סדנת צילום מר גולדווסר תום
  סדנה ב 10:00 12:00 213 מכסיקו 0
  א' 0851.1518.03 סדנת צילום מר גולדווסר תום
  סדנה ה 10:00 12:00 א117 מכסיקו 0
  א' 0851.1518.04 סדנת צילום מר גולדווסר תום
  סדנה ב 14:00 16:00 ב122 מכסיקו 0
  א' 0851.1518.05 סדנת צילום מר גולדווסר תום
  סדנה ה 10:00 12:00 א117 מכסיקו 0
  א' 0851.1518.06 סדנת צילום מר גולדווסר תום
  סדנה ב 14:00 16:00 ב122 מכסיקו 0
  א' 0851.1518.07 סדנת צילום מר גולדווסר תום
  סדנה ה 14:00 16:00 120 מכסיקו 0
 • אחת לשבועיים
 • לימודים בקמפוס
  א' 0851.1519.01 סדנת עריכה גב' ברוג טל
  סדנה ב 08:00 10:00 213 מכסיקו 0
  א' 0851.1519.02 סדנת עריכה גב' ברוג טל
  סדנה ב 08:00 10:00 213 מכסיקו 0
  א' 0851.1519.03 סדנת עריכה גב' עוזר איריס
  סדנה ה 08:00 10:00 120 מכסיקו 0
  א' 0851.1519.04 סדנת עריכה מר טבקמן חיים
  סדנה ב 09:00 11:00 209 מכסיקו 0
  א' 0851.1519.05 סדנת עריכה גב' עוזר איריס
  סדנה ה 08:00 10:00 120 מכסיקו 0
  א' 0851.1519.06 סדנת עריכה מר טבקמן חיים
  סדנה ב 09:00 11:00 209 מכסיקו 0
  א' 0851.1519.07 סדנת עריכה מר טבקמן חיים
  סדנה ה 09:00 11:00 213 מכסיקו 0
  א' 0851.1520.01 סדנת אביד מר רפאלי רפאל
  סדנה א 18:00 20:00 זום - 0
  א' 0851.1520.02 סדנת אביד גב' דולברג נועה
  סדנה ד 18:00 20:00 זום - 0
 • אחת לשבועיים
 • סדנאות ייחודיות למסלול מדיה דיגיטלית
  א' 0851.8100.01 דו מימד מר שפירא איל
  סדנה ד 12:00 14:00 208 מולטימדיה מכסיקו 0
 • אסיסטנטית נועה דולברג
 • א' 0851.8102.01 יסודות ביצירה דיגיטלית א' מר בן אריה אהוד
  סדנה א 14:00 16:00 ב122 מכסיקו 2
  ב' 0851.8103.01 יסודות ביצירה דיגיטלית ב' מר בן אריה אהוד
  סדנה א 14:00 16:00 208 מולטימדיה מכסיקו 2
  ב' 0851.8104.01 יסודות בעיצוב גרפי פרופ' קמינסקי חנן
  סדנה ד 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
  תרגילים - שנה א'
  תרגיל בתיאוריות קולנועיות
  א' 0851.6527.01 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר אונגר יונתן
  תרגיל א 16:00 18:00 ב122 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.02 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר יעקובוביץ אורי
  תרגיל א 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.03 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' גרין דנה
  תרגיל ה 12:00 14:00 203 דן-דוד 2
  א' 0851.6527.04 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' גלסטיאן דיאנה
  תרגיל א 14:00 16:00 02 קיקואין 2
  א' 0851.6527.05 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר יעקובוביץ אורי
  תרגיל א 14:00 16:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.06 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' גלסטיאן דיאנה
  תרגיל א 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.07 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר אבידן טל
  תרגיל א 14:00 16:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.08 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר אבידן טל
  תרגיל א 16:00 18:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.09 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' גלסטיאן דיאנה
  תרגיל ד 10:00 12:00 02 קיקואין 2
  א' 0851.6527.10 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר אונגר יונתן
  תרגיל ה 10:00 12:00 203 דן-דוד 2
  תרגיל במבע קולנועי
  א' 0851.6551.01 תרגיל במבע קולנועי מר אונגר יונתן
  תרגיל ה 12:00 14:00 201 דן-דוד 2
  א' 0851.6551.02 תרגיל במבע קולנועי מר קופיבקר יונתן
  תרגיל א 16:00 18:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.03 תרגיל במבע קולנועי מר יודקובסקי אלון
  תרגיל א 14:00 16:00 201 דן-דוד 2
  א' 0851.6551.04 תרגיל במבע קולנועי מר יודקובסקי אלון
  תרגיל א 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.05 תרגיל במבע קולנועי מר קופיבקר יונתן
  תרגיל א 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.06 תרגיל במבע קולנועי מר אבידן טל
  תרגיל ה 14:00 16:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.07 תרגיל במבע קולנועי מר אונגר יונתן
  תרגיל א 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.08 תרגיל במבע קולנועי מר אבידן טל
  תרגיל ד 16:00 18:00 ב122 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.09 תרגיל במבע קולנועי מר יעקובוביץ אורי
  תרגיל ד 16:00 18:00 02 קיקואין 2
  קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית
 • מרכז אבישר אריאל
 • ב' 0851.6546.01 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית מר יודקובסקי אלון
  תרגיל א 10:00 12:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.02 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית גב' גלסטיאן דיאנה
  תרגיל ד 16:00 18:00 02 קיקואין 2
  ב' 0851.6546.03 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית גב' דולברג נועה
  תרגיל ג 16:00 18:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.04 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית מר קופיבקר יונתן
  תרגיל ג 16:00 18:00 202 דן-דוד 2
  ב' 0851.6546.05 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית גב' זודמן רותם
  תרגיל א 10:00 12:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.06 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית גב' גלסטיאן דיאנה
  תרגיל ד 14:00 16:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.07 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית מר קופיבקר יונתן
  תרגיל ה 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.08 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית גב' זודמן רותם
  תרגיל ד 16:00 18:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.09 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית מר יודקובסקי אלון
  תרגיל א 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  תרגיל בלימודי טלוויזיה
 • תרגיל "בלימודי טלוויזיה" יינתן אחת לשבועיים
 • ב' 0851.6554.01 תרגיל בלימודי טלוויזיה מר אבידן טל
  תרגיל א 14:00 16:00 213 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.02 תרגיל בלימודי טלוויזיה מר אבידן טל
  תרגיל א 14:00 16:00 213 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.03 תרגיל בלימודי טלוויזיה גב' גרין דנה
  תרגיל ג 16:00 18:00 211 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.04 תרגיל בלימודי טלוויזיה גב' גרין דנה
  תרגיל ג 16:00 18:00 211 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.05 תרגיל בלימודי טלוויזיה מר אונגר יונתן
  תרגיל א 16:00 18:00 120 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.06 תרגיל בלימודי טלוויזיה מר אונגר יונתן
  תרגיל א 16:00 18:00 120 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.07 תרגיל בלימודי טלוויזיה מר לוי תומר
  תרגיל ה 14:00 16:00 א117 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.08 תרגיל בלימודי טלוויזיה מר לוי תומר
  תרגיל ה 14:00 16:00 א119 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.09 תרגיל בלימודי טלוויזיה מר קופיבקר יונתן
  תרגיל ד 14:00 16:00 02 קיקואין 1
  תרגיל בכתיבת תסריט
  ב' 0851.1516.01 כתיבת תסריט מר לוי תומר
  תרגיל א 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.1516.02 כתיבת תסריט מר לוי תומר
  תרגיל א 16:00 18:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.1516.03 כתיבת תסריט גב' ברוך שירה
  תרגיל א 14:00 16:00 02 קיקואין 2
  ב' 0851.1516.05 כתיבת תסריט גב' ברוך שירה
  תרגיל א 10:00 12:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.1516.06 כתיבת תסריט גב' ברוך שירה
  תרגיל ה 10:00 12:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.1516.07 כתיבת תסריט גב' פרי רומי
  תרגיל א 14:00 16:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.1516.08 כתיבת תסריט גב' שמעון נעם סיון
  תרגיל ג 16:00 18:00 209 מכסיקו 2
  סדנאות - שנה א'
  יש להרשם לאותה קבוצה ואותו מרצה בסמסטר ב'
 • הסדנאות ייתקיימו בקמפוס
 • א' 0851.6591.01 יסודות בבימוי קולנועי א' פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ה 12:00 14:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.01 יסודות בבימוי קולנועי ב' פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ה 12:00 14:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.02 יסודות בבימוי קולנועי א' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ב 18:00 20:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.02 יסודות בבימוי קולנועי ב' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ב 18:00 20:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.03 יסודות בבימוי קולנועי א' גב' זקצר עילית
  סדנה ב 12:00 14:00 ב122 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.03 יסודות בבימוי קולנועי ב' גב' זקצר עילית
  סדנה ב 12:00 14:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.04 יסודות בבימוי קולנועי א' מר שני ירון
  סדנה ד 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.04 יסודות בבימוי קולנועי ב' מר שני ירון
  סדנה ד 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.05 יסודות בבימוי קולנועי א' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ב 14:00 16:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.05 יסודות בבימוי קולנועי ב' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ב 14:00 16:00 120 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.06 יסודות בבימוי קולנועי א' מר פיצ'חדזה יוסף
  סדנה ב 08:00 10:00 ב122 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.06 יסודות בבימוי קולנועי ב' מר פיצ'חדזה יוסף
  סדנה ב 08:00 10:00 ב122 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.07 יסודות בבימוי קולנועי א' פרופ' גביזון שבתאי
  סדנה ה 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.07 יסודות בבימוי קולנועי ב' פרופ' גביזון שבתאי
  סדנה ה 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.08 יסודות בבימוי קולנועי א' מר מנור עמיר
  סדנה ב 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.08 יסודות בבימוי קולנועי ב' מר מנור עמיר
  סדנה ב 12:00 14:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.09 יסודות בבימוי קולנועי א' גב' שלום עזר טלי
  סדנה ה 12:00 14:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.09 יסודות בבימוי קולנועי ב' גב' שלום עזר טלי
  סדנה ה 12:00 14:00 א117 מכסיקו 2
 • יסודות בבימוי קולנועי ב' פתוח לתלמידי הדו חוגי
 • כקורס בחירה עיוני שנים ב' ג'
 • קורס זה יוכר במסגרת מכסת השעות המעשיות
 • שניתן לקחת בתכנית הדו חוגית
 • הסדנאות ייתקיימו בקמפוס - באולפן הגדול
 • אב 0851.1511.01 יסודות ביצירה לטלוויזיה מר שפירא ערן
  סדנה ב 08:00 14:00 א122 מכסיקו 4
  אב 0851.1511.02 יסודות ביצירה לטלוויזיה מר שפירא ערן
  סדנה ב 08:00 14:00 א122 מכסיקו 4
  אב 0851.1511.03 יסודות ביצירה לטלוויזיה גב' בנאי סיגלית
  סדנה ה 08:00 14:00 א122 מכסיקו 4
  אב 0851.1511.04 יסודות ביצירה לטלוויזיה גב' בנאי סיגלית
  סדנה ה 08:00 14:00 א122 מכסיקו 4
  אב 0851.1511.05 יסודות ביצירה לטלוויזיה מר נחמיאס משה
  סדנה ב 14:00 20:00 א122 מכסיקו 4
  אב 0851.1511.06 יסודות ביצירה לטלוויזיה מר נחמיאס משה
  סדנה ב 14:00 20:00 א122 מכסיקו 4
  אב 0851.1511.07 יסודות ביצירה לטלוויזיה מר שפירא ערן
  סדנה ה 14:00 20:00 א122 מכסיקו 4
 • הקורס " יסודות ביצירה בטלוויזיה" יינתן פעם בשבועיים
 • אנגלית מתקדמים
  א' 0809.0002.01 אנגלית יפורסם
  שו"ת ב 18:00 20:00
  א' 0809.0002.01 אנגלית יפורסם
  שו"ת ד 18:00 20:00 212 מכסיקו
  א' 0809.0006.01 אנגלית יפורסם
  שו"ת ג 08:00 10:00
  א' 0809.0006.01 אנגלית יפורסם
  שו"ת ה 14:00 16:00
  ב' 0809.0004.01 אנגלית יפורסם
  שו"ת ב 14:00 16:00
  ב' 0809.0004.01 אנגלית יפורסם
  שו"ת ה 14:00 16:00 0
  ב' 0809.0005.01 אנגלית יפורסם
  שו"ת ב 08:00 10:00 0
  ב' 0809.0005.01 אנגלית יפורסם
  שו"ת ה 08:00 10:00 0
  מבואות חובה שנה ב'
  א' 0851.6189.01 מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי ד"ר לנדסמן אוהד
  שיעור ד 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6189.01 מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי ( הקרנה) ד"ר לנדסמן אוהד
  שיעור ד 18:00 20:00 115 פאסטליכט מכסיקו 0
  אב 0851.0006.01 בקיאות בסרטים ב' ד"ר אוטין פבלו
  קולוק' ה 18:00 21:00 115 פאסטליכט מכסיקו 1
  ב' 0851.6595.01 מבוא לקולנוע ישראלי ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 12:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  תרגיל בקולנוע ישראלי
  ב' 0851.6553.01 תרגיל בקולנוע ישראלי גב' דולברג נועה
  תרגיל ב 08:00 10:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.6553.02 תרגיל בקולנוע ישראלי גב' שוורץ אושרה
  תרגיל א 10:00 12:00 124 מכסיקו 2
  ב' 0851.6553.03 תרגיל בקולנוע ישראלי גב' שוורץ אושרה
  תרגיל א 12:00 14:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.6553.04 תרגיל בקולנוע ישראלי גב' דולברג נועה
  תרגיל ב 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.6553.05 תרגיל בקולנוע ישראלי גב' שוורץ אושרה
  תרגיל ג 08:00 10:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.6553.06 תרגיל בקולנוע ישראלי גב' אריאלי קטיה
  תרגיל ג 18:00 20:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.6553.07 תרגיל בקולנוע ישראלי גב' אריאלי קטיה
  תרגיל ג 10:00 12:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.6553.08 תרגיל בקולנוע ישראלי גב' שוורץ אושרה
  תרגיל ג 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  תיאוריות קולנועיות מודרניות ועכשוויות
 • ריכוז: ד"ר אורי לוין
 • א' 0851.4000.01 תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויות מר אבישר אריאל
  פרו"ס ג 16:00 20:00 א117 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.02 תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויות מר אבישר אריאל
  פרו"ס א 14:00 18:00 208 נפתלי 4
  א' 0851.4000.03 תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויות מר ארבל יואב
  פרו"ס א 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.04 תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויות גב' עובדיה מורן
  פרו"ס ד 12:00 16:00 119 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.05 תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויות גב' מזור יעל
  פרו"ס ב 16:00 20:00 212 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.06 תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויות גב' פישר תומר
  פרו"ס ה 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  א' 0851.4000.07 תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויות ד"ר בן דוד בני
  פרו"ס א 10:00 14:00 א119 מכסיקו 4
  א' 0851.4000.09 תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויות מר ארבל יואב
  פרו"ס א 14:00 18:00 203 דן-דוד 4
  ב' 0851.4000.08 תיאוריות קולנועיות מודרנית ועכשוויות ד"ר לוין אורי
  פרו"ס ה 08:00 12:00 4
 • דרישות קדם: מבוא לתיאוריות קולנועיות
 • וקריאה וכתיבה מודרכת
 • חטיבת לימודים עיוניים - שנים ב' ג'
  קורסי מסלול המצטיינים
  שנה ב'
 • מרכזת מסלול מצטיינים ד"ר אורי לוין
 • א' 0851.7532.01 ביקורת קולנוע ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ד 08:00 10:00 120 מכסיקו 2
  א' 0851.6722.01 המחקר והביקורת הוידאוגרפיים מר אבישר אריאל
  שיעור ב 08:00 10:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.6152.01 שקרים אמיתיים: לעג, זיוף ואמת בקולנוע המוקומנטרי ד"ר לנדסמן אוהד
  שיעור א 16:00 18:00 א119 מכסיקו 2
  סמינר מסלול מצטיינים שנה ג'
  א' 0851.5134.01 מדיה וטכנולוגיה ד"ר לוין אורי
  סמינר ב 14:00 16:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0851.5134.01 מדיה וטכנולוגיה ד"ר לוין אורי
  סמינר ב 10:00 12:00 א119 מכסיקו 4
  שיעורי בחירה שנים ב'- ד'
  ז'אנרים, יוצרים, זרמים ולאומים בקולנוע ובטלוויזיה
  ב' 0851.6735.01 "אקספרסיוניזם גרמני" ומורשת הקולנוע של ויימר גב' מזור יעל
  שיעור א 16:00 20:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.6714.01 הסרט המוזיקלי גב' פישר תומר
  שיעור ד 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.6698.01 תחנות יסוד בקולנוע הלטינו- אמריקני:היסטוריה,אסתטיקה ופוליטיק ד"ר אוטין פבלו
  שיעור ב 12:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6717.01 מלחמה וקולנוע גב' גזית אירית
  שיעור ג 14:00 18:00 211 מכסיקו 2
  א' 0851.7290.01 צ'רלי צ'פלין ד"ר בידרמן שי
  שיעור ג 12:00 14:00 02 קיקואין 2
  ב' 0851.6736.01 ז'אנר הריאלטי בטלוויזיה ד"ר ברנשטיין עלינא
  שיעור ג 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
  א' 0851.6737.01 ספורט בטלוויזיה וברשת ד"ר ברנשטיין עלינא
  שיעור ג 10:00 12:00 02 קיקואין 2
  א' 0851.6699.01 בקצה אירופה- קולנוע מזרח אירופאי בשנות ה- 60 ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 10:00 14:00 01 קיקואין 2
  ב' 0851.6168.01 כביש אבוד:האסתטיקה והפוליטיקה של סרט הדרך מר פרבר ניר
  שיעור ב 16:00 20:00 01 קיקואין 2
  ב' 0851.8612.01 היצ'קוק ד"ר כהן רז אודיה
  שיעור ה 14:00 18:00 02 קיקואין 2
  א' 0851.6746.01 הניאורליזם האיטלקי והשפעותיו בעולם ד"ר שוייצר אריאל
  שיעור ה 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0851.6713.01 הסרטים של לארס פון טרייר: משחקים "על אמת" גב' עובדיה מורן
  שיעור ג 12:00 16:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0851.6747.01 הגולם, הדיבוק, והזיכרון הקולקטיבי: הדי תרבות היידיש בקולנוע ד"ר זהבית שטרן
  שיעור ג 12:00 16:00 02 קיקואין 2
  א' 0851.6748.01 הסופרנוס מר ברוך ירון
  שיעור ד 16:00 20:00 01 קיקואין 2
  ב' 0851.6730.01 המאסטר: הקולנוע של פול תומאס אנדרסון מר ברוך ירון
  שיעור ב 16:00 20:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0851.6750.01 הקולנוע של פריץ לאנג מר לויט עידו
  שיעור א 10:00 14:00 02 קיקואין 2
  ב' 0851.6751.01 הקולנוע של וורנר הרצוג מר לויט עידו
  שיעור ג 14:00 18:00 203 דן-דוד 2
  ב' 0851.6752.01 הקולנוע הבריטי: מהגל החדש עד עידן ת'אצר מר דבורה ארז
  שיעור ה 12:00 16:00 211 מכסיקו 2
  א' 0851.6753.01 הקולנוע היפני מר דבורה ארז
  שיעור ה 10:00 14:00 209 מכסיקו 2
  תיאוריה ואסתטיקה בקולנוע, בטלוויזיה ובמדיה הדיגיטאלית
  א' 0851.6210.01 בין משחקיות לסרט ד"ר רז גל
  שיעור א 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  ב' 0851.6742.01 רב תרבותיות בטלוויזיה ובמדיה הדיגיטלית בישראל ד"ר אלוש לברון מירב
  שיעור ד 18:00 20:00 120 מכסיקו 2
  א' 0851.6101.01 קולנוע ורגש ד"ר רז גל
  שיעור ב 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  ב' 0851.6754.01 טראש,אקספלויטיישן וקולנוע בטעם רע מר פרבר ניר
  שיעור ה 14:00 18:00 120 מכסיקו 2
  א' 0851.6227.01 האישה עם מצלמת הקולנוע גב' עוזרי יערה
  שיעור א 16:00 20:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0851.6756.01 טכנולוגיות של קולנוע וטלוויזיה ד"ר פדלון דור
  שיעור ד 08:00 12:00 02 קיקואין 2
  א' 0851.6741.01 אלימות בקולנוע ד"ר פדלון דור
  שיעור ג 16:00 20:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0851.6728.01 שאלה של טעם? לאצור קולנוע בין תיאוריה ומעשה ד"ר חיוטין דן
  שיעור ד 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  קולנוע וטלוויזיה ישראליים ומזרח תיכוניים
  ב' 0851.6692.01 דרמה ישראלית בטלוויזיה ד"ר חרל"פ איתי
  שיעור ה 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6706.01 קולנוע תיעודי ישראלי עכשווי ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור א 14:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.6716.01 הוליווד שעל הנילוס- תולדות הקולנוע המצרי מר ביזאוי איל שגיא
  שיעור ב 16:00 20:00 211 מכסיקו 2
  קורסים מקוונים/ מוקלטים באנגלית
  ב' 0851.6755.01 Coen Brother's Cinema ד"ר בידרמן שי
  שיעור זום - 2
 • אסיסטנט - מר אונגר יונתן
 • ב' 0851.6206.01 Animated World: Understanding Animation in Cinema Studies ד"ר לנדסמן אוהד
  שיעור זום - 2
 • אסיסטנט מר אבידן טל
 • תלמידי מדיה דיגיטלית: חובה לבחור 2 מ- 5 הקורסים הבאים:
  א' 0851.6101.01 קולנוע ורגש ד"ר רז גל
  שיעור ב 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  א' 0851.6210.01 בין משחקיות לסרט ד"ר רז גל
  שיעור א 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  ב' 0851.6756.01 טכנולוגיות של קולנוע וטלוויזיה ד"ר פדלון דור
  שיעור ד 08:00 12:00 02 קיקואין 2
  ב' 0851.6206.01 Animated World: Understanding Animation in Cinema Studies ד"ר לנדסמן אוהד
  שיעור זום - 2
  א' 0851.6737.01 ספורט בטלוויזיה וברשת ד"ר ברנשטיין עלינא
  שיעור ג 10:00 12:00 02 קיקואין 2
  סמינריונים
  ז'אנרים, יוצרים, זרמים ולאומים בקולנוע ובטלוויזיה
  א' 0851.5130.01 תיאוריות טלוויזיה פמיניסטיות ד"ר לוי יעל
  סמינר ג 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
  ב' 0851.5135.01 טלוויזיה שחור לבן : טלוויזיה אמריקאית וגזע ד"ר לוי יעל
  סמינר ב 14:00 18:00 124 מכסיקו 4
  א' 0851.5059.01 הקולנוע של ז'אן-לוק גודאר ד"ר שוייצר אריאל
  סמינר ה 16:00 20:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0851.5131.01 שעת האקדח: ז'אנר המערבון וזהות אמריקנית ד"ר חיוטין דן
  סמינר ב 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  א' 0851.5128.01 קולנוע אימה ד"ר בידרמן שי
  סמינר ג 08:00 12:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0851.5120.01 מדע בדיוני ופנטזיה:בין קולנוע ופילוסופיה ד"ר בידרמן שי
  סמינר ג 08:00 12:00 200 מכסיקו 4
  א' 0687.3465.01 הוליווד במומבאי: חקיינות וזהות בקולנוע ההודי ד"ר רוני פרצ'ק
  סמינר ג 14:00 18:00 102 דן-דוד
  תיאוריה ואסתטיקה בקולנוע, בטלוויזיה ובמדיה הדיגיטלית
  ב' 0851.5127.01 קולנוע ניסיוני: בין אמנות עכשווית לקולנוע ד"ר לוין אורי
  סמינר ד 14:00 18:00 203 דן-דוד 4
  א' 0851.5098.01 מורכבות נרטיבית בקולנוע עכשווי פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ב 16:00 20:00 א117 מכסיקו 4
  א' 0851.9070.01 תיאוריות קוגנטיביות קולנועיות ד"ר רז גל
  סמינר א 10:00 14:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0851.9069.01 הנרטיב הקולנועי ד"ר רז גל
  סמינר א 12:00 16:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0851.5123.01 יוצר/ת-טקסט-קהל: היצירה והצפייה הטלוויזיונית ד"ר חרל"פ איתי
  סמינר ד 14:00 18:00 01 קיקואין 4
  א' 0851.5096.01 הכול נשאר במשפחה: טלוויזיה אמריקנית וישראלית ד"ר טלמון מירי
  סמינר ג 14:00 18:00 209 מכסיקו 4
  ב' 0851.9066.01 טלוויזיה וגלובליזציה: מגעים בין תרבותיים ד"ר טלמון מירי
  סמינר ב 16:00 20:00 4
  קולנוע וטלוויזיה ישראליים ומזרח תיכוניים
  ב' 0851.5102.01 מודרניזם בקולנוע התיעודי הישראלי ד"ר דובדבני שמוליק
  סמינר ה 10:00 16:00 4
  ב' 0851.5133.01 הקולנוע הפלסטיני: בית, גלות, מולדת וזיכרון ד"ר אריאל שיטרית
  סמינר ה 10:00 16:00 4
  א' 0851.5117.01 פנס הקסם: אסתטיקה רוחנית בקולנוע העולמי והישראלי ד"ר חיוטין דן
  סמינר ד 16:00 20:00 211 מכסיקו 4
  ב' 0851.9047.01 קולנוע ישראלי והפרובלמטיקה של קולנוע לאומי פרופ' אבישר אילן
  סמינר ג 16:00 20:00 ג206 מכסיקו 4
  א' 0851.9044.01 ביטויי מנטאליות מצור בקולנוע הישראלי פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ה 10:00 14:00 119 מכסיקו 4
 • סטודנטים שהשלימו את הפרו"ס "תיאוריה קולנועית עכשווית"
 • יכולים לקחת סמינריון כבר בסמ' ב שנה ב'.
 • שיעורים מחוץ לבהי"ס - שיעורים מומלצים (מסגרת 100)
  א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים ד"ר תומר ששונקין עפרון
  שיעור ה 08:00 10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן 0
  א' 0608.1003.01 תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית ד"ר דקל טל
  שיעור ה 14:00 16:00 282 גילמן
  א' 0608.1005.01 ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות ד"ר להד כנרת
  שיעור ה 16:00 18:00 001 ווב
  א' 0607.5430.01 מוציאות את הכביסה השחורה: יצירה מזרחית, פמיניזם מזרחי ד"ר משעלי יעל
  שיעור ב 18:00 20:00 זום -
 • קורס מקוון
 • א' 0608.3401.01 כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר ד"ר אפי זיו
  שיעור ג 12:00 14:00 281 גילמן 0
  א' 0608.3607.01 תקשורת, אקטיביזם ורב תרבותיות - מבט פמיניסטי גב' אסתי רידר אינדורסקי
  שיעור ד 08:00 10:00 281 גילמן
  ב' 0608.1188.01 'מה אשה רוצה'? מבוא לספרות נשים ד"ר רוני הלפרן
  שיעור ה 14:00 16:00 282 גילמן
  ב' 0608.1166.01 היה הייתה: מבוא להיסטוריה ומגדר ד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד
  שיעור ב 12:00 14:00 001 רוזנברג
  א' 0662.1180.01 זהות בעולם המודרני ד"ר נועה גדי
  שיעור ד 14:00 16:00 326 גילמן 0
  א' 0662.1109.01 מיתולוגיה ואגדות - אז והיום ד"ר חנה לבנת
  שיעור ג 12:00 14:00 280 גילמן
  א' 0662.2246.01 הגות כלכלית בת זמננו - מליברליזם לניאו-ליברליזם ד"ר ירון כהן צמח
  שיעור ג 14:00 16:00 326 גילמן
  ב' 0662.2635.01 הסיפור שאינו נגמר: מיתוסים, אגדות ומעשיות בתרבות ילדים ונוער ד"ר חנה לבנת
  שיעור א 14:00 16:00 280 גילמן
  ב' 0662.2128.01 עבדי התאגיד: כוח ועיצוב התודעה בתאגידים בינלאומיים ד"ר חפץ שרון
  שיעור ד 08:00 10:00 326 גילמן
  ב' 0662.2628.01 מיתוס פנטזיה ואגדה בתרבות היהודית המודרנית ד"ר אביב לבנת
  שיעור ד 14:00 16:00 326 גילמן 0
  ב' 0662.2253.01 תרבות הסייבר כתרבות נוער ד"ר יובל גוז'נסקי
  שיעור ה 08:00 10:00 326 גילמן
  א' 0687.2550.01 קולנוע קוריאני: ממשל ותרבות בקוריאה בראי הקולנוע. ד"ר גיא שבבו
  שיעור א 18:00 20:00 מקוון-לא לשיבוץ -
  א' 1883.1006.01 העולם שייך (לא רק) לצעירים: פיתוח, תכנון ויזמות בינדורית במר ד"ר גיטליץ תמר
  שיעור ד 16:00 18:00 01 - קציר גרין
  ב' 1883.1003.01 בני ברק פינת רוטשילד: חרדים ושאינם חרדים בישראל ד"ר סימה זלצברג
  שיעור ב 18:00 20:00
  ב' 1883.0901.01 האתיקה של הביג דטה בעיר החכמה ד"ר פוריאן רונית
  שיעור א 18:00 20:00
  שיעורי תסריטאות - שנה ב'
  שיעורי חובה
  א' 0851.2056.01 יסודות מתקדמים בכתיבת תסריט פרופ' גרין איתן
  שו"ת ה 12:00 14:00 ג206 מכסיקו 2
  א' 0851.2122.01 מספור לסרט - פרוזה מול דרמה מר יואב כץ
  שו"ת א 18:00 20:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.2005.01 הרגע הדרמטי 1 מר צפור אסף
  שו"ת ג 08:00 10:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.2104.01 תיאוריות בתסריטאות גב' נמדר אסתר
  שו"ת ג 10:00 12:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.9226.01 תחבולות בכתיבה קולנועית פרופ' גביזון שבתאי
  שו"ת ה 10:00 12:00 ג206 מכסיקו 2
  שיעורי חובה
  ב' 0851.2060.01 מרעיון לתקציר בסרט קולנוע פרופ' גרין איתן
  שו"ת ה 10:00 12:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.2123.01 מרעיון לסדרת טלוויזיה גב' מרום תמר
  שו"ת ב 16:00 18:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.2121.01 הרגע הדרמטי 2 מר צפור אסף
  שיעור ה 08:00 10:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.2125.01 קונפליקט בדרמה מר קו אל ארז
  שיעור ג 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  שיעורי תסריטאות - שנה ג'
  שיעורי חובה
  א' 0851.3001.01 מתקציר לטריטמנט בסרט קולנוע פרופ' גרין איתן
  שו"ת ה 14:00 16:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.3005.01 מהצעה לטריטמנט בסדרת טלוויזיה גב' מרום תמר
  שו"ת ב 08:00 10:00 120 מכסיקו 2
  א' 0851.3011.01 כתיבה לסדרות רשת, משחקי מחשב ונארטיב לא לינארי מר צפור אסף
  שיעור ד 08:00 10:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.3030.01 בין דמות לעלילה גב' ויניק מיכל
  שו"ת ד 10:00 12:00 209 מכסיקו 2
  א' 0851.3015.01 אדפטציה גב' נמדר אסתר
  שו"ת ג 12:00 14:00 119 מכסיקו 2
  שיעורי חובה
  ב' 0851.3006.01 מטריטמנט לתסריט באורך מלא פרופ' גרין איתן
  שו"ת ה 12:00 14:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.3003.01 מטריטמנט לפרק בסדרת טלוויזיה גב' נמדר אסתר
  שו"ת ג 12:00 14:00 01 קיקואין 2
  ב' 0851.3028.01 כתיבה בז'אנרים מר צפור אסף
  שו"ת ג 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0851.3033.01 דרמה מרובת פרקים גב' הפנר מאיה
  שו"ת א 12:00 14:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.3032.01 פיצ'ינג מר צפור אסף
  שו"ת ד 08:00 10:00 א117 מכסיקו 2
 • חונכות אישית לשנה ג' בלבד
 • יש לבחור אחת מהחונכויות
 • א' 0851.3022.01 חונכות אישית לפרוייקט הגמר קולנוע מר קו אל ארז
  הדרכה אישית א 16:00 18:00 ג122 מכסיקו 2
 • או
 • א' 0851.3031.01 חונכות אישית לפרוייקט גמר גב' הפנר מאיה
  הדרכה אישית ד 12:00 14:00 א119 מכסיקו 2
 • או
 • ב' 0851.3024.01 חונכות אישית לפרוייקט הגמר טלוויזיה מר צפור אסף
  הדרכה אישית ד 12:00 14:00 ג122 מכסיקו 2
  הפקה
  הקבץ הפקה 1 - שנה ב 24 ש"ס
  סמסטר א'
  סדנאות מקצועיות מרוכזות
 • הסדנאות ללא קרדיט אקדמי
 • א' 0851.0010.01 סדנה לשימוש בציוד מר גולדווסר תום
  סדנה ה 09:15 11:15 ב122 מכסיקו 0
  א' 0851.0010.01 סדנה לשימוש בציוד מר גולדווסר תום
  סדנה ה 12:00 14:00 ב122 מכסיקו 0
 • הסדנה תתקיים ביום ה' בתאריך 7.10.2021
 • הסדנה תתקיים בחלוקה לשתי קבוצות לפי הפירוט הבא:
 • בשעות -11:15- 9:15 (שמות משפחה א-י)
 • בשעות 12:00-14:00 (שמות משפחה כ-ת)
 • מועד ב' - יום ו' 10.12.2021 בשעות 09:00-11:00
 • בחדר 122 ב' בניין מכסיקו
 • ב' 0851.0011.01 סדנה למקצועות הסט גב' סלע ליבנת
  סדנה 0
 • סדנאות מקצועיות
 • א' 0851.4621.01 סדנת צילום מר פרידמן סרגיי
  הדרכה אישית ג 09:00 12:00 א122 מכסיקו 0
  הקבץ הפקה 1
  סדנאות ושיעורים
  שיעורים שנתיים
  אב 0851.2534.01 סדנת בימוי לסרט קיץ מר פיצ'חדזה יוסף
  סדנה ב 10:00 12:00 ב122 מכסיקו 4
  א' 0851.2534.02 סדנת בימוי לסרט קיץ מר קוסושווילי דובר
  סדנה ה 12:00 14:00 211 מכסיקו 4
  ב' 0851.2534.02 סדנת בימוי לסרט קיץ מר קוסושווילי דובר
  סדנה ה 12:00 14:00 213 מכסיקו
  א' 0851.2534.03 סדנת בימוי לסרט קיץ פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 14:00 16:00 211 מכסיקו 4
  ב' 0851.2534.03 סדנת בימוי לסרט קיץ פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 16:00 18:00 א117 מכסיקו 4
  אב 0851.2534.04 סדנת בימוי לסרט קיץ גב' דרייפוס מיה
  סדנה ד 14:00 16:00 ב122 מכסיקו 4
  אב 0851.2529.01 סדנת תסריט לסרט קיץ פרופ' בלוך ירון
  סדנה ב 08:00 10:00 ג206 מכסיקו 4
  אב 0851.2529.02 סדנת תסריט לסרט קיץ גב' ויניק מיכל
  סדנה ד 12:00 14:00 א117 מכסיקו 4
  אב 0851.2529.03 סדנת תסריט לסרט קיץ פרופ' בלוך ירון
  סדנה ד 10:00 12:00 א117 מכסיקו 4
  א' 0851.2562.01 משחק 1 מר שני ירון
  סדנה ג 12:00 14:00 א122 מכסיקו 2
  א' 0851.2562.02 משחק 1 מר שני ירון
  סדנה ג 14:00 16:00 א122 מכסיקו 2
  א' 0851.2562.03 משחק 1 גב' דרייפוס מיה
  סדנה ד 10:00 12:00 ב122 מכסיקו 2
  א' 0851.2558.01 עריכה 1 גב' פרלוב יעל
  סדנה ה 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
  א' 0851.2558.02 עריכה 1 גב' פרלוב יעל
  סדנה ה 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
  א' 0851.2558.03 עריכה 1 מר גרינפלד יוסף
  סדנה ג 10:00 12:00 ב122 מכסיקו 2
  א' 0851.2509.01 סינמטוגרפיה 1 מר פיצ'חדזה יוסף
  שו"ת ב 12:00 16:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.2615.01 כתיבה לטלוויזיה 1 מר צפור אסף
  סדנה ג 12:00 14:00 211 מכסיקו 2
  א' 0851.6694.01 סדנה - דוד פרלוב פרופ' הקר ראובן
  סדנה ד 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
  א' 0851.2521.01 מבוא לסרט דוקומנטרי גב' בראון נטע לי
  שיעור ה 10:00 12:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.2667.01 עיצוב הצליל 1 מר חן נפתלי
  סדנה ו 09:00 13:00 ב122 מכסיקו 2
 • הקורס מתקיים אחת לשבועיים
 • א' 0851.2698.01 בימוי על נייר - סטורי בורד פרופ' קמינסקי חנן
  סדנה ד 12:00 14:00 120 מכסיקו 2
  א' 0851.2689.01 יסודות הסרט הקצר ד"ר אוטין פבלו
  סדנה ב 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  הקבץ הפקה 2 - שנה ב'
  סדנאות ושיעורים
  ב' 0851.2618.01 סינמטוגרפיה 2 מר כצנלסון רוני
  סדנה ג 14:00 17:00 ב122 מכסיקו 3
  ב' 0851.2618.02 סינמטוגרפיה 2 מר לרנר דן
  סדנה ג 13:00 16:00 119 מכסיקו 3
  ב' 0851.2618.03 סינמטוגרפיה 2 מר רז גיא
  סדנה ה 10:00 13:00 3
  ב' 0851.2559.01 עריכה 2 מר גרינפלד יוסף
  סדנה ה 16:00 18:00 ד014 מכסיקו 2
  ב' 0851.2559.02 עריכה 2 מר גרינפלד יוסף
  סדנה ג 10:00 12:00 ד014 מכסיקו 2
  ב' 0851.2564.01 משחק 2 גב' בת אדם מיכל
  סדנה ב 16:00 19:00 ב122 מכסיקו 3
  ב' 0851.2564.02 משחק 2 גב' דרייפוס מיה
  סדנה ה 10:00 13:00 ב122 מכסיקו 3
  ב' 0851.2564.03 משחק 2 מר קוסושווילי דובר
  סדנה ג 10:00 13:00 א122 מכסיקו 3
  ב' 0851.2627.01 כתיבה לטלוויזיה 2 גב' מרום תמר
  סדנה ד 08:00 10:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0851.2505.01 הפקה 1 גב' פישר מאיה
  סדנה ד 18:00 20:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.2526.01 ניתוח תסריטים לבימוי פרופ' רובינשטיין דובי
  שו"ת ה 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.2580.01 בימוי דוקומנטרי מר טל רן
  סדנה ד 16:00 18:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0851.2668.01 עיצוב הצליל 2 מר רשף אורי
  סדנה ג 12:00 14:00 ב122 מכסיקו 2
  ב' 0851.2691.01 ליהוק שחקנים גב' אזולאי אורית
  סדנה ד 10:00 12:00 ב122 מכסיקו 2
  ב' 0851.2686.01 סדנת תאורה מר' לפלמן ויקטור
  סדנה ג 14:00 16:00 א122 מכסיקו 0
  חונכויות אישיות
  ב' 0851.2524.01 חונכות תסריט לסרט קיץ פרופ' רובינשטיין דובי
  הדרכה אישית ה 16:00 18:00 116 מכסיקו 0
  ב' 0851.2524.02 חונכות תסריט לסרט קיץ פרופ' רובינשטיין דובי
  הדרכה אישית ג 18:00 20:00 116 מכסיקו 0
  ב' 0851.2528.01 חונכות לסרטי קיץ מר פיצ'חדזה יוסף
  הדרכה אישית א 14:00 16:00 ג122 מכסיקו 0
  ב' 0851.2528.02 חונכות לסרטי קיץ גב' ציקו אתי
  הדרכה אישית ד 12:00 14:00 0
  ב' 0851.2528.03 חונכות לסרטי קיץ מר טאוזינגר אמיר
  הדרכה אישית ה 18:00 20:00 0
  ב' 0851.2528.04 חונכות לסרטי קיץ גב' דרייפוס מיה
  הדרכה אישית א 10:00 12:00 0
  א' 0851.3709.01 חונכות לסרט דוקומנטרי מר טאוזינגר אמיר
  הדרכה אישית ה 18:00 20:00 119 מכסיקו 0
 • ניתן להרשם לחונכות בחפיפה עם קורסים אחרים
 • יש לקבוע פגישות אישיות בתיאום עם המרצה
 • לימודי הפקה שנה ג' - סה"כ 20 ש"ס
  הקבץ הפקה 3
  סדנאות מרוכזות
  א' 0851.3524.01 סינמטוגרפיה 3 גב' גלאון טליה
  סדנה 2
 • סדנה מרוכזת בסוף סמסטר א'
 • שבועיים מרוכזים בחודש פברואר
 • א' 0851.2586.01 פרוייקט תיעודי חברתי מר טאוזינגר אמיר
  סדנה ד 18:00 20:00
  ב' 0851.2587.01 פרוייקט תיעודי חברתי מר טאוזינגר אמיר
  סדנה ד 18:00 20:00 א119 מכסיקו 2
 • רישום ידני אצל אמיר טאוזינגר
 • א' 0851.3716.02 סדנת מאיץ לתסריט גמר גב' דרייפוס מיה
  גב' ויניק מיכל
  סדנה
 • שבוע מרוכז במהלך חודש דצמבר
 • רישום ידני אצל ראשת מגמת הפקה
 • ב' 0851.3716.01 סדנת מאיץ לתסריט גמר גב' דרייפוס מיה
  גב' ויניק מיכל
  סדנה 2
 • שבוע מרוכז בחופשת סמסטר ב'
 • רישום ידני אצל ראשת מגמת הפקה
 • ב' 0851.9141.01 הפקה והפצה מר שחורי כתריאל
  סדנה 2
  סדנה מרוכזת בשבוע הפסטיבל
  סמסטר א'
  סדנאות ושיעורים
  אב 0851.3662.01 סדנת בימוי - דוקומנטרי מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ב 16:00 18:00 120 מכסיקו 4
  אב 0851.3598.01 בימוי דרמה לטלוויזיה מר סער רן
  סדנה א 10:00 14:00 א122 מכסיקו 4
 • הסדנאות שנתיות
 • א' 0851.3582.01 פיתוח סדרת אינטרנט מר צפור אסף
  שיעור ג 10:00 12:00 ד014 מכסיקו 2
  א' 0851.3629.01 פיתוח תוכן 1 גב' להט קרמן מאיה
  שיעור ד 16:00 18:00 200 מכסיקו 2
  א' 0851.3546.01 סדנת רעיון לסרט גמר פרופ' בלוך ירון
  סדנה ב 10:00 14:00 119 מכסיקו 4
  א' 0851.3526.01 עריכה 3 גב' פרלוב יעל
  סדנה ה 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.3526.02 עריכה 3 מר גרינפלד יוסף
  סדנה ג 12:00 14:00 ב122 מכסיקו 2
  א' 0851.1153.01 הפקת ארועי קולנוע ד"ר רגב נועה
  סדנה ב 10:00 12:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.3522.01 ניתוח סרטי קיץ פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ג 16:00 20:00 ב122 מכסיקו 4
  א' 0851.6694.01 סדנה - דוד פרלוב פרופ' הקר ראובן
  סדנה ד 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
  א' 0851.3671.01 סדנת בימוי - אדפטציה מר פיצ'חדזה יוסף
  סדנה ה 10:00 12:00 ד014 מכסיקו 2
  א' 0851.3697.01 סדנת בימוי - ז'אנרים מר לרנר דן
  סדנה ג 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.3715.01 תמונה - פוסט פרודקשן מר לרנר דן
  סדנה ג 14:00 16:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.3713.01 קולנוע אחר 1 פרופ' בורשטיין יגאל
  סדנה א 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
  חונכויות (פגישות אישיות )
  א' 0851.3628.01 חונכות עריכה גב' פרלוב יעל
  הדרכה אישית ה 16:00 18:00 120 מכסיקו 0
  א' 0851.3628.02 חונכות עריכה מר שטויר דב בוריס
  הדרכה אישית ה 12:00 14:00 ג122 מכסיקו 0
  א' 0851.3819.01 חונכות אוויד ואפטר אפקטס מר רפאלי רפאל
  הדרכה אישית 0
  א' 0851.3709.01 חונכות לסרט דוקומנטרי מר טאוזינגר אמיר
  הדרכה אישית ה 18:00 20:00 119 מכסיקו 0
  סמסטר ב'
  סדנאות ושיעורים
  ב' 0851.3590.01 פיתוח סדרת טלוויזיה גב' ויס ברקוביץ רונית
  סדנה א 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
  ב' 0851.3698.01 סדנת בימוי - דיוקן מר מנור עמיר
  סדנה ה 12:00 14:00 ג122 מכסיקו 2
  ב' 0851.3699.01 סדנת בימוי - ריאליזם גב' ויניק מיכל
  סדנה ד 14:00 16:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.3718.01 פוסט פורודקשן 2 מר לרנר דן
  סדנה ג 16:00 18:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.3808.01 פיתוח תוכן 2 גב' להט קרמן מאיה
  סדנה ג 16:00 18:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0851.3621.01 צילום דוקומנטרי מר כצנלסון רוני
  סדנה ג 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.3523.01 יצוגי המרחב הקולנועי פרופ' רובינשטיין דובי
  שיעור ג 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.3527.01 עריכה 4 מר גרינפלד יוסף
  סדנה ג 12:00 14:00 ד014 מכסיקו 2
  ב' 0851.3714.01 קולנוע אחר 2 פרופ' בורשטיין יגאל
  סדנה ה 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.3528.01 תסריט לסרט גמר 1 גב' ויניק מיכל
  שו"ת ד 16:00 18:00 ב122 מכסיקו 2
  ב' 0851.3528.02 תסריט לסרט גמר 1 גב' דרייפוס מיה
  סדנה ד 16:00 18:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0851.3719.01 משחק למתקדמים גב' שלום עזר טלי
  סדנה ד 12:00 14:00 ב122 מכסיקו 2
  ב' 0851.3591.01 הפקה 2 מר שחורי כתריאל
  סדנה ב 12:00 16:00 ב122 מכסיקו 2
  ב' 0851.3712.01 סאונד- פוסט פרודקשן גב' דרור רותם
  סדנה ג 10:00 12:00 ב122 מכסיקו 2
 • הקורס ניתן אחת לשבועיים
 • ב' 0851.2587.01 פרוייקט תיעודי חברתי מר טאוזינגר אמיר
  סדנה ד 18:00 20:00 א119 מכסיקו 2
 • רישום ידני אצל אמיר טאוזינר
 • חונכויות ( פגישות אשיות )
  ב' 0851.3628.03 חונכות עריכה מר שטויר דב בוריס
  הדרכה אישית ה 16:00 18:00 א119 מכסיקו 0
  ב' 0851.3820.01 חונכות אוויד ואפטר אפקטס מר רפאלי רפאל
  הדרכה אישית 0
 • פגישות אשיות בתיאום עם המרצה
 • לימודי הפקה שנה ד' - 16 ש"ס
  א' 0851.3809.01 סמינר בימוי עלילתי למתקדמים גב' זקצר עילית
  סדנה ב 16:00 18:00 ב122 מכסיקו 2
  א' 0851.3811.01 עיצוב סאונד למתקדמים גב' דרור רותם
  סדנה ה 16:00 18:00 ד014 מכסיקו 2
  א' 0851.3809.02 סמינר בימוי עלילתי למתקדמים גב' דרייפוס מיה
  סדנה ה 12:00 14:00 ב122 מכסיקו 2
  א' 0851.3824.01 שוטינג לבמאי-ות וצלמ-ות מר מעוז שמואל
  סדנה ה 10:00 12:00 ב122 מכסיקו 2
  א' 0851.3822.01 חונכות אישית דוקומנטרי סרט גמר גב' בראון נטע לי
  סדנה 2
 • פגישות אשיות אחת לשבועיים
 • סדנאות ושיעורים
  א' 0851.3538.01 סדנת בימוי לסרט גמר פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ד 18:00 20:00 209 מכסיקו 2
  א' 0851.3813.01 מתסריט הצילומים אל העותק הסופי מר שטויר דב בוריס
  סדנה ה 16:00 18:00 ב122 מכסיקו 2
  א' 0851.6694.01 סדנה - דוד פרלוב פרופ' הקר ראובן
  סדנה ד 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
  א' 0851.3814.01 בימוי על נייר 2 פרופ' קמינסקי חנן
  סדנה ד 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  א' 0851.9114.01 סגנונות בעריכה א מר שטויר דב בוריס
  סדנה ה 18:00 20:00 ב122 מכסיקו 2
  א' 0851.3815.01 הפקה 3 מר מוזר יריב
  סדנה א 17:00 20:00 209 מכסיקו 3
  א' 0851.3816.01 מוסיקה בסרטים מר בנימין אבי
  סדנה ג 10:00 12:00 209 מכסיקו 2
  א' 0851.3817.01 עיצוב תפאורה מר דולב עידו
  סדנה ג 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.3818.01 מקצועות הסט למתקדמים גב' יבנין עידית
  סדנה ג 12:00 14:00 209 מכסיקו 2
  סדנאות מרוכזות
 • סדנת אמן תתקיים בחופשת סמ'א' באופן מרוכז
 • ב' 0851.9141.01 הפקה והפצה מר שחורי כתריאל
  סדנה 2
 • סדנה מרוכזת בשבוע הפסטיבל לסרטי סטודנטים
 • סרטי גמר חונכויות ( פגישות אשיות )
  א' 0851.3628.01 חונכות עריכה גב' פרלוב יעל
  הדרכה אישית ה 16:00 18:00 120 מכסיקו 0
  א' 0851.3628.02 חונכות עריכה מר שטויר דב בוריס
  הדרכה אישית ה 12:00 14:00 ג122 מכסיקו 0
  א' 0851.3550.01 חונכות תסריט לסרט גמר פרופ' בלוך ירון
  הדרכה אישית ה 12:00 14:00 0
  א' 0851.3550.02 חונכות תסריט לסרט גמר גב' דרייפוס מיה
  הדרכה אישית ד 12:00 14:00 ג122 מכסיקו 0
  א' 0851.3550.03 חונכות תסריט לסרט גמר פרופ' רובינשטיין דובי
  הדרכה אישית ג 14:00 16:00 0
  א' 0851.3550.04 חונכות תסריט לסרט גמר מר פיצ'חדזה יוסף
  הדרכה אישית ה 12:00 14:00 ד014 מכסיקו 0
  ב' 0851.3550.05 חונכות תסריט לסרט גמר פרופ' בלוך ירון
  הדרכה אישית ה 12:00 14:00 0
  ב' 0851.3550.06 חונכות תסריט לסרט גמר גב' זקצר עילית
  הדרכה אישית ב 10:00 12:00 0
  ב' 0851.3550.07 חונכות תסריט לסרט גמר פרופ' רובינשטיין דובי
  הדרכה אישית ד 18:00 20:00 119 מכסיקו 0
  ב' 0851.3550.08 חונכות תסריט לסרט גמר מר פיצ'חדזה יוסף
  הדרכה אישית ב 12:00 14:00 ד014 מכסיקו 0
  א' 0851.3703.01 חונכות ליהוק לסרט גמר גב' אזולאי אורית
  הדרכה אישית ד 14:00 16:00 ג122 מכסיקו 0
  א' 0851.3670.01 חונכות בימוי לסרט גמר מר פיצ'חדזה יוסף
  הדרכה אישית ה 14:00 16:00 ג122 מכסיקו 0
  א' 0851.3819.01 חונכות אוויד ואפטר אפקטס מר רפאלי רפאל
  הדרכה אישית 0
  א' 0851.3709.01 חונכות לסרט דוקומנטרי מר טאוזינגר אמיר
  הדרכה אישית ה 18:00 20:00 119 מכסיקו 0
  ב' 0851.3669.01 חונכות בימוי לסרט גמר מר פיצ'חדזה יוסף
  הדרכה אישית ה 10:00 12:00 ג122 מכסיקו 0
  ב' 0851.3672.01 חונכות תסריט ובימוי לסרט גמר גב' דרייפוס מיה
  הדרכה אישית ד 12:00 14:00 ב020 מכסיקו 0
  ב' 0851.3823.01 תסריט וראף קאט פרוייקט גמר גב' דרייפוס מיה
  הדרכה אישית ד 0
  ב' 0851.3628.03 חונכות עריכה מר שטויר דב בוריס
  הדרכה אישית ה 16:00 18:00 א119 מכסיקו 0
  ב' 0851.3820.01 חונכות אוויד ואפטר אפקטס מר רפאלי רפאל
  הדרכה אישית 0
  מדיה דיגיטלית שנה ב'
  מדיה דיגיטלית סדנאות הפקה
  סדנאות הפקה משותפות לשתי ההתמחויות
  סדנאות מרוכזות לפני סמ' א'
  א' 0851.0010.03 סדנה לשימוש בציוד מר גולדווסר תום
  סדנה ה 14:30 16:30 ב122 מכסיקו
 • הסדנה תתקיים ביום ה' 7.10.21
 • בשעות 14:30-16:30
 • מועד ב' - יום ו' 10.12.2021 בשעות 09:00-11:00
 • חדר 122ב' בניין מכסיקו
 • ב' 0851.8317.01 תכנות משחקים דיגיטליים מר הדס ערן
  סדנה ד 14:00 16:00 208 מולטימדיה מכסיקו 0
 • סדנת בחירה
 • א' 0851.8301.01 סדנה לטכנולוגיות אינטראקטיביות מר שוורצנברג עמית
  סדנה א 16:00 18:00 208 מולטימדיה מכסיקו 2
  א' 0851.8318.01 תרגיל לטכנולוגיות אינטראקטיביות מר האפט אסף
  סדנה א 18:00 20:00 208 מולטימדיה מכסיקו 0
  ב' 0851.8300.01 הפקה לפלטפורמות דיגיטליות מר בן אריה אהוד
  סדנה א 10:00 12:00 208 מולטימדיה מכסיקו 2
  התמחות ביצירה בטכנולוגיות אינטראקטביות 1
  ריכוז : אודי בן אריה
  א' 0851.8302.01 טכנולוגיה, מבע ותרבות דיגיטלית מר בן אריה אהוד
  סדנה א 12:00 14:00 ב122 מכסיקו 2
  א' 0851.8303.01 יסודות בעיצוב אינטראקטיבי גב' שפר קטי
  סדנה א 14:00 16:00 208 מולטימדיה מכסיקו 2
  א' 0851.8306.01 TWIST - כלים ליצירה אינטראקטיבית ברשת א מר הדס ערן
  סדנה ה 12:00 14:00 208 מולטימדיה מכסיקו 2
  א' 0851.8314.01 תרגיל כלים ליצירה אינטראקטיבית ברשת א גב' דוידוב מריה
  תרגיל ה 14:00 16:00 208 מולטימדיה מכסיקו 0
  ב' 0851.8307.01 TWIST - כלים ליצירה אינטראקטיבית ברשת ב מר הדס ערן
  סדנה ה 12:00 14:00 208 מולטימדיה מכסיקו 2
  ב' 0851.8316.01 תרגיל כלים ליצירה אינטראקטיבית ברשת ב גב' דוידוב מריה
  תרגיל ה 14:00 16:00 208 מולטימדיה מכסיקו 0
  ב' 0851.8304.01 כתיבה דרמתית למדיה דיגיטלית מר צפור אסף
  סדנה ג 08:00 10:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.8305.01 יצירה נרטיבית בטכנולוגיות אינטראקטיביות מר הרינג טל
  סדנה ד 16:00 18:00 208 מולטימדיה מכסיקו 2
  התמחות ביצירת אפקטים ויזואליים-VFX 1
  ב' 0851.8308.01 אפקטים דיגיטליים לקולנוע וטלוויזיה מר עמ"ה יפורסם
  סדנה ד 12:00 14:00 208 מולטימדיה מכסיקו 2
  א' 0851.8309.01 אנימציה תלת מימד א' מר כצמן יונתן
  סדנה א 09:00 12:00 208 מולטימדיה מכסיקו 3
  ב' 0851.8310.01 אנימציה תלת מימד ב' מר כצמן יונתן
  סדנה ב 09:00 12:00 208 מולטימדיה מכסיקו 3
  א' 0851.8311.01 אפקטים דיגיטליים- קומפוזיטינג א' גב' קנובלר שיר
  סדנה ד 14:00 16:00 208 מולטימדיה מכסיקו 2
  ב' 0851.8312.01 אפקטים דיגיטליים- קומפוזיטינג ב' מר גבע יהונתן
  סדנה ג 10:00 12:00 208 מולטימדיה מכסיקו 2
  מעבדת קיץ - חובה שנה ב'
  ב' 0851.8313.01 מעבדת מאיץ פרוייקט גמר מר בן אריה אהוד
  גב' גפני ענת
  הדרכה אישית 2
 • 4 ימים מרוכזים בחופשת סמסטר ב' - יפורסם
 • קורסי בחירה מתוך הקבץ הפקה (בהיקף 6 ש"ס)
  א' 0851.2558.01 עריכה 1 גב' פרלוב יעל
  סדנה ה 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
  א' 0851.2558.02 עריכה 1 גב' פרלוב יעל
  סדנה ה 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
  א' 0851.2558.03 עריכה 1 מר גרינפלד יוסף
  סדנה ג 10:00 12:00 ב122 מכסיקו 2
  א' 0851.2562.01 משחק 1 מר שני ירון
  סדנה ג 12:00 14:00 א122 מכסיקו 2
  א' 0851.2509.01 סינמטוגרפיה 1 מר פיצ'חדזה יוסף
  שו"ת ב 12:00 16:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.2615.01 כתיבה לטלוויזיה 1 מר צפור אסף
  סדנה ג 12:00 14:00 211 מכסיקו 2
  א' 0851.2521.01 מבוא לסרט דוקומנטרי גב' בראון נטע לי
  שיעור ה 10:00 12:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.2667.01 עיצוב הצליל 1 מר חן נפתלי
  סדנה ו 09:00 13:00 ב122 מכסיקו 2
  א' 0851.6694.01 סדנה - דוד פרלוב פרופ' הקר ראובן
  סדנה ד 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
  א' 0851.4621.01 סדנת צילום מר פרידמן סרגיי
  הדרכה אישית ג 09:00 12:00 א122 מכסיקו 0
  א' 0851.3697.01 סדנת בימוי - ז'אנרים מר לרנר דן
  סדנה ג 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.2505.01 הפקה 1 גב' פישר מאיה
  סדנה ד 18:00 20:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.2627.01 כתיבה לטלוויזיה 2 גב' מרום תמר
  סדנה ד 08:00 10:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0851.2618.01 סינמטוגרפיה 2 מר כצנלסון רוני
  סדנה ג 14:00 17:00 ב122 מכסיקו 3
  ב' 0851.2618.02 סינמטוגרפיה 2 מר לרנר דן
  סדנה ג 13:00 16:00 119 מכסיקו 3
  ב' 0851.2618.03 סינמטוגרפיה 2 מר רז גיא
  סדנה ה 10:00 13:00 3
  ב' 0851.2559.01 עריכה 2 מר גרינפלד יוסף
  סדנה ה 16:00 18:00 ד014 מכסיקו 2
  ב' 0851.2559.02 עריכה 2 מר גרינפלד יוסף
  סדנה ג 10:00 12:00 ד014 מכסיקו 2
  ב' 0851.2526.01 ניתוח תסריטים לבימוי פרופ' רובינשטיין דובי
  שו"ת ה 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.2580.01 בימוי דוקומנטרי מר טל רן
  סדנה ד 16:00 18:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0851.2668.01 עיצוב הצליל 2 מר רשף אורי
  סדנה ג 12:00 14:00 ב122 מכסיקו 2
  ב' 0851.2686.01 סדנת תאורה מר' לפלמן ויקטור
  סדנה ג 14:00 16:00 א122 מכסיקו 0
  א' 0851.3819.01 חונכות אוויד ואפטר אפקטס מר רפאלי רפאל
  הדרכה אישית 0
  ב' 0851.3820.01 חונכות אוויד ואפטר אפקטס מר רפאלי רפאל
  הדרכה אישית 0
  שנה ג' להשלמת BA חד חוגי
  מעבדה לפרויקט גמר - שנה ג'
  א' 0851.8500.01 פורמטים חדשים בפלטפורמות דיגיטליות א' מר ישראל יקיר
  מעבדה ג 12:00 14:00 208 מולטימדיה מכסיקו 2
  ב' 0851.8518.01 פורמטים חדשים בפלטפורמות דיגיטליות ב' גב' שקל מאיה
  מעבדה א 16:00 18:00 208 מולטימדיה מכסיקו 2
  סמינרים - קולנוע ומדיה דיגיטלית
 • התלמידים ילמדו סמינר אחד מתוך רשימת הסמינרים הבאים
 • בעלי זיקה לתחום מדיה דיגיטלית
 • א' 0851.9070.01 תיאוריות קוגנטיביות קולנועיות ד"ר רז גל
  סמינר א 10:00 14:00 א117 מכסיקו 4
  א' 0851.5098.01 מורכבות נרטיבית בקולנוע עכשווי פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ב 16:00 20:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0851.9069.01 הנרטיב הקולנועי ד"ר רז גל
  סמינר א 12:00 16:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0851.5127.01 קולנוע ניסיוני: בין אמנות עכשווית לקולנוע ד"ר לוין אורי
  סמינר ד 14:00 18:00 203 דן-דוד 4
  ב' 0851.5120.01 מדע בדיוני ופנטזיה:בין קולנוע ופילוסופיה ד"ר בידרמן שי
  סמינר ג 08:00 12:00 200 מכסיקו 4
  שנה א' לימודי תואר שני MFA
  מעבדות פרויקט גמר- שנה א' MFA
  התמחות ביצירה בטכנולוגיות אינטראקטיביות 2
 • דרישת קדם - התמחות ביצירה בטכנולוגיות אינטראקטיביות 1
 • בחירה מתוך המעבדות הבאות ( סה"כ 12 ש"ס)
 • א' 0851.8502.01 מודלים ושיטות פיתוח בדיגיטל סטוריטלינג מר בן אריה אהוד
  מעבדה ה 16:00 18:00 208 מולטימדיה מכסיקו 2
  ב' 0851.8503.01 בינה מלאכותית בדיגיטל סטוריטלינג מר הדס ערן
  מעבדה ה 10:00 12:00 208 מולטימדיה מכסיקו 2
  א' 0851.8504.01 מציאות מדומה, עולמות אינטראקטיביים א' מר הרינג טל
  מעבדה ד 18:00 20:00 208 מולטימדיה מכסיקו 2
  ב' 0851.8505.01 מציאות מדומה, עולמות אינטראקטיביים ב' מר הרינג טל
  מעבדה ד 18:00 20:00 208 מולטימדיה מכסיקו 2
  א' 0851.8541.01 עיצוב גרפי מר קייך דב
  סדנה א 12:00 14:00 208 מולטימדיה מכסיקו 2
  ב' 0851.8509.01 עיצוב חווית משתמש גב' מינקה עידית
  מעבדה א 18:00 20:00 208 מולטימדיה מכסיקו 2
  התמחות ביצירת אפקטים ויזואליים 2
 • דרישת קדם - התמחות ביצירת אפקטים ויזואליים 1