החוג לקולנוע וטלויזיה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
שנה א' לימודי תואר שני MFA
מעבדות פרויקט גמר- שנה א' MFA
התמחות ביצירה בטכנולוגיות אינטראקטיביות 2
 • דרישת קדם - התמחות ביצירה בטכנולוגיות אינטראקטיביות 1
 • בחירה מתוך המעבדות הבאות ( סה"כ 12 ש"ס)
 • א' 0851.8502.01 מודלים ושיטות פיתוח בדיגיטל סטוריטלינג מר בן אריה אהוד
  מעבדה ה 16:00 18:00 208 מולטימדיה מכסיקו 2
  ב' 0851.8503.01 בינה מלאכותית בדיגיטל סטוריטלינג מר הדס ערן
  מעבדה ה 10:00 12:00 208 מולטימדיה מכסיקו 2
  א' 0851.8504.01 מציאות מדומה, עולמות אינטראקטיביים א' מר הרינג טל
  מעבדה ד 18:00 20:00 208 מולטימדיה מכסיקו 2
  ב' 0851.8505.01 מציאות מדומה, עולמות אינטראקטיביים ב' מר הרינג טל
  מעבדה ד 18:00 20:00 208 מולטימדיה מכסיקו 2
  א' 0851.8541.01 עיצוב גרפי מר קייך דב
  סדנה א 12:00 14:00 208 מולטימדיה מכסיקו 2
  ב' 0851.8509.01 עיצוב חווית משתמש גב' מינקה עידית
  מעבדה א 18:00 20:00 208 מולטימדיה מכסיקו 2
  התמחות ביצירת אפקטים ויזואליים 2
 • דרישת קדם - התמחות ביצירת אפקטים ויזואליים 1
 • א' 0851.8511.01 עקרונות מתקדמים אפקטים דיגיטליים - קומפוזיטינג א' גב' קנובלר שיר
  מעבדה ד 10:00 12:00 208 מולטימדיה מכסיקו 2
  ב' 0851.8512.01 עקרונות מתקדמים אפקטים דיגיטליים - קומפוזיטינג ב' מר נחשון יאיר
  מעבדה ב 16:00 18:00 208 מולטימדיה מכסיקו 2
  א' 0851.8513.01 תהליכי הפקה מתקדמים בתלת מימד א' מר שניאור דניאל
  מעבדה ג 18:00 20:00 208 מולטימדיה מכסיקו 2
  ב' 0851.8514.01 תהליכי הפקה מתקדמים בתלת מימד ב' מר שניאור דניאל
  מעבדה ג 18:00 20:00 208 מולטימדיה מכסיקו 2
  אב 0851.8515.01 מעבדה ייעודית לפיתוח פרויקט גמר 1 מר סבריאגו יואב
  מעבדה ב 18:00 20:00 208 מולטימדיה מכסיקו 2
  חונכות - משותף לשתי ההתמחויות
  א' 0851.8516.01 חונכות כתיבה לקולנוע ומדיה דיגיטלית א גב' גפני ענת
  הדרכה אישית א 16:00 18:00 ד014 מכסיקו 2
  ב' 0851.8519.01 חונכות כתיבה לקולנוע ומדיה דיגיטלית ב' גב' גפני ענת
  הדרכה אישית ג 12:00 14:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.8517.01 חונכויות למעבדה פרויקט גמר שנה ג' מר בן אריה אהוד
  הדרכה אישית ה 14:00 16:00 ד014 מכסיקו 2
  ב' 0851.8517.02 חונכויות למעבדה פרויקט גמר שנה ג' מר עמ"ה יפורסם
  הדרכה אישית ד 10:00 12:00 208 מולטימדיה מכסיקו 2