החוג לקולנוע וטלויזיה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
חטיבת לימודים עיוניים - שנים ב' ג'
קורסי מסלול המצטיינים
שנה ב'
 • מרכזת מסלול מצטיינים ד"ר אורי לוין
 • א' 0851.7532.01 ביקורת קולנוע ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ד 08:00 10:00 120 מכסיקו 2
  א' 0851.6722.01 המחקר והביקורת הוידאוגרפיים מר אבישר אריאל
  שיעור ב 08:00 10:00 א117 מכסיקו 2
  ב' 0851.6152.01 שקרים אמיתיים: לעג, זיוף ואמת בקולנוע המוקומנטרי ד"ר לנדסמן אוהד
  שיעור א 16:00 18:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.6757.01 וידאוגרפיה : הארכיב של ג'אד נאמן מר אבישר אריאל
  שיעור 2