החוג לקולנוע וטלויזיה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
לימודי MA קולנוע וטלוויזיה
קורסי חובה שנה א'
אב 0851.9884.01 קולוקוויום מחלקתי ד"ר לנדסמן אוהד
סמינר ב 18:00 20:00 213 מכסיקו 1
 • אסיסטניטית: גב' גלסטיאן דיאנה
 • סמינריון מתודולוגי
  א' 0851.9807.01 הפוליטיקה של המבט ד"ר לובין אורלי
  סמינר ב 14:00 18:00 א119 מכסיקו 4
  קורסי חובה שנה ב'
  א' 0851.9810.01 סמינריון מחקרי פרופ' זנגר ענת
  סמינר ב 10:00 14:00 א117 מכסיקו 4
 • סמינר חובה לתלמידי שנה ב' במסלול מחקרי עם בודת גמר ( תזה)
 • סמינריונים לבחירה
 • פתוח לתלמידי תואר ראשון מצטיינים בעלי ציון ממוצע מעל 85
 • דרישת קדם מבע קולנועי ופרו"ס תיאוריות קולנועית מודרניות
 • באישור המרצה ועל בסיס מקום פנוי
 • ב' 0851.9824.01 כתב עת: גחליליות - חזרות במדיה פרופ' זנגר ענת
  סמינר ה 10:00 14:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0851.9899.01 המסה הקולנועית ד"ר לנדסמן אוהד
  סמינר ג 10:00 16:00 א119 מכסיקו 4
  א' 0851.9858.01 פילוסופית הקולנוע של ז'יל דלז ד"ר ניר קדם
  סמינר ג 12:00 16:00 א119 מכסיקו 4
  א' 0851.9827.01 אקומדיה: קולנוע באנתרופוסצנה וזכויות החיה דר' אלפנדרי עידית
  סמינר ד 10:00 14:00 203 דן-דוד 4
  ב' 0851.9825.01 נשים ומיתוסים בקולנוע ובטלוויזיה פרופ' זנגר ענת
  סמינר ב 10:00 16:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0851.9894.01 אמפתיה והיטמעות בקולנוע ובמדיה דיגיטלית ד"ר רז גל
  סמינר ד 14:00 18:00 201 דן-דוד 4
  ב' 0851.9850.01 מרחב קולנועי מול מרחב אינטראקטיבי במשחקי מחשב פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ב 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
  ב' 0851.9902.01 הקולנוע האילם והמצאת החיים המודרניים ד"ר לוין אורי
  סמינר א 10:00 14:00 203 דן-דוד 4
  א' 0851.9816.01 יהודים בקולנוע - זהויות, דימויים והפוליטיקה של הייצוג פרופ' אבישר אילן
  סמינר א 16:00 20:00 120 מכסיקו 4
  ב' 0851.9903.01 Documentary and the Avant-Garde פרופ' רנוב מייקל
  סמינר ג 16:00 20:00 213 מכסיקו 4
  ב' 0851.9903.01 Documentary and the Avant-Garde פרופ' רנוב מייקל
  סמינר ה 16:00 20:00 א117 מכסיקו 0
 • הסמינר באנגלית ייתקיים בסמסטר ב'
 • במשך 4 שבועות בחודש יוני 2021
 • בתאריכים 2.6.2022-28.6.2022
 • הסמינר ינתן באנגלית ניתן להגיש עבודות בעברית
 • מתקיים באופן מרוכז פעמיים בשבוע
 • אסיסטנט: מר יעקובוביץ' אורי
 • ב' 0851.6728.01 שאלה של טעם? לאצור קולנוע בין תיאוריה ומעשה ד"ר חיוטין דן
  שיעור ד 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
 • קורס תואר ראשון מומלץ לתלמידי תואר שני
 • שלא לקחו קורס אחר מהתואר הראשון