החוג לאמנות התיאטרון - תשפ"ב
המסלול היישומי MFA עם פרוייקט גמר - בימוי

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
0811.1006.01 קורס בטיחות
 • **קורס בטיחות. יתקיים ימים ספורים לפני פתיחת
 • **שנת הלימודים נוכחות חובה. השתתפות בקורס היא תנאי קדם
 • **להשתתפות בשעורי ההפקה.
 • סמינרים מסגרת 602
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.4053.01 האדם המשחק ד"ר להבי שרון
  סמינר ה 10:00 14:00 403 רקנאטי 4
  א' 0811.3286.01 הכל פרפורמנס: פרפורמנס ופוסטמודרניזם. ד"ר הררי דרור
  סמינר ה 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
  ב' 0811.2808.01 ארט (ביזם) ד"ר רות שור
  סמינר ג 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
 • ***חובה למסלול קהילתי
 • ב' 0811.4042.01 האבולוציה של האבסורד בתיאטרון ד"ר רז-דגני אירית
  סמינר ה 10:00 14:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0811.4021.01 התקהלות:צפייה והשתתפות בתיאטרון ופרפורמנס ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר א 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
  ב' 0811.4024.01 הזמן בתיאטרון ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ה 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0811.4232.01 קולוקוויום מחקר וסמינר מחלקתי*** ד"ר להבי שרון
  סמינר א 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
 • ***כתיבת רפראט בלבד
 • שיעורים מעשיים - שנה א - מסגרת 613
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.4430.01 תהליכי עבודה ויצירה בבימוי מר ברזין איגור
  עבודה מעשית ג 14:00 18:00 315 ביה"ס להנדסאים 4
  ב' 0811.4430.01 תהליכי עבודה ויצירה בבימוי מר ברזין איגור
  עבודה מעשית ד 14:00 18:00 315 ביה"ס להנדסאים 4
  א' 0811.1667.01 תיאטרון סיפור פרופ' קנר רות
  עבודה מעשית א 11:00 14:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.1667.01 תיאטרון סיפור פרופ' קנר רות
  עבודה מעשית ה 11:00 14:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.7018.01 עבודה על סצינות : שיקספיר מר תבורי דורון
  עבודה מעשית ד 10:00 14:00 315 ביה"ס להנדסאים 4
  שיעורים מעשיים - שנה ב - מסגרת 613
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.4055.01 בימוי ומשחק קומדיה- המנגנון הקומי מר אודי בן משה
  עבודה מעשית א 10:00 14:00 א207 מכסיקו 4
  א' 0811.4228.01 עיצוב ליוצרי תיאטרון פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית ב 12:00 14:00 2
  ב' 0811.4228.01 עיצוב ליוצרי תיאטרון פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית ב 11:00 13:00 2
  א' 0811.4212.01 פרויקט גמר מעשי בתיאטרון (בימוי) פרופ' הניג אופירה
  עבודה מעשית ד 10:00 12:00 2
  ב' 0811.4212.01 פרויקט גמר מעשי בתיאטרון (בימוי) מר ברזין איגור
  ד"ר עירא אבנרי
  עבודה מעשית ב 10:00 12:00 2