החוג לאמנות התיאטרון - תשפ"ב
שנה ג' - מסלול קהילתי

שיעורים עיוניים
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0811.2366.01 דמויות מפתח נשיות: מנהלת, מבקרת, מפיקה. ד"ר רות שור
שיעור א 10:00 12:00 212 מכסיקו 2
א' 0811.1235.01 זרקור על הבמה: מבוא לעיצוב תאורה מר פרידמן במבי עודד
שיעור ב 10:00 12:00 121 מכסיקו 2
ב' 0811.1235.01 זרקור על הבמה: מבוא לעיצוב תאורה מר פרידמן במבי עודד
שיעור ה 12:00 14:00 121 מכסיקו 2
א' 0811.2805.01 פרשנות בימתית למחזאות קלאסית מר משה פרלשטיין
שיעור ג 08:00 10:00 213 מכסיקו 2
ב' 0811.2367.01 מגדר ופמיניזם בדרמה ותיאטרון ד"ר להבי שרון
שיעור ה 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
שיעורי הפקה
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0811.2361.01 שיבוץ בהפקות*** גב' גליה יואלי
תרגיל א 08:00 10:00 212 מכסיקו 1
ב' 0811.2361.01 שיבוץ בהפקות*** גב' גליה יואלי
תרגיל ה 07:00 09:00 212 מכסיקו 1
 • ***אחת לשבועיים
 • ב' 0811.1563.01 הפקה בתיאטרון עצמאי גב' גליה יואלי
  עבודה מעשית ה 10:00 12:00 212 מכסיקו 2
  שיעורים מעשיים
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.2550.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ב 17:00 20:00 209 מכסיקו 3
  ב' 0811.2550.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ב 17:00 20:00 02 קיקואין 3
  א' 0811.2551.01 שיטות עבודה עם שחקנים ו"לא-שחקנים" ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ג 15:00 18:00 121 מכסיקו 3
  א' 0811.2803.01 תיאטרון סיפור לקהילתי פרופ' קנר רות
  עבודה מעשית ד 12:00 14:00 ב206 מכסיקו 2
  א' 0811.2803.01 תרגיל תיאטרון סיפור גב' אטיאס שיר
  עבודה מעשית ד 14:00 15:00 ב206 מכסיקו 1
  א' 0811.1334.01 עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב א'*** מר צ'ך לוקאס
  פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית א 14:00 17:00 209 מכסיקו 3
  ב' 0811.1335.01 עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב ב'*** מר צ'ך לוקאס
  פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית ב 14:00 17:00 212 מכסיקו 3
  סמינרים
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.2268.01 להציג מערכות יחסים: הדרמה של איבסן מטקסט לבמה ד"ר רות שור
  סמינר ד 08:00 12:00 212 מכסיקו 4
  א' 0811.2356.01 המופע הרפלקסיבי: תיאטרון משקף את עצמו ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר א 14:00 18:00 213 מכסיקו 4
  א' 0811.2357.01 אוסקר ויילד: תיאטרון, חיים, תיאטרון ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ג 10:00 14:00 213 מכסיקו 4
  ב' 0811.2358.01 מדמות לעצמי, משחקן לפרפורמר ד"ר הררי דרור
  סמינר א 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
  ב' 0811.2359.01 תיאטרון עכשווי ושייקספיר ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ב 10:00 14:00 301 רקנאטי 4
  ב' 0811.4056.01 ברטולט ברכט: תיאוריה ופרקטיקה של דרמה ומופע*** ד"ר עירא אבנרי
  סמינר א 14:00 16:00 120 מכסיקו 4
  ב' 0811.2808.01 ארט (ביזם) ד"ר רות שור
  סמינר ג 10:00 14:00 213 מכסיקו 4
 • ***חובה למסלול קהילתי