החוג לאמנות התיאטרון - תשפ"ב
שנה א' - מסלול בימוי

שיעורי חובה עיוניים
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0811.1006.01 הדרכת בטיחות עבודה מעשית
 • **קורס בטיחות. יתקיים ימים ספורים לפני פתיחת
 • **שנת הלימודים נוכחות חובה. השתתפות בקורס היא תנאי קדם
 • **להשתתפות בשעורי ההפקה.
 • א' 0811.1200.01 תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא*** ד"ר שלגו שלומית
  שיעור ב 12:00 14:00 א206 מכסיקו 2
 • ***חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.1323.01 תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומא מר קריגר יאשה
  תרגיל ד 12:00 14:00 209 מכסיקו 2
  א' 0811.1134.01 מבוא לתיאטרון מקומי ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
 • ***חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.1193.01 שיטות מחקר של האירוע התיאטרוני ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור ד 08:00 10:00 213 מכסיקו 2
  א' 0811.1149.01 קריאת מחזות ד"ר להבי שרון
  שיעור א 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
 • ***חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.1775.01 כל העולם במה מר פרידמן במבי עודד
  שיעור א 12:00 14:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0811.1072.01 כתיבה אקדמית- מבוא למחקר בתיאטרון ד"ר שלגו שלומית
  שיעור א 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
 • ***חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • ב' 0811.1195.01 תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנס ד"ר מלכא ליאורה
  שיעור ג 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
 • ***חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • ב' 0811.2202.01 מבוא לתיאטרון יהודי ועברי: דת, תרבות, שפה*** ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 12:00 14:00 211 מכסיקו 2
 • ***חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • ב' 0811.1215.01 תיאטרון, חברה, קהילה ד"ר חן אלון
  שיעור א 14:00 16:00 ב206 מכסיקו 2
  ב' 0811.1007.01 תיאוריות של בימוי: בין תיאוריה לפרקטיקה ד"ר רות שור
  שיעור ב 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
  שיעורי הפקה
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.0248.01 פלאי קלעים - מבוא מעשי להרכבת הצגה גב' גליה יואלי
  תרגיל א 16:00 18:00 01 קיקואין 2
  א' 0811.2361.01 שיבוץ בהפקות*** גב' גליה יואלי
  תרגיל א 08:00 10:00 212 מכסיקו 1
  ב' 0811.2361.01 שיבוץ בהפקות*** גב' גליה יואלי
  תרגיל ה 08:00 10:00 212 מכסיקו 1
 • ***השיבוץ להפקה יבוצע ע"י משרד הפקות
 • שיעורים מעשיים
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.1362.01 משחק לבימאים מר ברזין איגור
  עבודה מעשית ב 09:00 12:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.1362.01 משחק לבימאים מר טיראן אלון
  עבודה מעשית ה 12:00 15:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
  א' 0811.0261.01 עיצוב תנועה במרחב בימתי גב' מור לידור
  עבודה מעשית ד 15:00 18:00 א207 מכסיקו 3
  ב' 0811.0254.01 אובייקט בחלל מר אמסולום מתן
  עבודה מעשית ג 12:00 15:00 ב206 מכסיקו 3