החוג לאמנות התיאטרון - תשפ"ב
שנה ג -לימודי משחק

סמסטר ב
שיעורים מעשיים
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
ב' 0811.4324.01 מונולוגים גב' קרמסקי יעל
עבודה מעשית א 15:00 18:00 א207 מכסיקו 3
ב' 0811.1021.01 דיבור גב' זמש - ריגל ענת
עבודה מעשית ב 14:00 16:00 121 מכסיקו 2
ב' 0811.1023.01 משחק בקולנוע גב' אזולאי אורית
עבודה מעשית ד 12:00 15:00 121 מכסיקו 3
ב' 0851.2564.01 משחק 2 גב' בת אדם מיכל
סדנה ב 16:00 19:00 ב122 מכסיקו 3
ב' 0851.2564.02 משחק 2 גב' דרייפוס מיה
סדנה ה 10:00 13:00 ב122 מכסיקו 3
ב' 0851.2564.03 משחק 2 מר קוסושווילי דובר
סדנה ג 10:00 13:00 א122 מכסיקו 3
ב' 0811.3288.01 משחק ג' מר רול גדי
עבודה מעשית ב 10:00 13:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
ב' 0811.2355.01 סצנות קומיות מר ברזין איגור
עבודה מעשית ד 10:00 12:00 121 מכסיקו 2
ב' 0811.2443.01 קרבות במה מר בוסתן אורי
עבודה מעשית ג 14:00 16:00 א207 מכסיקו 2
ב' 0811.2553.01 חזרות עם מסטר א' בימוי עבודה מעשית ד 16:00 18:00 2
סמינרים
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
ב' 0811.4042.01 האבולוציה של האבסורד בתיאטרון ד"ר רז-דגני אירית
סמינר ה 10:00 14:00 ג206 מכסיקו 4
ב' 0811.4021.01 התקהלות:צפייה והשתתפות בתיאטרון ופרפורמנס ד"ר בן - שאול דפנה
סמינר א 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
ב' 0811.4024.01 הזמן בתיאטרון ד"ר ליפשיץ יאיר
סמינר ה 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4