החוג לאמנות התיאטרון - תכנית למצטיינים בעיצוב במה, קולנוע וטלויזיה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
תכנית למצטיינים בעיצוב במה, קולנוע וטלויזיה***
מיועד לתלמידי התכנית בלבד
שיעורים עיוניים:-
שנה ג' - סמינר מסגרת 602
שנה ד' 2 סמינרים מסגרת 602
סמינרים מסגרת 602
אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
א' 0811.2268.01 להציג מערכות יחסים: הדרמה של איבסן מטקסט לבמה ד"ר רות שור
סמינר ד 08:00 12:00 212 מכסיקו 4
א' 0811.3286.01 הכל פרפורמנס: פרפורמנס ופוסטמודרניזם. ד"ר הררי דרור
סמינר ה 14:00 18:00 212 מכסיקו 4
ב' 0811.4232.01 קולוקוויום מחקר וסמינר מחלקתי*** ד"ר להבי שרון
סמינר א 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
 • *כתיבת רפראט בלבד
 • ב' 0811.4042.01 האבולוציה של האבסורד בתיאטרון ד"ר רז-דגני אירית
  סמינר ה 10:00 14:00 4
  ב' 0811.4021.01 התקהלות:צפייה והשתתפות בתיאטרון ופרפורמנס ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר א 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
  ב' 0811.4024.01 הזמן בתיאטרון ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ה 14:00 18:00 02 קיקואין 4
  א' 0811.4053.01 האדם המשחק ד"ר להבי שרון
  סמינר ה 10:00 14:00 403 רקנאטי 4
  סמינרים מבית הספר לקולנוע וטלויזיה
  ב' 0851.9824.01 כתב עת: גחליליות - חזרות במדיה פרופ' זנגר ענת
  סמינר ה 10:00 14:00 א119 מכסיקו 4
  א' 0851.9827.01 אקומדיה: קולנוע באנתרופוסצנה וזכויות החיה דר' אלפנדרי עידית
  סמינר ד 10:00 14:00 203 דן-דוד 4
  ב' 0851.9825.01 נשים ומיתוסים בקולנוע ובטלוויזיה פרופ' זנגר ענת
  סמינר ב 10:00 16:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0851.9850.01 מרחב קולנועי מול מרחב אינטראקטיבי במשחקי מחשב פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ב 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
  ב' 0851.9902.01 הקולנוע האילם והמצאת החיים המודרניים ד"ר לוין אורי
  סמינר א 10:00 14:00 203 דן-דוד 4
  א' 0851.9816.01 יהודים בקולנוע - זהויות, דימויים והפוליטיקה של הייצוג פרופ' אבישר אילן
  סמינר א 16:00 20:00 120 מכסיקו 4
  א' 0851.9827.01 אקומדיה: קולנוע באנתרופוסצנה וזכויות החיה דר' אלפנדרי עידית
  סמינר ד 10:00 14:00 203 דן-דוד 4
  נושא ראשי:- עיצוב תאורה
  12 שעות עיוניות; 24 שעות נושא ראשי
  9 שעות קורסי בחירה מנושא משני
  שנה ג'
  ב' 0811.1335.01 עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב ב'*** מר צ'ך לוקאס
  פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית ב 14:00 17:00 212 מכסיקו 3
  א' 0811.7026.01 פרויקט עם מעצב אורח מר פרידמן במבי עודד
  עבודה מעשית ב 14:00 17:00 219 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.7002.01 טכניקה של במה פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית א 17:00 20:00 219 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.7023.01 מדברים עצוב*** ד"ר שלגו שלומית
  עבודה מעשית ב 18:00 20:00 120 מכסיקו 1
 • *אחת לשבועיים
 • ב' 0811.7007.01 סדנת הפקה, קולנוע, טלויזיה או תיאטרון פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית ג 16:00 20:00 4
  שנה ד'
  א' 0811.7000.01 תאורה מר ברנר עמיר
  עבודה מעשית ה 07:00 10:00 121 מכסיקו 3
  א' 0811.7005.01 סדנת חונכות בעיצוב תאורה גב' מועלם איריס
  עבודה מעשית ד 19:00 20:00 1
  ב' 0811.7014.01 סדנת הפקה בתיאטרון פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית ה 14:00 18:00 4
  ב' 0811.7016.01 הפקת גמר פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית 0
  ב' 0811.7017.01 פרויקט גמר ד"ר שלגו שלומית
  עבודה מעשית ד 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  נושא ראשי:- עיצוב לקולנוע ולטלויזיה
  12 שעות עיניות;22 שעות מנושא ראשי
  11 שעות קורסי בחירה מנושא משני
  שנה ג'
  א' 0811.7003.01 עיצוב למצלמה מתקדם גב' אהרוני שונית
  עבודה מעשית ג 13:00 16:00 219 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.1335.01 עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב ב'*** מר צ'ך לוקאס
  פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית ב 14:00 17:00 212 מכסיקו 3
  ב' 0811.7022.01 עיצוב לטלויזיה מר דולב עידו
  עבודה מעשית א 14:00 17:00 219 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.7007.01 סדנת הפקה, קולנוע, טלויזיה או תיאטרון פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית ג 16:00 20:00 4
  ב' 0811.7023.01 מדברים עצוב*** ד"ר שלגו שלומית
  עבודה מעשית ב 18:00 20:00 120 מכסיקו 1
 • *אחת לשבועיים
 • שנה ד'
  ב' 0811.7015.01 סדנת הפקה בקולנוע מר דולב עידו
  עבודה מעשית ג 14:00 17:00 3
  ב' 0811.7015.01 סדנת הפקה בקולנוע גב' אהרוני שונית
  עבודה מעשית ג 17:00 18:00 219 ביה"ס להנדסאים 1
  ב' 0811.7020.01 עיצוב תלבושות לקולנוע וטלויזיה גב' שרית קול
  עבודה מעשית ג 17:00 19:00 210 עיצוב מכסיקו 3
  ב' 0811.7016.01 הפקת גמר פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית 0
  ב' 0811.7017.01 פרויקט גמר ד"ר שלגו שלומית
  עבודה מעשית ד 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  נושא ראשי:- עיצוב תלבושות
  12 שעות עיוני; 23 שעות מנושא ראשי
  10 שעות קורסי בחירה מנושא משני
  שנה ג'
  ב' 0811.1335.01 עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב ב'*** מר צ'ך לוקאס
  פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית ב 14:00 17:00 212 מכסיקו 3
  א' 0811.7021.01 עיצוב תלבושות מתקדם גב' אורנה סמורגונסקי
  עבודה מעשית ג 09:00 12:00 219 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.7007.01 סדנת הפקה, קולנוע, טלויזיה או תיאטרון פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית ג 16:00 20:00 4
  ב' 0811.7023.01 מדברים עצוב*** ד"ר שלגו שלומית
  עבודה מעשית ב 18:00 20:00 120 מכסיקו 1
 • *אחת לשבועיים
 • שנה ד'
  ב' 0811.7020.01 עיצוב תלבושות לקולנוע וטלויזיה גב' שרית קול
  עבודה מעשית ג 17:00 19:00 210 עיצוב מכסיקו 3
  ב' 0811.7020.01 עיצוב תלבושות לקולנוע וטלויזיה גב' אריאלה וולד
  עבודה מעשית א 18:00 19:00
  ב' 0811.7014.01 סדנת הפקה בתיאטרון פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית ה 14:00 18:00 4
  ב' 0811.7016.01 הפקת גמר פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית 0
  ב' 0811.7017.01 פרויקט גמר ד"ר שלגו שלומית
  עבודה מעשית ד 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
  א' 0811.7021.01 עיצוב תלבושות מתקדם גב' אורנה סמורגונסקי
  עבודה מעשית ג 09:00 12:00 219 ביה"ס להנדסאים 3
  נושא ראשי:- עיצוב תפאורה לתיאטרון
  12 שעות עיוני; 29 שעות מנושא ראשי
  4 שעות קורסי בחירה מנושא משני
  שנה ג'
  א' 0811.7006.01 עיצוב למחזמר מר ליסיאנסקי אלכסנדר
  עבודה מעשית ב 11:00 14:00 219 ביה"ס להנדסאים 3
  א' 0811.7000.01 תאורה מר ברנר עמיר
  עבודה מעשית ה 07:00 10:00 121 מכסיקו 3
  ב' 0811.7001.01 עיצוב במה מודרני ופוסטמודרני*** גב' קיש כנרת
  עבודה מעשית ד 14:00 17:00 219 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.7002.01 טכניקה של במה פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית א 17:00 20:00 219 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.1335.01 עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב ב'*** מר צ'ך לוקאס
  פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית ב 14:00 17:00 212 מכסיקו 3
  ב' 0811.7007.01 סדנת הפקה, קולנוע, טלויזיה או תיאטרון פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית ג 16:00 20:00 4
  ב' 0811.7023.01 מדברים עצוב*** ד"ר שלגו שלומית
  עבודה מעשית ב 18:00 20:00 120 מכסיקו 1
 • *אחת לשבועיים
 • שנה ד'
  א' 0811.7026.01 פרויקט עם מעצב אורח מר פרידמן במבי עודד
  עבודה מעשית ב 14:00 17:00 219 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.7014.01 סדנת הפקה בתיאטרון פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית ה 14:00 18:00 4
  ב' 0811.7016.01 הפקת גמר פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית 0
  ב' 0811.7017.01 פרויקט גמר ד"ר שלגו שלומית
  עבודה מעשית ד 10:00 12:00 211 מכסיקו 2