קורסי בחירה מבה"ס לאדריכלות

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0881.3520.01 מגורים ואדריכלות מודרנית ד"ר יזהר דקלה
שיעור א 09:00 11:00 201 דן-דוד 2
א' 0881.4524.01 מבוא להיסטוריה ותיאוריה של גנים ד"ר הילדסהיים אפרת
שיעור ג 16:00 18:00 02 קיקואין 2
ב' 0881.4125.01 סדנת תכנון בסביבות אקלים קיצוניות סדנה ג 15:00 19:00 201 דן-דוד 4
ב' 0881.4527.01 קליניקה אדריכלית אדר' עמיר טל
סדנה ג 10:00 12:00 204 סנרט 2
א' 0881.4128.01 תל אביב בצומת דרכים:סיורים ברפורמות של שנות ה-80 וה-90 אדר' לרמן סרגיו
סיור ו 10:00 12:00 מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס 1
א' 0881.3527.01 אדריכלות מודרנית ומגדר בתקופה המנדטורית ד"ר דוידי סיגל
שיעור ג 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
ב' 0881.3524.01 סדנה לניתוח אדריכלי השוואתי אדר' קליכמן לאונרדו
סדנה א 09:00 12:00 200 מכסיקו 3
ב' 0881.3525.01 סדנת אדריכלות וירטואלית VR אדר' וכטל דניאל
סדנה ג 10:00 12:00 202 סנרט 2
ב' 0881.3523.01 סדנת מעטפות בניין חכמות אדר' עדי דוידוב
סדנה ג 09:00 12:00 203 סנרט 3
א' 0881.3530.01 פדגוגיה אדריכלית של מידה אזרחית עירונית ד"ר פאתינה אבריק-זבידאת
שיעור א 10:00 12:00 200 מכסיקו 2