קורסי בחירה מחוץ לפקולטה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 1880.0901.01 משבר האקלים וקיימות - מבט רב תחומי פרופ' רות רונן
שיעור
שיעורי בחירה בביה"ס ללימודי הסביבה
א' 0910.1500.01 פרקים נבחרים באקולוגיה ד"ר גרונטמן מיכל
שיעור ב 18:00 20:00 013B פורטר
א' 0910.1100.01 מבוא לאקו-פילוסופיה ואתיקה סביבתית ד"ר מישורי דניאל
שיעור ב 08:00 10:00 013B פורטר
א' 0910.1222.01 העולם סביבנו - נושאים נבחרים ד"ר ניר נפתלי
שיעור ד 16:00 18:00 013B פורטר
א' 0910.1150.01 אקולוגיה תעשייתית פרופ' גולברג אלכסנדר
שיעור ה 08:00 11:00 221 פורטר
שיעורי בחירה ברפואה
א' 0111.2712.01 ספרות ורפואה
שיעורי בחירה בחוג לגיאוגרפיה
א' 0349.1303.01 מבוא לתכנון עירוני ואזורי פרופ' טובי פנסטר
שו"ת ג 12:00 14:00 120 יד אבנר
שיעורי בחירה בחוג ללימודים קלאסיים
ב' 0672.1557.01 אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא ד"ר עידו יזרעלוביץ
שיעור ה 10:00 12:00 280 גילמן
א' 0672.1522.01 שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיה פרופ' אורי יפתח
שיעור ד 10:00 12:00 278 גילמן 0
א' 0672.1109.01 מבוא למיתולוגיה יוונית ד"ר מזור מעין
שיעור ג 10:00 12:00 223 (אולם ברגר) גילמן
א' 0672.1201.01 לשון רומית למתחילים ד"ר מזור מעין
שו"ת א 14:00 16:00 א362 גילמן 0
ב' 0672.1201.01 לשון רומית למתחילים ד"ר מזור מעין
שו"ת א 12:00 14:00 317 גילמן 0
ב' 0672.1201.01 לשון רומית למתחילים ד"ר מזור מעין
שו"ת ג 12:00 14:00 317 גילמן
שיעורי בחירה בלימודי נשים ומגדר
א' 0608.3401.01 כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר ד"ר אפי זיו
שיעור ג 12:00 14:00 281 גילמן 0
א' 0608.1003.01 תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית ד"ר דקל טל
שיעור ה 14:00 16:00 282 גילמן
א' 0608.1110.01 מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים ד"ר תומר ששונקין עפרון
שיעור ה 08:00 10:00 144 (אולם אתינגר) גילמן 0
א' 0608.1122.01 פמיניזמים, משפט וחברה בישראל פרופ' דפנה הקר
שיעור ה 10:00 12:00 144 (אולם אתינגר) גילמן 0
ב' 0608.1177.01 כסף מסובב את העולם- אי שוויון מגדרי בעולם קפיטליסטי ד"ר פפרמן טליה
שיעור ב 14:00 16:00 001 ווב
שיעורי בחירה בהסטוריה של עם ישראל
א' 0677.1151.01 תולדות השואה - קורס מקוון פרופ' חוי דרייפוס
שיעור ב 18:00 20:00 זום -
שיעורי בחירה בחוג לארכיאולוגיה
ב' 0671.2331.01 ארכיאובוטניקה: שרידי צמחים ברקורד הארכיאולוגי ד"ר לנגוט דפנה
שיעור ב 14:00 16:00 220 גילמן
שיעורי בחירה בחוג למזרח אסיה
א' 0687.2425.01 דת וחברה ביפן המודרנית ד"ר ארז יוסקוביץ
שיעור ב 16:00 18:00 001 רוזנברג
ב' 0687.2486.01 מבוא לדתות סין פרופ' מאיר שחר
שיעור ג 10:00 12:00 280 גילמן
א' 0687.2473.01 בודהיזם בהודו: פילוסופיה ופרקטיקה ד"ר רועי צהר
שיעור ג 14:00 16:00 280 גילמן
א' 0687.2189.01 זהויות אזוריות בסין המודרנית פרופ' מרק גמזה
שיעור ה 14:00 16:00 280 גילמן
ב' 0687.2464.01 מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפן ד"ר רז גרינברג
שיעור א 12:00 14:00 281 גילמן
ב' 0687.2062.01 אדריכלות וסביבה ביפן מר אריה קוץ
שיעור ב 18:00 20:00 326 גילמן
ב' 0687.2531.01 מדיניות החוץ של סין : סייבר,חגורות וחיידקים ד"ר יואל קורנרייך
שיעור ג 14:00 16:00 278 גילמן
ב' 0687.2532.01 ספרות סינית במאה העשרים והעשרים-ואחת פרופ' מרק גמזה
שיעור ה 14:00 16:00 307 גילמן
שיעורי בחירה בלימודי ערבית ואיסלם
א' 0631.3320.01 ז'אנרים ספרותיים קלאסיים ד"ר ראניה עומרי
שו"ת ב 14:00 16:00 106 רוזנברג
ב' 0631.2461.01 טקסטים עיוניים קלאסיים ד"ר אמיר לרנר
שו"ת א 12:00 14:00 102 ווב 0
לימודי בחירה בחוג לספרות
א' 0680.1305.01 המצאת האדם: תחנות יסוד בספרות המערב* פרופ' אורי ש. כהן
שיעור ג 14:00 16:00 281 גילמן
ב' 0680.1116.01 יצירות מופת בשירת ימי הביניים * ד"ר אריאל זינדר
שיעור ג 12:00 14:00 282 גילמן
ב' 0680.1001.01 צמיחתה של סיפורת עברית מודרנית: קווי יסוד * ד"ר מיכל ארבל
שיעור ג 14:00 16:00 281 גילמן
א' 0680.3275.01 בין עברית לערבית ד"ר אלמוג בהר
שיעור ב 14:00 16:00 278 גילמן
א' 0680.3272.01 הפנטסטי בראי הקוגניציה פרופ' ישעיהו שן
שיעור ב 12:00 14:00 456 גילמן
א' 0680.1203.01 מבוא לספרות העממית ד"ר נגה ליבי כהן
שיעור ה 10:00 12:00 220 גילמן
ב' 0680.3129.01 החוויה הנאראטיבית ד"ר רונן סלמן צדקה
שיעור ד 10:00 12:00 220 גילמן
שיעורי בחירה בחוג לפסיכולוגיה
א' 1071.2320.01 זיכרון לדברים שלא קרו: על טבעו הניתן לעיצוב של הזיכרון האנוש ד"ר בן-שפר גד
שיעור ה 12:00 14:00 101 נפתלי