החוג לקולנוע וטלויזיה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
לימודי MA קולנוע וטלוויזיה
קורסי חובה שנה א'
אב 0851.9884.01 קולוקוויום מחלקתי ד"ר חגין בועז
סמינר ב 18:00 20:00 213 מכסיקו 1
 • אסיסטניטית: גב' גלסטיאן דיאנה
 • סמינריון מתודולוגי
  א' 0851.9874.01 מחקרים עכשוויים בקולנוע טלוויזיה ומדיה ד"ר חגין בועז
  סמינר ב 14:00 18:00 4
  קורסי חובה שנה ב'
  א' 0851.9810.01 סמינריון מחקרי פרופ' זנגר ענת
  סמינר ב 10:00 14:00 א117 מכסיקו 4
 • סמינר חובה לתלמידי שנה ב' במסלול כתיבת תזה ודוקטורט
 • סמינריונים לבחירה
 • פתוח לתלמידי תואר ראשון מצטיינים בעלי ציון ממוצע מעל 85
 • דרישת קדם מבע קולנועי ופרו"ס תיאוריות קולנועית מודרניות
 • באישור המרצה ועל בסיס מקום פנוי
 • א' 0851.9822.01 זיכרון גורלי: זמן וטראומה פרופ' יוסף רז
  סמינר א 10:00 16:00 4
  א' 0851.9839.01 פנומנולוגיה וקולנוע:קריאה מודרכת ד"ר חגין בועז
  סמינר ג 18:00 20:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.9052.01 חזרות במדיה - רימייקים, סרטי המשך וסדרות פרופ' זנגר ענת
  סמינר ה 10:00 16:00 א117 מכסיקו 4
  א' 0851.9899.01 המסה הקולנועית ד"ר לנדסמן אוהד
  סמינר ג 10:00 16:00 02 קיקואין 4
  ב' 0851.9894.01 אמפתיה והיטמעות בקולנוע ובמדיה דיגיטלית ד"ר רז גל
  סמינר א 16:00 20:00 211 מכסיקו 4
  ב' 0851.9807.01 הפוליטיקה של המבט ד"ר לובין אורלי
  סמינר ד 14:00 20:00 119 מכסיקו 4
  ב' 0851.9886.01 פמינזם וקוויר כאן ועכשיו פרופ' יוסף רז
  סמינר א 10:00 16:00 117 מכסיקו 4
  ב' 0851.9826.01 חשיבה אופציונאלית וקולנוע נרטיבי פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ב 10:00 14:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0851.9902.01 הקולנוע האילם והמצאת החיים המודרניים ד"ר לוין אורי
  סמינר ג 10:00 14:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0851.9901.01 The Invention of the Moving and Projected Image prof Tom Gunning
  סמינר ג 16:00 20:00 117 מכסיקו 4
  ב' 0851.9901.01 The Invention of the Moving and Projected Image prof Tom Gunning
  סמינר ה 16:00 20:00 א117 מכסיקו 0
 • הסמינר באנגלית ייתקיים בסמסטר ב'
 • במשך 4 שבועות בחודשים מאי -יוני 2021
 • 18.5.2021- 15.6.2021
 • הסמינר ינתן באנגלית ניתן להגיש עבודות בעברית
 • מתקיים באופן מרוכז פעמיים בשבוע
 • אסיסטנטית: גב' דנה גרין
 • ב' 0851.6728.01 שאלה של טעם? לאצור קולנוע בין תיאוריה ומעשה ד"ר חיוטין דן
  שיעור ד 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
 • קורס תואר ראשון מומלץ לתלמידי תואר שני
 • שלא לקחו קורס אחר מהתואר הראשון