החוג לקולנוע וטלויזיה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
הפקה
הקבץ הפקה 1 - שנה ב 24 ש"ס
סמסטר א'
סדנאות מקצועיות מרוכזות
 • הסדנאות ללא קרדיט אקדמי
 • א' 0851.0010.01 סדנה לשימוש בציוד מר גולדווסר תום
  סדנה 0
  א' 0851.0010.01 סדנה לשימוש בציוד מר גולדווסר תום
  סדנה 0
 • הסדנה תתקיים בחלוקה לשתי קבוצות לפי הפירוט הבא:
 • יפורסם בשעות 15:30-17:30 (שמות משפחה א-כ)
 • יפורסם בשעות 9:00-11:00 (שמות משפחה י-ת)
 • ב' 0851.0011.01 סדנה למקצועות הסט גב' סלע ליבנת
  סדנה 0
 • סדנאות מקצועיות
 • א' 0851.4621.01 סדנת צילום מר פרידמן סרגיי
  הדרכה אישית ג 09:00 12:00 א122 מכסיקו 0
  הקבץ הפקה 1
  סדנאות ושיעורים
  שיעורים שנתיים
  אב 0851.2534.01 סדנת בימוי לסרט קיץ מר פיצ'חדזה יוסף
  סדנה ב 10:00 12:00 ב122 מכסיקו 4
  אב 0851.2534.02 סדנת בימוי לסרט קיץ מר שני ירון
  סדנה ה 12:00 14:00 211 מכסיקו 4
  אב 0851.2534.03 סדנת בימוי לסרט קיץ מר קוסושווילי דובר
  סדנה ג 16:00 18:00 120 מכסיקו 4
  אב 0851.2534.04 סדנת בימוי לסרט קיץ גב' דרייפוס מיה
  סדנה ד 14:00 16:00 ב122 מכסיקו 4
  אב 0851.2529.01 סדנת תסריט לסרט קיץ פרופ' בלוך ירון
  סדנה ד 08:00 10:00 ב122 מכסיקו 4
  אב 0851.2529.02 סדנת תסריט לסרט קיץ גב' ויניק מיכל
  סדנה ד 16:00 18:00 ב122 מכסיקו 4
  אב 0851.2529.04 סדנת תסריט לסרט קיץ פרופ' בלוך ירון
  סדנה ד 10:00 12:00 211 מכסיקו 4
  א' 0851.2562.01 משחק 1 גב' שלום עזר טלי
  סדנה ד 12:00 14:00 ב122 מכסיקו 2
  א' 0851.2562.02 משחק 1 מר שני ירון
  סדנה ג 12:00 14:00 א122 מכסיקו 2
  א' 0851.2562.03 משחק 1 מר שני ירון
  סדנה ג 14:00 16:00 א122 מכסיקו 2
  א' 0851.2562.04 משחק 1 גב' דרייפוס מיה
  סדנה ד 10:00 12:00 ב122 מכסיקו 2
  א' 0851.2558.01 עריכה 1 גב' פרלוב יעל
  סדנה ה 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
  א' 0851.2558.02 עריכה 1 גב' פרלוב יעל
  סדנה ה 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
  א' 0851.2558.03 עריכה 1 מר גרינפלד יוסף
  סדנה ג 10:00 12:00 ב122 מכסיקו 2
  א' 0851.2509.01 סינמטוגרפיה 1 מר פיצ'חדזה יוסף
  שו"ת ב 12:00 16:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0851.2615.01 כתיבה לטלוויזיה 1 מר צפור אסף
  סדנה ג 12:00 14:00 117 מכסיקו 2
 • כתיבה לטלוויזיה 1 - בזום
 • א' 0851.2589.01 ביצוע וכתיבת תחקיר גב' קרפל דליה
  סדנה ג 14:00 16:00 ב122 מכסיקו 2
  א' 0851.2521.01 מבוא לסרט דוקומנטרי גב' בראון נטע לי
  שיעור ה 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  א' 0851.2667.01 עיצוב הצליל 1 מר חן נפתלי
  סדנה ו 09:00 13:00 117 מכסיקו 2
 • הקורס מתקיים אחת לשבועיים
 • א' 0851.2698.01 בימוי על נייר - סטורי בורד פרופ' קמינסקי חנן
  סדנה ד 12:00 14:00 120 מכסיקו 2
 • בימוי על נייר סטורי בורד - מתקיים בזום
 • א' 0851.2505.01 הפקה 1 גב' שושני שירי
  מר מוזר יריב
  סדנה ג 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
  א' 0851.3802.01 עריכה ממוחשבת 1 מר שטויר דב בוריס
  סדנה ה 14:00 16:00 ד014 מכסיקו 0
 • עריכה ממוחשבת ללא קרדיט אקדמי
 • הקבץ הפקה 2 - שנה ב'
  סדנאות ושיעורים
  ב' 0851.2618.01 סינמטוגרפיה 2 מר כצנלסון רוני
  סדנה ג 14:00 17:00 ב122 מכסיקו 3
  ב' 0851.2618.02 סינמטוגרפיה 2 מר לרנר דן
  סדנה ד 10:00 13:00 120 מכסיקו 3
  ב' 0851.2618.03 סינמטוגרפיה 2 מר לרנר דן
  סדנה ג 13:00 16:00 213 מכסיקו 3
  ב' 0851.2559.01 עריכה 2 גב' פרלוב יעל
  סדנה ה 16:00 18:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0851.2559.02 עריכה 2 גב' פרלוב יעל
  סדנה ה 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0851.2559.03 עריכה 2 מר גרינפלד יוסף
  סדנה ג 10:00 12:00 ב122 מכסיקו 2
  ב' 0851.2564.01 משחק 2 מר מנור עמיר
  סדנה ב 16:00 19:00 ב122 מכסיקו 3
  ב' 0851.2564.02 משחק 2 גב' דרייפוס מיה
  סדנה ה 10:00 13:00 ב122 מכסיקו 3
  ב' 0851.2564.03 משחק 2 מר קוסושווילי דובר
  סדנה ג 10:00 13:00 א122 מכסיקו 3
  ב' 0851.2627.01 כתיבה לטלוויזיה 2 גב' מרום תמר
  סדנה ד 08:00 10:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0851.2590.01 מתחקיר לתסריט גב' קרפל דליה
  סדנה ג 14:00 16:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.2526.01 ניתוח תסריטים לבימוי פרופ' רובינשטיין דובי
  שו"ת ה 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.2580.01 בימוי דוקומנטרי מר טל רן
  סדנה ד 16:00 18:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0851.2668.01 עיצוב הצליל 2 מר רשף אורי
  סדנה ג 12:00 14:00 211 מכסיקו 2
  ב' 0851.2691.01 ליהוק שחקנים גב' אזולאי אורית
  סדנה ד 10:00 12:00 ב122 מכסיקו 2
  ב' 0851.3803.01 עריכה ממוחשבת 2 מר שטויר דב בוריס
  סדנה ה 14:00 16:00 ד014 מכסיקו 0
  ב' 0851.2686.01 סדנת תאורה מר' לפלמן ויקטור
  סדנה ג 14:00 16:00 א122 מכסיקו 0
  חונכויות אישיות
  ב' 0851.2524.01 חונכות תסריט לסרט קיץ פרופ' רובינשטיין דובי
  הדרכה אישית ה 16:00 18:00 116 מכסיקו 0
  ב' 0851.2524.02 חונכות תסריט לסרט קיץ פרופ' רובינשטיין דובי
  הדרכה אישית ג 18:00 20:00 116 מכסיקו 0
  ב' 0851.2528.01 חונכות לסרטי קיץ מר פיצ'חדזה יוסף
  הדרכה אישית א 14:00 16:00 ב020 מכסיקו 0
  ב' 0851.2528.02 חונכות לסרטי קיץ גב' ציקו אתי
  הדרכה אישית ד 12:00 14:00 117 מכסיקו 0
  ב' 0851.2528.03 חונכות לסרטי קיץ מר טאוזינגר אמיר
  הדרכה אישית ה 18:00 20:00 0
  ב' 0851.2528.04 חונכות לסרטי קיץ גב' דרייפוס מיה
  הדרכה אישית א 10:00 12:00 0
  חונכויות (פגישות אישיות )
  א' 0851.3628.01 חונכות עריכה גב' פרלוב יעל
  הדרכה אישית ה 16:00 18:00 0
  א' 0851.3628.02 חונכות עריכה מר שטויר דב בוריס
  הדרכה אישית ה 12:00 14:00 0
  א' 0851.3709.01 חונכות לסרט דוקומנטרי מר טאוזינגר אמיר
  הדרכה אישית ה 18:00 20:00 0
  ב' 0851.3628.03 חונכות עריכה מר שטויר דב בוריס
  הדרכה אישית ה 16:00 18:00 0
  ב' 0851.2699.01 הבמאי כמנצח מתסריט לסרט מר קוסושווילי דובר
  סדנה ג 18:00 20:00 212 מכסיקו 2