החוג לקולנוע וטלויזיה -

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
מבואות חובה מחוץ לחוג
אב 0861.1210.01 תחנות בתרבות המערב ד"ר איתי שניר
שיעור א 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4