החוג לקולנוע וטלויזיה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
סדנאות מקצועיות מרוכזות ( ללא קרדיט אקדמי)
א' 0851.0012.01 בטיחות כללית וחשמל סדנה
 • להלן תאריכי סדנאות הבטיחות לתלמידי שנה א'
 • חובה להשתתף בכל תאריכי הסדנה
 • הסדנאות יתקיימו שבוע לפני תחילת הלימודים
 • ייתכנו שינויים בלו"ז עדכונים ישלחו בהמשך
 • סדנאות - שנה א'
  יש להרשם לאותה קבוצה ואותו מרצה בסמסטר ב'
 • הסדנאות ייתקיימובקמפוס
 • א' 0851.6591.01 יסודות בבימוי קולנועי א' פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ה 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.01 יסודות בבימוי קולנועי ב' פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ה 12:00 14:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.02 יסודות בבימוי קולנועי א' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ב 18:00 20:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.02 יסודות בבימוי קולנועי ב' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ב 18:00 20:00 120 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.03 יסודות בבימוי קולנועי א' גב' זקצר עילית
  סדנה ב 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.03 יסודות בבימוי קולנועי ב' גב' זקצר עילית
  סדנה ב 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.04 יסודות בבימוי קולנועי א' פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.04 יסודות בבימוי קולנועי ב' פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.05 יסודות בבימוי קולנועי א' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ב 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  ב' 0851.6588.05 יסודות בבימוי קולנועי ב' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ב 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6591.06 יסודות בבימוי קולנועי א' מר הלר גור
  סדנה ה 12:00 14:00 01 קיקואין 2
  ב' 0851.6588.06 יסודות בבימוי קולנועי ב' מר הלר גור
  סדנה ה 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.07 יסודות בבימוי קולנועי א' מר פיצ'חדזה יוסף
  סדנה ב 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.07 יסודות בבימוי קולנועי ב' מר פיצ'חדזה יוסף
  סדנה ב 08:00 10:00 ב122 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.08 יסודות בבימוי קולנועי א' פרופ' גביזון שבתאי
  סדנה ה 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.08 יסודות בבימוי קולנועי ב' פרופ' גביזון שבתאי
  סדנה ה 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.09 יסודות בבימוי קולנועי א' מר מנור עמיר
  סדנה ב 12:00 14:00 01 קיקואין 2
  ב' 0851.6588.09 יסודות בבימוי קולנועי ב' מר מנור עמיר
  סדנה ב 12:00 14:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.10 יסודות בבימוי קולנועי א' גב' שלום עזר טלי
  סדנה ה 12:00 14:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.10 יסודות בבימוי קולנועי ב' גב' שלום עזר טלי
  סדנה ה 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • יסודות בבימוי קולנועי ב' פתוח לתלמידי הדו חוגי
 • כקורס בחירה עיוני שנים ב' ג'
 • קורס זה יוכר במסגרת מכסת השעות המעשיות
 • שניתן לקחת בתכנית הדו חוגית
 • הסדנאות ייתקיימו בקמפוס - באולפן הגדול