החוג לקולנוע וטלויזיה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
סדנאות מקצועיות מרוכזות ( ללא קרדיט אקדמי)
א' 0851.0012.01 בטיחות כללית וחשמל סדנה
 • להלן תאריכי סדנאות הבטיחות לתלמידי שנה א'
 • חובה להשתתף בכל תאריכי הסדנה
 • הסדנאות יתקיימו שבוע לפני תחילת הלימודים
 • ייתכנו שינויים בלו"ז עדכונים ישלחו בהמשך
 • 12.10.2020
 • 08:45-09:00 - התכנסות ורישום
 • 09:00-10:30 - הרמה נכונה
 • 10:45-12:15 - בטיחות בחשמל
 • 12:15-12:30 הפסקה
 • 12:30-13:15 המשך בטיחות בחשמל
 • 13:15-14:00- הפסקת צהריים
 • 14:00-15:30 בטיחות בעבודה בגובה
 • יפורסם
 • 08:45-09:00 - התכנסות ורישום
 • 09:00-10:30 - בטיחות כללית, בטיחות אש,עבודה בצבע
 • 10:30-10:45 הפסקה
 • 10:45-12:15 עזרה ראשונה והחייאה
 • 12:15-13:00 הפסקת צהריים
 • 13:100-14:30 המשך עזרה ראשונה והחייאה
 • 14:30-15:00 מבחן
 • מועד ב' של הסדנאות ימי ו'
 • 30.10.2020 ו 6.11.2020
 • א' 0851.1518.01 סדנת צילום מר גולדווסר תום
  סדנה ב 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 0
  א' 0851.1518.02 סדנת צילום מר גולדווסר תום
  סדנה ב 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 0
  א' 0851.1518.03 סדנת צילום מר גולדווסר תום
  סדנה ה 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 0
  א' 0851.1518.04 סדנת צילום מר גולדווסר תום
  סדנה ב 14:00 16:00 120 מכסיקו 0
  א' 0851.1518.05 סדנת צילום מר גולדווסר תום
  סדנה ה 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 0
  א' 0851.1518.06 סדנת צילום מר גולדווסר תום
  סדנה ב 14:00 16:00 120 מכסיקו 0
  א' 0851.1518.07 סדנת צילום מר גולדווסר תום
  סדנה ה 14:00 16:00 120 מכסיקו 0
 • אחת לשבועיים
 • לימודים בקמפוס
  א' 0851.1519.01 סדנת עריכה גב' עוזר איריס
  סדנה ב 08:00 10:00 115 פאסטליכט מכסיקו 0
  א' 0851.1519.02 סדנת עריכה גב' עוזר איריס
  סדנה ב 08:00 10:00 115 פאסטליכט מכסיקו 0
  א' 0851.1519.03 סדנת עריכה גב' עוזר איריס
  סדנה ה 08:00 10:00 115 פאסטליכט מכסיקו 0
  א' 0851.1519.04 סדנת עריכה מר טבקמן חיים
  סדנה ב 09:00 11:00 209 מכסיקו 0
  א' 0851.1519.05 סדנת עריכה גב' עוזר איריס
  סדנה ה 08:00 10:00 115 פאסטליכט מכסיקו 0
  א' 0851.1519.06 סדנת עריכה מר טבקמן חיים
  סדנה ב 09:00 11:00 209 מכסיקו 0
  א' 0851.1519.07 סדנת עריכה מר טבקמן חיים
  סדנה ה 09:00 11:00 213 מכסיקו 0
 • אחת לשבועיים
 • לימודים בקמפוס
 • סדנאות - שנה א'
  יש להרשם לאותה קבוצה ואותו מרצה בסמסטר ב'
 • הסדנאות ייתקיימובקמפוס
 • א' 0851.6591.01 יסודות בבימוי קולנועי א' פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ה 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.01 יסודות בבימוי קולנועי ב' פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ה 12:00 14:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.02 יסודות בבימוי קולנועי א' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ב 18:00 20:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.02 יסודות בבימוי קולנועי ב' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ב 18:00 20:00 120 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.03 יסודות בבימוי קולנועי א' גב' זקצר עילית
  סדנה ב 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.03 יסודות בבימוי קולנועי ב' גב' זקצר עילית
  סדנה ב 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.04 יסודות בבימוי קולנועי א' פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.04 יסודות בבימוי קולנועי ב' פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.05 יסודות בבימוי קולנועי א' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ב 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  ב' 0851.6588.05 יסודות בבימוי קולנועי ב' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ב 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6591.06 יסודות בבימוי קולנועי א' מר הלר גור
  סדנה ה 12:00 14:00 01 קיקואין 2
  ב' 0851.6588.06 יסודות בבימוי קולנועי ב' מר הלר גור
  סדנה ה 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.07 יסודות בבימוי קולנועי א' מר פיצ'חדזה יוסף
  סדנה ב 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.07 יסודות בבימוי קולנועי ב' מר פיצ'חדזה יוסף
  סדנה ב 08:00 10:00 ב122 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.08 יסודות בבימוי קולנועי א' פרופ' גביזון שבתאי
  סדנה ה 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.08 יסודות בבימוי קולנועי ב' פרופ' גביזון שבתאי
  סדנה ה 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.09 יסודות בבימוי קולנועי א' מר מנור עמיר
  סדנה ב 12:00 14:00 01 קיקואין 2
  ב' 0851.6588.09 יסודות בבימוי קולנועי ב' מר מנור עמיר
  סדנה ב 12:00 14:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.10 יסודות בבימוי קולנועי א' גב' שלום עזר טלי
  סדנה ה 12:00 14:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.10 יסודות בבימוי קולנועי ב' גב' שלום עזר טלי
  סדנה ה 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • יסודות בבימוי קולנועי ב' פתוח לתלמידי הדו חוגי
 • כקורס בחירה עיוני שנים ב' ג'
 • קורס זה יוכר במסגרת מכסת השעות המעשיות
 • שניתן לקחת בתכנית הדו חוגית
 • הסדנאות ייתקיימו בקמפוס - באולפן הגדול
 • אב 0851.1511.01 יסודות ביצירה לטלוויזיה מר שפירא ערן
  סדנה ב 08:00 14:00 א122 מכסיקו 4
  אב 0851.1511.02 יסודות ביצירה לטלוויזיה מר שפירא ערן
  סדנה ב 08:00 14:00 א122 מכסיקו 4
  אב 0851.1511.03 יסודות ביצירה לטלוויזיה גב' בנאי סיגלית
  סדנה ה 08:00 14:00 א122 מכסיקו 4
  אב 0851.1511.04 יסודות ביצירה לטלוויזיה גב' בנאי סיגלית
  סדנה ה 08:00 14:00 א122 מכסיקו 4
  אב 0851.1511.05 יסודות ביצירה לטלוויזיה מר נחמיאס משה
  סדנה ב 14:00 20:00 א122 מכסיקו 4
  אב 0851.1511.06 יסודות ביצירה לטלוויזיה מר נחמיאס משה
  סדנה ב 14:00 20:00 א122 מכסיקו 4
  אב 0851.1511.07 יסודות ביצירה לטלוויזיה מר נחמיאס משה
  סדנה ה 14:00 20:00 א122 מכסיקו 4
  אב 0851.1511.08 יסודות ביצירה לטלוויזיה מר שפירא ערן
  סדנה ה 14:00 20:00 א122 מכסיקו 4
 • הקורס " יסודות ביצירה בטלוויזיה" יינתן פעם בשבועיים