החוג לקולנוע וטלויזיה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
תשפא
שנה א'
מבואות - שנה א'
המבואות ייתקיימו בזום
א' 0851.6234.01 תולדות הקולנוע א' ד"ר חיוטין דן
שיעור ג 10:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
א' 0851.6234.01 תולדות הקולנוע א' (הקרנה) ד"ר חיוטין דן
שיעור ג 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 0
 • אסיסטנט אלון יודקובסקי
 • ב' 0851.6235.01 תולדות הקולנוע ב' ד"ר חיוטין דן
  שיעור ג 10:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
  ב' 0851.6235.01 תולדות הקולנוע ב' (הקרנה) ד"ר חיוטין דן
  שיעור ג 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 0
 • אסיסטנט אלון יודקובסקי
 • א' 0851.6524.01 מבוא לתיאוריות קולנועיות ד"ר חגין בועז
  שיעור ג 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6548.01 מבע קולנועי ד"ר כהן רז אודיה
  שיעור ד 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • אסיסטנט אלון יודקובסקי
 • א' 0851.6190.01 מבוא לקולנוע תיעודי ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ד 10:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  א' 0851.6217.01 יסודות בצילום ועריכה מר לרנר דן
  שיעור א 10:00 12:00 2
  ב' 0851.6531.01 מבוא ללימודי טלוויזיה ד"ר חרל"פ איתי
  שיעור ד 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • אסיסטנטית דנה גרין
 • אב 0851.0005.01 בקיאות בסרטים א' ד"ר אוטין פבלו
  קולוק' ג 20:00 23:00 115 פאסטליכט מכסיקו 1
  ב' 0851.6539.01 מבוא לתסריטאות [1] מר צפור אסף
  שיעור ד 10:00 12:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • תלמידי דו חוגי יכולים ללמוד בשנה א' את הקורס:
 • מבוא לתסריטאות שיוכר כשיעור בחירה עיוני
 • שנים ב'+ג' (מסגרת 600)
 • תרגילים - שנה א'
  תרגיל בתיאוריות קולנועיות
 • התרגילים מתקיימים בזום
 • א' 0851.6527.01 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר אונגר יונתן
  תרגיל א 16:00 18:00 117 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.02 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' גרין דנה
  תרגיל א 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.03 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר ארבל יואב
  תרגיל ה 12:00 14:00 2
  א' 0851.6527.04 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' גלסטיאן דיאנה
  תרגיל א 14:00 16:00 2
  א' 0851.6527.05 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר ארבל יואב
  תרגיל א 14:00 16:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.06 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' גלסטיאן דיאנה
  תרגיל ד 16:00 18:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.07 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר רז אלעד
  תרגיל א 14:00 16:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.08 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר רז אלעד
  תרגיל א 16:00 18:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.09 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר אבידן טל
  תרגיל א 18:00 20:00 א117 מכסיקו 2
  א' 0851.6527.10 תרגיל בתיאוריות קולנועיות מר גורודינסקי יולי
  תרגיל ה 10:00 12:00 2
  א' 0851.6527.11 תרגיל בתיאוריות קולנועיות גב' גלסטיאן דיאנה
  תרגיל א 16:00 18:00 2
  תרגיל במבע קולנועי
  א' 0851.6551.01 תרגיל במבע קולנועי מר אונגר יונתן
  תרגיל ה 12:00 14:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.02 תרגיל במבע קולנועי מר אבידן טל
  תרגיל א 16:00 18:00 א119 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.03 תרגיל במבע קולנועי מר יודקובסקי אלון
  תרגיל א 14:00 16:00 2
  א' 0851.6551.04 תרגיל במבע קולנועי מר יודקובסקי אלון
  תרגיל א 16:00 18:00 2
  א' 0851.6551.05 תרגיל במבע קולנועי מר יודקובסקי אלון
  תרגיל ד 16:00 18:00 2
  א' 0851.6551.06 תרגיל במבע קולנועי מר אבידן טל
  תרגיל א 14:00 16:00 005 הגלריה 2
  א' 0851.6551.07 תרגיל במבע קולנועי מר גורודינסקי יולי
  תרגיל ה 14:00 16:00 117 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.08 תרגיל במבע קולנועי מר אונגר יונתן
  תרגיל א 14:00 16:00 119 מכסיקו 2
  א' 0851.6551.09 תרגיל במבע קולנועי מר איתן עידו
  תרגיל ד 18:00 20:00 203 דן-דוד 2
  א' 0851.6551.10 תרגיל במבע קולנועי מר אבידן טל
  תרגיל ד 16:00 18:00 2
  א' 0851.6551.11 תרגיל במבע קולנועי מר אונגר יונתן
  תרגיל ד 18:00 20:00 2
  קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית
 • מרכז אבישר אריאל
 • ב' 0851.6546.01 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית מר יודקובסקי אלון
  תרגיל א 10:00 12:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.02 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית גב' גלסטיאן דיאנה
  תרגיל ד 16:00 18:00 02 קיקואין 2
  ב' 0851.6546.03 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית גב' גלסטיאן דיאנה
  תרגיל א 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.04 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית גב' דולברג נועה
  תרגיל ג 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.05 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית מר ארבל יואב
  תרגיל ג 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.06 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית מר ארבל יואב
  תרגיל א 10:00 12:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.07 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית גב' גלסטיאן דיאנה
  תרגיל ד 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  ב' 0851.6546.08 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית גב' דולברג נועה
  תרגיל ה 16:00 18:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.6546.09 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית מר יודקובסקי אלון
  תרגיל ג 18:00 20:00 01 קיקואין 2
  ב' 0851.6546.10 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית מר יודקובסקי אלון
  תרגיל א 14:00 16:00 2
  ב' 0851.6546.11 קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית גב' דולברג נועה
  תרגיל א 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  תרגיל בלימודי טלוויזיה
 • תרגיל "בלימודי טלוויזיה" יינתן אחת לשבועיים
 • ב' 0851.6554.01 תרגיל בלימודי טלוויזיה מר אבידן טל
  תרגיל א 14:00 16:00 119 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.02 תרגיל בלימודי טלוויזיה מר אבידן טל
  תרגיל א 14:00 16:00 1
  ב' 0851.6554.03 תרגיל בלימודי טלוויזיה גב' גרין דנה
  תרגיל ג 16:00 18:00 211 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.04 תרגיל בלימודי טלוויזיה גב' גרין דנה
  תרגיל ג 16:00 18:00 211 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.05 תרגיל בלימודי טלוויזיה מר אונגר יונתן
  תרגיל א 16:00 18:00 212 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.06 תרגיל בלימודי טלוויזיה מר אונגר יונתן
  תרגיל א 16:00 18:00 212 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.07 תרגיל בלימודי טלוויזיה מר קופיבקר יונתן
  תרגיל ה 14:00 16:00 119 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.08 תרגיל בלימודי טלוויזיה מר קופיבקר יונתן
  תרגיל ה 14:00 16:00 119 מכסיקו 1
  ב' 0851.6554.09 תרגיל בלימודי טלוויזיה מר אבידן טל
  תרגיל ד 14:00 16:00 02 קיקואין 1
  ב' 0851.6554.10 תרגיל בלימודי טלוויזיה מר קופיבקר יונתן
  תרגיל ד 14:00 16:00 א117 מכסיקו 1
  תרגיל בכתיבת תסריט
  ב' 0851.1516.01 כתיבת תסריט גב' בן משה נעמה
  תרגיל א 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0851.1516.02 כתיבת תסריט גב' בניה יעל
  תרגיל א 16:00 18:00 01 קיקואין 2
  ב' 0851.1516.03 כתיבת תסריט גב' ברוך שירה
  תרגיל א 14:00 16:00 02 קיקואין 2
  ב' 0851.1516.04 כתיבת תסריט מר לוי תומר
  תרגיל א 10:00 12:00 02 קיקואין 2
  ב' 0851.1516.05 כתיבת תסריט גב' ברוך שירה
  תרגיל א 10:00 12:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.1516.06 כתיבת תסריט גב' ברוך שירה
  תרגיל ה 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.1516.07 כתיבת תסריט גב' פרי רומי
  תרגיל א 14:00 16:00 א119 מכסיקו 2
  ב' 0851.1516.08 כתיבת תסריט גב' שמעון נעם סיוןן
  תרגיל ה 16:00 18:00 119 מכסיקו 2
  ב' 0851.1516.09 כתיבת תסריט גב' שמעון נעם סיוןן
  תרגיל ג 16:00 18:00 01 קיקואין 2