החוג לקולנוע וטלויזיה -

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
מבואות חובה שנה ב'
א' 0851.6189.01 מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי ( הקרנה) ד"ר לנדסמן אוהד
שיעור ד 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 0
א' 0851.6189.01 מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי ד"ר לנדסמן אוהד
שיעור ד 18:00 20:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
אב 0851.0006.01 בקיאות בסרטים ב' ד"ר אוטין פבלו
קולוק' ה 18:00 21:00 א206 מכסיקו 1
ב' 0851.6595.01 מבוא לקולנוע ישראלי ד"ר דובדבני שמוליק
שיעור ב 12:00 16:00 2
תרגיל בקולנוע ישראלי
ב' 0851.6553.01 תרגיל בקולנוע ישראלי גב' דולברג נועה
תרגיל ב 08:00 10:00 117 מכסיקו 2
ב' 0851.6553.02 תרגיל בקולנוע ישראלי גב' שוורץ אושרה
תרגיל א 10:00 12:00 119 מכסיקו 2
ב' 0851.6553.03 תרגיל בקולנוע ישראלי גב' שוורץ אושרה
תרגיל ה 08:00 10:00 117 מכסיקו 2
ב' 0851.6553.04 תרגיל בקולנוע ישראלי גב' דולברג נועה
תרגיל ב 16:00 18:00 א119 מכסיקו 2
ב' 0851.6553.05 תרגיל בקולנוע ישראלי גב' שוורץ אושרה
תרגיל ד 14:00 16:00 א119 מכסיקו 2
ב' 0851.6553.06 תרגיל בקולנוע ישראלי מר ארבל יואב
תרגיל ג 18:00 20:00 120 מכסיקו 2
ב' 0851.6553.07 תרגיל בקולנוע ישראלי מר ארבל יואב
תרגיל ג 10:00 12:00 2