החוג לקולנוע וטלויזיה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
סמינר מסלול מצטיינים שנה ג'
אב 0851.5125.01 משאלה אחרונה: קולנוע ומוות או מות הקולנוע ד"ר לוין אורי
סמינר ה 18:00 20:00 א119 מכסיקו 4
סמינריונים
ז'אנרים, יוצרים, זרמים ולאומים בקולנוע ובטלוויזיה
א' 0851.5073.01 סירק, פסבינדר, אלמודובר: מלודרמה וקולנוע פרופ' יוסף רז
סמינר ב 10:00 16:00 4
א' 0851.5059.01 הקולנוע של ז'אן-לוק גודאר ד"ר שוייצר אריאל
סמינר ה 14:00 20:00 119 מכסיקו 4
ב' 0851.5122.01 ז'אנר המערבון: מג'ון פורד ועד קוונטין טרנטינו ד"ר חיוטין דן
סמינר ב 10:00 14:00 119 מכסיקו 4
ב' 0851.5116.01 הקולנוע האמריקאי: המחקר העכשווי על הוליווד והקולנוע העצמאי ד"ר חגין בועז
סמינר ד 14:00 18:00 117 מכסיקו 4
א' 0851.5128.01 קולנוע אימה ד"ר בידרמן שי
סמינר ג 08:00 12:00 א119 מכסיקו 4
א' 0851.9054.01 סרטי יומנים ותיעוד עצמי : הפואטיקה של חי היומיום ד"ר דובדבני שמוליק
סמינר ה 14:00 20:00 4
ב' 0851.9046.01 גבולות הקולנוע הדוקומנטרי ד"ר דובדבני שמוליק
סמינר ה 10:00 16:00 4
ב' 0851.5129.01 קולנוע קווירי ד"ר ניר קדם
סמינר ה 10:00 14:00 ג206 מכסיקו 4
תיאוריה ואסתטיקה בקולנוע, בטלוויזיה ובמדיה הדיגיטלית
ב' 0851.5127.01 קולנוע ניסיוני:בין אמנות עכשווית לקולנוע ד"ר לוין אורי
סמינר ג 16:00 20:00 א119 מכסיקו 4
א' 0851.9074.01 מבני מתח בקולנוע ובמציאות מדומה פרופ' בן שאול ניצן
סמינר ב 16:00 20:00 4
ב' 0851.9039.01 שוטטות קןלנועית -ערים, נדודים ומסעות פרופ' זנגר ענת
סמינר ב 10:00 16:00 117 מכסיקו 4
ב' 0851.5115.01 קולנוע - פילוסופיה: כיוונים ויישומים חדשים ד"ר בידרמן שי
סמינר ג 08:00 12:00 213 מכסיקו 4
א' 0851.9070.01 תיאוריות קוגנטיביות קולנועיות ד"ר רז גל
סמינר א 10:00 14:00 4
ב' 0851.9069.01 הנרטיב הקולנועי ד"ר רז גל
סמינר א 12:00 16:00 4
א' 0851.5123.01 יוצר/ת-טקסט-קהל: היצירה והצפייה הטלוויזיונית ד"ר חרל"פ איתי
סמינר ה 14:00 18:00 א117 מכסיקו 4
א' 0851.9067.01 נוסטלגיה, רטרו, זיכרון: ייצוגי עבר והסטוריה תרבותית בקולנוע ד"ר טלמון מירי
סמינר ג 14:00 18:00 209 מכסיקו 4
קולנוע וטלוויזיה ישראליים ומזרח תיכוניים
א' 0851.5117.01 לראות את האור :על אסתטיקה רוחנית בקולנוע ד"ר חיוטין דן
סמינר ד 16:00 20:00 4
א' 0851.9047.01 קולנוע ישראלי והפרובלמטיקה של קולנוע לאומי פרופ' אבישר אילן
סמינר ג 14:00 18:00 4
ב' 0851.5121.01 אהבה ישראלית:היסטוריה תרבותית של הרומנטיקה בקולנוע ובטלוויזי ד"ר טלמון מירי
סמינר ב 16:00 20:00 4
ב' 0851.9020.01 ייצוגי השואה בקולנוע:האסטתיקה של הייצוג והפוליטיקה של הזיכרו פרופ' אבישר אילן
סמינר ג 14:00 18:00 א117 מכסיקו 4
 • סטודנטים שהשלימו את הפרו"ס "תיאוריה קולנועית עכשווית"
 • יכולים לקחת סמינריון כבר בסמ' ב שנה ב'.
 • סמינרים - קולנוע ומדיה דיגיטלית
 • התלמידים ילמדו סמינר אחד מתוך רשימת הסמינרים הבאים
 • בעלי זיקה לתחום מדיה דיגיטלית
 • ב' 0851.5116.01 הקולנוע האמריקאי: המחקר העכשווי על הוליווד והקולנוע העצמאי ד"ר חגין בועז
  סמינר ד 14:00 18:00 117 מכסיקו 4
  ב' 0851.9046.01 גבולות הקולנוע הדוקומנטרי ד"ר דובדבני שמוליק
  סמינר ה 10:00 16:00 4
  א' 0851.9070.01 תיאוריות קוגנטיביות קולנועיות ד"ר רז גל
  סמינר א 10:00 14:00 4
  ב' 0851.9069.01 הנרטיב הקולנועי ד"ר רז גל
  סמינר א 12:00 16:00 4
  ב' 0851.5127.01 קולנוע ניסיוני:בין אמנות עכשווית לקולנוע ד"ר לוין אורי
  סמינר ג 16:00 20:00 א119 מכסיקו 4
  א' 0851.9074.01 מבני מתח בקולנוע ובמציאות מדומה פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ב 16:00 20:00 4
  סמינר חובה
  ב' 0851.9329.01 תיאוריות קולנועיות בנות זמננו ד"ר בן דוד בני
  סמינר ד 10:00 14:00 209 מכסיקו 4
  לימודי MA קולנוע וטלוויזיה
  קורסי חובה שנה א'
  אב 0851.9884.01 קולוקוויום מחלקתי ד"ר חגין בועז
  סמינר ב 18:00 20:00 213 מכסיקו 1
 • אסיסטניטית: גב' גלסטיאן דיאנה
 • סמינריון מתודולוגי
  א' 0851.9874.01 מחקרים עכשוויים בקולנוע טלוויזיה ומדיה ד"ר חגין בועז
  סמינר ב 14:00 18:00 4
  קורסי חובה שנה ב'
  א' 0851.9810.01 סמינריון מחקרי פרופ' זנגר ענת
  סמינר ב 10:00 14:00 א117 מכסיקו 4
 • סמינר חובה לתלמידי שנה ב' במסלול כתיבת תזה ודוקטורט
 • סמינריונים לבחירה
 • פתוח לתלמידי תואר ראשון מצטיינים בעלי ציון ממוצע מעל 85
 • דרישת קדם מבע קולנועי ופרו"ס תיאוריות קולנועית מודרניות
 • באישור המרצה ועל בסיס מקום פנוי
 • א' 0851.9822.01 זיכרון גורלי: זמן וטראומה פרופ' יוסף רז
  סמינר א 10:00 16:00 4
  א' 0851.9839.01 פנומנולוגיה וקולנוע:קריאה מודרכת ד"ר חגין בועז
  סמינר ג 18:00 20:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0851.9052.01 חזרות במדיה - רימייקים, סרטי המשך וסדרות פרופ' זנגר ענת
  סמינר ה 10:00 16:00 א117 מכסיקו 4
  א' 0851.9899.01 המסה הקולנועית ד"ר לנדסמן אוהד
  סמינר ג 10:00 16:00 02 קיקואין 4
  ב' 0851.9894.01 אמפתיה והיטמעות בקולנוע ובמדיה דיגיטלית ד"ר רז גל
  סמינר א 16:00 20:00 211 מכסיקו 4
  ב' 0851.9807.01 הפוליטיקה של המבט ד"ר לובין אורלי
  סמינר ד 14:00 20:00 119 מכסיקו 4
  ב' 0851.9886.01 פמינזם וקוויר כאן ועכשיו פרופ' יוסף רז
  סמינר א 10:00 16:00 117 מכסיקו 4
  ב' 0851.9826.01 חשיבה אופציונאלית וקולנוע נרטיבי פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ב 10:00 14:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0851.9902.01 הקולנוע האילם והמצאת החיים המודרניים ד"ר לוין אורי
  סמינר ג 10:00 14:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0851.9901.01 The Invention of the Moving and Projected Image prof Tom Gunning
  סמינר ג 16:00 20:00 117 מכסיקו 4
  ב' 0851.9901.01 The Invention of the Moving and Projected Image prof Tom Gunning
  סמינר ה 16:00 20:00 א117 מכסיקו 0
 • הסמינר באנגלית ייתקיים בסמסטר ב'
 • במשך 4 שבועות בחודשים מאי -יוני 2021
 • 18.5.2021- 15.6.2021
 • הסמינר ינתן באנגלית ניתן להגיש עבודות בעברית
 • מתקיים באופן מרוכז פעמיים בשבוע
 • אסיסטנטית: גב' דנה גרין
 • ב' 0851.6728.01 שאלה של טעם? לאצור קולנוע בין תיאוריה ומעשה ד"ר חיוטין דן
  שיעור ד 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
 • קורס תואר ראשון מומלץ לתלמידי תואר שני
 • שלא לקחו קורס אחר מהתואר הראשון