החוג לאמנות התיאטרון - תשפ"א
המסלול היישומי MFA עם פרוייקט גמר - בימוי

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0811.1006.01 הדרכת בטיחות עבודה מעשית
 • **קורס בטיחות. יתקיים ימים ספורים לפני פתיחת
 • **שנת הלימודים נוכחות חובה. השתתפות בקורס היא תנאי קדם
 • **להשתתפות בשעורי ההפקה.
 • סמינרים מסגרת 602
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.5007.01 הסטוריה והסטוגרפיה ד"ר להבי שרון
  סמינר ג 10:00 14:00 4
  א' 0811.5171.01 תיאטרון לפנים ופרפורמנס של עודפות:מציאות רבה מידי ד"ר הררי דרור
  סמינר ה 14:00 18:00 02 קיקואין 4
  ב' 0811.5005.01 הדיאלוג של בקט עם האמנויות ד"ר רז-דגני אירית
  סמינר ה 10:00 14:00 201 דן-דוד 4
  ב' 0811.4048.01 אתר המופע: התמקמות תרבותית ואירוע תלוי-מקום ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר א 10:00 14:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0811.5008.01 "תיאטרון והמגיפה: היסטוריה מדבקת". ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ה 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0811.5010.01 תיאטרון ומודרניזם: תרבות ההליכה לתיאטרון בהקשר העירוני המודר ד"ר רות שור
  סמינר א 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  שיעורי התמחות שנה א - מסגרת 613
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.6166.01 פרקטיקות של מעברים פרופ' רוני תורן
  עבודה מעשית א 10:00 14:00 121 מכסיקו 4
  א' 0811.4430.01 תהליכי עבודה ויצירה בבימוי פרופ' הניג אופירה
  עבודה מעשית ב 14:00 18:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0811.4430.01 תהליכי עבודה ויצירה בבימוי פרופ' הניג אופירה
  עבודה מעשית ב 16:00 20:00 315 ביה"ס להנדסאים 4
  ב' 0811.4430.01 תהליכי עבודה ויצירה בבימוי עבודה מעשית ב 16:00 20:00 317 ביה"ס להנדסאים 0
  ב' 0811.4430.01 תהליכי עבודה ויצירה בבימוי עבודה מעשית ב 16:00 20:00 318 ביה"ס להנדסאים 0
  ב' 0811.4770.01 מרעיון למופע גב' אפרת שטיינהולף
  עבודה מעשית א 16:00 18:00 121 מכסיקו 2
  ב' 0811.7018.01 עבודה על סצינות : שיקספיר מר תבורי דורון
  עבודה מעשית ד 10:00 14:00 ב206 מכסיקו 4
  שיעורי התמחות שנה ב - מסגרת 613
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  אב 0811.4212.01 פרוייקטים מתקדמים בבימוי פרופ' הניג אופירה
  עבודה מעשית ב 09:00 13:00 121 מכסיקו 3
  א' 0811.6166.01 פרקטיקות של מעברים פרופ' רוני תורן
  עבודה מעשית א 10:00 14:00 121 מכסיקו 4
  א' 0811.4228.01 עיצוב ליוצרי תיאטרון פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית א 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
  ב' 0811.4228.01 עיצוב ליוצרי תיאטרון פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית ב 16:00 18:00 213 מכסיקו 2