החוג לאמנות התיאטרון - תשפ"א
המסלול היישומי MFA עם פרוייקט גמר - קהילתי

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0811.1006.01 הדרכת בטיחות עבודה מעשית
 • **קורס בטיחות. יתקיים ימים ספורים לפני פתיחת
 • **שנת הלימודים נוכחות חובה. השתתפות בקורס היא תנאי קדם
 • **להשתתפות בשעורי ההפקה.
 • סמינרים מסגרת 602
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.5007.01 הסטוריה והסטוגרפיה ד"ר להבי שרון
  סמינר ג 10:00 14:00 4
  א' 0811.5171.01 תיאטרון לפנים ופרפורמנס של עודפות:מציאות רבה מידי ד"ר הררי דרור
  סמינר ה 14:00 18:00 02 קיקואין 4
  א' 0811.1904.01 ארטיביזם ותיאטרון: שפה, צדק, משפט ד"ר חן אלון
  סמינר ה 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0811.5005.01 הדיאלוג של בקט עם האמנויות ד"ר רז-דגני אירית
  סמינר ה 10:00 14:00 201 דן-דוד 4
  ב' 0811.4048.01 אתר המופע: התמקמות תרבותית ואירוע תלוי-מקום ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר א 10:00 14:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0811.5008.01 "תיאטרון והמגיפה: היסטוריה מדבקת". ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ה 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0811.5010.01 תיאטרון ומודרניזם: תרבות ההליכה לתיאטרון בהקשר העירוני המודר ד"ר רות שור
  סמינר א 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  שיעורי התמחות שנה א - מסגרת 613
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.6160.01 מחומרים אישיים ליצירה ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ה 10:00 13:00 212 מכסיקו 3
  ב' 0811.1727.01 יחסים בן אישיים בקבוצה*** ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ד 13:00 16:00 א207 מכסיקו 3
 • ***בחירה בין פרפורמס ליחסים בן אישיים בקבוצה
 • ב' 0811.1781.01 תנועה לשחקן יוצר גב' מור לידור
  עבודה מעשית ה 10:00 12:00 א207 מכסיקו
  א' 0811.1906.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ב 17:00 20:00 209 מכסיקו 6
  ב' 0811.1906.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ב 17:00 20:00
  שיעורי התמחות שנה ב - מסגרת 613
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.6162.01 עיצוב ליוצרי תיאטרון עצמאי גב' קיש כנרת
  עבודה מעשית א 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0811.6162.01 עיצוב ליוצרי תיאטרון עצמאי גב' קיש כנרת
  עבודה מעשית ה 12:00 14:00 121 מכסיקו 2
  א' 0811.1906.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ב 17:00 20:00 209 מכסיקו 6
  א' 0811.1906.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ב 17:00 20:00 209 מכסיקו 6
 • ***הפרויקט יתנהל מחוץ לאוניברסיטה
 • א' 0811.1667.01 תיאטרון סיפור*** פרופ' קנר רות
  עבודה מעשית א 12:00 15:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.1756.01 תיאטרון סיפור*** פרופ' קנר רות
  עבודה מעשית א 11:00 14:00 ב206 מכסיקו 3