החוג לאמנות התיאטרון - תשפ"א
שנה ג' - מסלול מצטיינים

סמסטר א
שיעורים מעשיים
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0811.1565.01 משחק סצינות מר תבורי דורון
עבודה מעשית א 09:00 12:00 209 מכסיקו 3
א' 0811.1566.01 משחק ג' מר רול גדי
עבודה מעשית ד 16:00 19:00 213 מכסיקו 3
א' 0811.1566.01 משחק ג מר רול גדי
עבודה מעשית ה 15:00 18:00 211 מכסיקו 3
א' 0811.0242.01 דיבור גב' רייזמן שושנה
עבודה מעשית ה 10:00 13:00 3
א' 0811.3336.01 תנועה לשחקנים גב' מור לידור
עבודה מעשית ד 10:00 12:00 א207 מכסיקו
סמינרים
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0811.2298.01 הדרך הביתה:אתרים בתיאטרון ופרפורמנס ד"ר בן - שאול דפנה
סמינר א 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4