החוג לאמנות התיאטרון - תשפ"א
שנה ב' - מסלול מצטיינים

שיעורי חובה עיוניים
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
ב' 0811.0263.01 תיאטרון ככלי לשינוי חברתי ד"ר חן אלון
שיעור ה 12:00 14:00 315 ביה"ס להנדסאים 2
א' 0811.0262.01 The contemporary international stage: Europe and beyond ד"ר רות שור
שיעור ב 10:00 12:00 2
א' 0811.2136.01 תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסן*** ד"ר ליפשיץ יאיר
שיעור א 10:00 12:00 2
 • ***חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.2137.01 מבוא לתיאטרון המודרני ד"ר הררי דרור
  שיעור ב 12:00 14:00 2
 • ***חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.1908.01 חנוך לוין פרופ' יערי נורית
  שיעור ב 14:10 16:10
  ב' 0811.2138.01 תיאוריות וביקורת:גישות למחקר וליצירה של תיאטרון ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור ג 10:00 12:00 2
  ב' 0811.1343.01 מבוא לתיאטרון פוסט-מודרני ד"ר הררי דרור
  שיעור ג 12:00 14:00 01 קיקואין 2
 • ***חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • שיעורים מעשיים
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.4316.01 עבודה על סצנות פרופ' קנר רות
  עבודה מעשית א 15:00 18:00 ב206 מכסיקו 3
  א' 0811.4316.01 עבודה על סצנות פרופ' קנר רות
  עבודה מעשית ג 16:00 19:00 211 מכסיקו 3
  ב' 0811.4316.01 עבודה על סצינות פרופ' קנר רות
  עבודה מעשית א 15:00 18:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.4316.01 עבודה על סצינות פרופ' קנר רות
  עבודה מעשית ג 16:00 19:00 ב206 מכסיקו 3
  א' 0811.4317.01 פיתוח קול גב בוגטין ריקי
  עבודה מעשית ד 16:00 19:00 211 מכסיקו 3
  ב' 0811.4317.01 פיתוח קול גב בוגטין ריקי
  עבודה מעשית א 12:00 15:00 א207 מכסיקו 3
  א' 0811.4319.01 תנועה לשחקנים גב' דיימונד ריבי
  עבודה מעשית א 13:00 15:00 א207 מכסיקו 2
  ב' 0811.4319.01 תנועה לשחקנים גב' דיימונד ריבי
  עבודה מעשית ב 12:00 14:00 א207 מכסיקו 2
  א' 0811.1559.01 פלדנקרייז ב' מר הולנדר נועם
  עבודה מעשית ד 12:00 15:00 א207 מכסיקו 3
  ב' 0811.0234.01 אמנות הסיפור מר ענבר דן
  עבודה מעשית א 10:00 12:00 א207 מכסיקו 2
  ב' 0811.4318.01 פרויקט כיתתי גב' קרמסקי יעל
  עבודה מעשית 3
  סמינרים
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.2299.01 תיאטרון קווירי ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ב 14:00 18:00 02 קיקואין 4
 • ***סמינר חובה לכתת מצטיינים במשחק-כתיבת רפרט
 • ב' 0811.2705.01 התנ"ך בתיאטרון ד"ר להבי שרון
  סמינר ב 16:00 20:00 212 מכסיקו 4
 • ***סמינר חובה לכתת משחק