החוג לאמנות התיאטרון - תשפ"א
שנה ד' - מסלול מצטיינים

שיעורים מעשיים
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0811.4543.01 פרוייקט גמר א' פרופ' הניג אופירה
עבודה מעשית ב 18:00 22:00 ב206 מכסיקו 4
ב' 0811.7018.01 עבודה על סצינות : שיקספיר מר תבורי דורון
עבודה מעשית ד 10:00 14:00 ב206 מכסיקו 4
ב' 0811.4549.01 הפקת גמר ב' מר טיראן אלון
עבודה מעשית 0
א' 0811.1667.01 תיאטרון סיפור*** פרופ' קנר רות
עבודה מעשית א 12:00 15:00 ב206 מכסיקו 3
א' 0811.3630.01 פרפורמנס גב' נטלי צוקרמן
עבודה מעשית א 15:00 18:00 120 מכסיקו 3
א' 0811.6160.01 מחומרים אישיים ליצירה ד"ר חן אלון
עבודה מעשית ה 10:00 13:00 212 מכסיקו 3
 • ***בחירה באחד מהקורסים:
 • סמינרים
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.5007.01 הסטוריה והסטוגרפיה ד"ר להבי שרון
  סמינר ג 10:00 14:00 4
  א' 0811.5171.01 תיאטרון לפנים ופרפורמנס של עודפות:מציאות רבה מידי ד"ר הררי דרור
  סמינר ה 14:00 18:00 02 קיקואין 4
  ב' 0811.5005.01 הדיאלוג של בקט עם האמנויות ד"ר רז-דגני אירית
  סמינר ה 10:00 14:00 201 דן-דוד 4
  ב' 0811.4048.01 אתר המופע: התמקמות תרבותית ואירוע תלוי-מקום ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר א 10:00 14:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0811.5008.01 "תיאטרון והמגיפה: היסטוריה מדבקת". ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ה 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0811.5010.01 תיאטרון ומודרניזם: תרבות ההליכה לתיאטרון בהקשר העירוני המודר ד"ר רות שור
  סמינר א 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4