החוג לאמנות התיאטרון - תשפ"א
שנה ג' - מסלול מצטיינים

סמסטר ב
שיעורים מעשיים
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
ב' 0811.4324.01 מונולוגים גב' קרמסקי יעל
עבודה מעשית א 15:00 18:00 א207 מכסיקו 3
ב' 0811.1021.01 דיבור מר ענבר דן
עבודה מעשית ב 14:00 16:00 317 ביה"ס להנדסאים 2
ב' 0811.1023.01 משחק בקולנוע גב' אזולאי אורית
עבודה מעשית ד 12:00 15:00 121 מכסיקו 3
ב' 0851.2564.01 משחק 2 מר מנור עמיר
סדנה ב 16:00 19:00 ב122 מכסיקו 3
ב' 0851.2564.02 משחק 2 גב' דרייפוס מיה
סדנה ה 10:00 13:00 ב122 מכסיקו 3
ב' 0851.2564.03 משחק 2 מר קוסושווילי דובר
סדנה ג 10:00 13:00 א122 מכסיקו 3
ב' 0811.1773.01 פרשנות דרמטית בטקסט מוסיקלי מר קפטן משה
עבודה מעשית ג 15:00 18:00 א207 מכסיקו 3
ב' 0811.0217.01 תהליכי עבודה ויצירה בבימוי+מסטר ב' עבודה מעשית ב 18:00 20:00
ב' 0811.2355.01 סצנות קומיות מר ברזין איגור
עבודה מעשית ד 10:00 12:00 121 מכסיקו 2
ב' 0811.6154.01 חזרות פרופ' הניג אופירה
עבודה מעשית 0
ב' 0811.3337.01 פעולות דיבור פרופ' קנר רות
עבודה מעשית ג 13:00 15:00
סמינרים
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
ב' 0811.5005.01 הדיאלוג של בקט עם האמנויות ד"ר רז-דגני אירית
סמינר ה 10:00 14:00 201 דן-דוד 4
ב' 0811.4048.01 אתר המופע: התמקמות תרבותית ואירוע תלוי-מקום ד"ר בן - שאול דפנה
סמינר א 10:00 14:00 א117 מכסיקו 4
ב' 0811.5008.01 "תיאטרון והמגיפה: היסטוריה מדבקת". ד"ר ליפשיץ יאיר
סמינר ה 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
ב' 0811.5010.01 תיאטרון ומודרניזם: תרבות ההליכה לתיאטרון בהקשר העירוני המודר ד"ר רות שור
סמינר א 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4