החוג לאמנות התיאטרון - תשפ"א
שנה א' - מסלול מצטיינים

שיעורי חובה עיוניים
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0811.1006.01 הדרכת בטיחות עבודה מעשית
 • **קורס בטיחות. יתקיים ימים ספורים לפני פתיחת
 • **שנת הלימודים נוכחות חובה. השתתפות בקורס היא תנאי קדם
 • **להשתתפות בשעורי ההפקה.
 • א' 0811.1200.01 תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא*** ד"ר שלגו שלומית
  שיעור ד 12:00 14:00 2
 • ***חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.1323.02 תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומא*** גב' דרור בן ששון ים
  תרגיל ד 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
 • ***קבוצה 02 מיועדת לכתת המשחק
 • ***חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.1134.01 מבוא לתיאטרון מקומי ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 12:00 14:00 2
 • ***חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.1193.01 שיטות מחקר של האירוע התיאטרוני ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור א 10:00 12:00 212 מכסיקו 2
  א' 0811.1149.01 קריאת מחזות ד"ר להבי שרון
  שיעור ד 10:00 12:00 212 מכסיקו 2
 • ***חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.1775.01 כל העולם במה מר פרידמן במבי עודד
  שיעור א 14:00 16:00 2
  ב' 0811.1195.01 תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנס ד"ר מלכא ליאורה
  שיעור ג 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
 • ***חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • ב' 0811.2202.01 מבוא לתיאטרון יהודי ועברי: דת, תרבות, שפה*** ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 12:00 14:00 211 מכסיקו 2
 • ***חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • ב' 0811.1215.01 תיאטרון, חברה, קהילה ד"ר חן אלון
  שיעור א 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0811.1072.01 כתיבה אקדמית- מבוא למחקר בתיאטרון ד"ר שלגו שלומית
  שיעור א 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
 • ***חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • שיעורי הפקה
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.0248.01 פלאי קלעים - מבוא מעשי להרכבת הצגה*** גב' גליה יואלי
  תרגיל א 16:00 18:00 213 מכסיקו 1
  ב' 0811.0248.01 פלאי קלעים - מבוא מעשי להרכבת הצגה*** גב' גליה יואלי
  תרגיל ג 12:00 14:00 119 מכסיקו 1
 • ***אחת לשבועיים
 • א' 0811.1061.01 שיבוץ בהפקות*** גב' גליה יואלי
  תרגיל ה 18:00 20:00 209 מכסיקו 1
  ב' 0811.1061.01 שיבוץ בהפקות*** גב' גליה יואלי
  תרגיל ה 18:00 20:00 120 מכסיקו 1
 • ***אחת לשבועיים
 • שיעורים מעשיים
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  א' 0811.0223.01 יסודות המשחק גב' קרמסקי יעל
  עבודה מעשית ה 12:00 15:00 א207 מכסיקו 3
  ב' 0811.0223.01 יסודות המשחק גב' קרמסקי יעל
  עבודה מעשית ב 10:00 13:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.0223.01 יסודות המשחק גב' קרמסקי יעל
  עבודה מעשית ה 10:00 13:00 ב206 מכסיקו 3
  א' 0811.0817.01 יסודות התנועה גב' הלר רוני
  עבודה מעשית ה 16:00 18:00 א207 מכסיקו 2
  ב' 0811.0817.01 יסודות התנועה גב' הלר רוני
  עבודה מעשית ה 16:00 18:00 א207 מכסיקו 2
  א' 0811.0226.01 אמנות הדבור ד"ר כהן בן שאול דפנה
  עבודה מעשית ב 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0811.0226.01 אמנות הדבור ד"ר כהן בן שאול דפנה
  עבודה מעשית ה 13:00 16:00 א207 מכסיקו 3
  א' 0811.0225.01 פיתוח קול גב' רייזמן שושנה
  עבודה מעשית ב 17:00 19:00 121 מכסיקו 2
  ב' 0811.0225.01 פיתוח קול גב' רייזמן שושנה
  עבודה מעשית ב 14:00 16:00 121 מכסיקו 2