התכנית למצטיינים בעיצוב במה, קולנוע וטלוויזיה - תשפ''א

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
תכנית למצטיינים בעיצוב במה, קולנוע וטלוויזיה
 • אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
 • אלא אם כן מדובר בשיפור ציון
 • שיעורי ליבה
  שנה א'
  א' 0861.7001.01 זרמים וסגנונות בתולדות העיצוב והבגד א' ד"ר שלגו שלומית
  שיעור ד 08:00 10:00 2
  ב' 0861.7002.01 זרמים וסגונונת בתולדות העיצוב והבגד ב' ** ד"ר שלגו שלומית
  שיעור א 14:00 16:00 א117 מכסיקו 2
 • דרישת קדם: 0861.7001 זרמים וסגנונות בתולדות העיצוב והבגד
 • א' 0821.1900.01 אמנות על ציר הזמן א': העת העתיקה-ממצרים ועד סוף ימי הביניים פרופ' פינקוס אסף
  ד"ר אריה קפיטיקין
  שיעור א 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0821.1902.01 אמנות על ציר הזמן ב': מהרנסנס ועד לאמנות המודרנית ד"ר ספי הנדלר
  ד"ר לוריא-חיון עדי
  שיעור א 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0861.1107.01 מבוא לשפת הקולנוע ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ג 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0861.1107.01 מבוא לשפת הקולנוע ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ג 18:00 20:00 א206 מכסיקו 2
 • היקף הקורס 2ש"ס. הקרנות הסרטים אינן נכללות בשעות הקורס
 • א' 0861.1002.01 הדרכת בטיחות סדנה
  השתתפות בקורס הבטיחות היא חובה ותנאי
  קדם להשתתפות בקורסי ההפקה
  קורס בטיחות יתקיים ימים ספורים לפני פתיחת שנה"ל
 • קורסי אנגלית לקראת פטור
 • לקורסי אנגלית יש להרשם באתר היחידה לשפות זרות
 • ב' 0809.0005.01 אנגלית יפורסם
  שו"ת ב 08:00 10:00 0
  ב' 0809.0005.01 אנגלית יפורסם
  שו"ת ה 08:00 10:00 0
  א' 0809.0006.01 אנגלית יפורסם
  שו"ת ג 08:00 10:00
  א' 0809.0006.01 אנגלית יפורסם
  שו"ת ה 14:00 16:00
  הקבצים חוגיים
  הקבץ אמנות התיאטרון
  שנה א'
  א' 0811.1200.01 תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא*** ד"ר שלגו שלומית
  שיעור ד 12:00 14:00 2
  א' 0811.1149.01 קריאת מחזות ד"ר להבי שרון
  שיעור ד 10:00 12:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0811.1195.01 תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנס ד"ר מלכא ליאורה
  שיעור ג 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
  תלמידים ישתתפו בשיעור הפקה אחד בלבד או בסמסטר א או ב
  א' 0861.8018.01 הפקה בתיאטרון-שנה א' עבודה מעשית א 18:00 20:00
  ב' 0861.8018.02 הפקה בתיאטרון-שנה א' עבודה מעשית א 18:00 20:00
 • עבור ההשתתפות בשיעורי ההפקה לא יינתן קרדיט של שעות
 • הקבץ קולנוע וטלוויזיה
  שנה א'
  א' 0861.1582.01 מבוא לתולדות הקולנוע א' ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 16:00 18:00 2
  ב' 0861.1583.01 מבוא לתולדות הקולנוע ב' ** ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ב 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • דרישת קדם:מבוא לתולדות הקולנוע א'
 • ב' 0861.7004.01 הנראטיב הקולנועי והטלוויזיוני מר גוגנהיים מתן
  סדנה ב 10:00 12:00 210 עיצוב מכסיקו 2
  תלמידים ישתתפו באחת מן הקב' בשני הסמסטרים
  א' 0851.6591.01 יסודות בבימוי קולנועי א' פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ה 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.01 יסודות בבימוי קולנועי ב' פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ה 12:00 14:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.02 יסודות בבימוי קולנועי א' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ב 18:00 20:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.02 יסודות בבימוי קולנועי ב' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ב 18:00 20:00 120 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.04 יסודות בבימוי קולנועי א' פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.04 יסודות בבימוי קולנועי ב' פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.06 יסודות בבימוי קולנועי א' מר הלר גור
  סדנה ה 12:00 14:00 01 קיקואין 2
  ב' 0851.6588.06 יסודות בבימוי קולנועי ב' מר הלר גור
  סדנה ה 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.07 יסודות בבימוי קולנועי א' מר פיצ'חדזה יוסף
  סדנה ב 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.07 יסודות בבימוי קולנועי ב' מר פיצ'חדזה יוסף
  סדנה ב 08:00 10:00 ב122 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.08 יסודות בבימוי קולנועי א' פרופ' גביזון שבתאי
  סדנה ה 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.08 יסודות בבימוי קולנועי ב' פרופ' גביזון שבתאי
  סדנה ה 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
  הקבצים יישומיים
  גרפי- פלסטי
  שנה א'
  א' 0861.8004.01 יסודות ברישום מר ערן וובר
  סדנה א 09:00 14:00 210 עיצוב מכסיקו 5
  א' 0861.8005.01 שרטוט בסיסי מר פרידמן במבי עודד
  סדנה ב 10:00 12:00 210 עיצוב מכסיקו 2
  ב' 0861.8006.01 מאקט גב' קונסון דינה
  סדנה ב 12:00 14:00 210 עיצוב מכסיקו 2
  ב' 0861.8007.01 שרטוט בעזרת מחשב (אוטוקד) גב' קונסון דינה
  סדנה ג 12:00 14:00 210 עיצוב מכסיקו 2
  ב' 0861.8008.01 עיצוב בעזרת מחשב (פוטושופ) גב' קונסון דינה
  סדנה ג 14:00 15:00 210 עיצוב מכסיקו 1
  עיצוב
  שנה א'
  א' 0861.8001.01 יסודות העיצוב א' פרופ' גורצקי מרים
  שו"ת ב 12:00 15:00 210 עיצוב מכסיקו 3
  ב' 0861.8002.01 יסודות העיצוב ב' מר דולב עידו
  שו"ת א 09:00 12:00 210 עיצוב מכסיקו 3
  א' 0861.8003.01 ציור תלבושות פרופ' גורצקי מרים
  שו"ת ה 16:00 19:00 210 עיצוב מכסיקו 3
  שנה ב'
  שיעורי ליבה
  א' 0809.1569.01 מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה- 19 ד"ר מאיר תמר
  שיעור ה 16:00 18:00 2
  ב' 0861.7003.01 תרגיל בכתיבה אקדמית מר ארנון רוזנטל
  תרגיל ד 10:00 12:00 201 דן-דוד 2
  אב 0861.8020.01 ניהול טכני בהפקה מר פרידמן במבי עודד
  שו"ת ג 18:00 20:00 210 עיצוב מכסיקו 2
 • *קורסים לבחירה בתחומי האמנויות בהיקף 4 ש"ס:
 • א' 0821.1331.01 מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית ד"ר אריה קפיטיקין
  שיעור א 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0821.1341.01 מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארת ד"ר אריה קפיטיקין
  שיעור א 14:00 16:00 201 דן-דוד 2
  ב' 0821.1431.01 מבוא לאמנות הרנסנס:אמנות חדשה מציאות ישנה:משחק הראליזם ברנסנ ד"ר צ'ולקמן תמר
  שיעור ד 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
  א' 0821.1432.01 מבוא לאמנות הרנסנס: על הציור: אמנות ותאוריה ברנסנס ד"ר צ'ולקמן תמר
  שיעור ד 16:00 18:00 2
  ב' 0821.1430.01 מבוא לאמנות הרנסנס: ממיכלאנג'לו עד קרוואג'יו:האמנות האיטלקית ד"ר ספי הנדלר
  שיעור ג 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  א' 0821.1720.01 מבוא לאמנות גלובלית קלאסית:מפגשים בין-תרבותיים במרחב האסייני ד"ר אילת זהר
  שיעור ג 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0821.1722.01 מבוא לאמנות גלובלית מודרנית ועכשווית:תרבות חזותית,קולוניאלית ד"ר אילת זהר
  שיעור ג 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
  הקבצים חוגיים - שנה ב'
  הקבץ אמנות התיאטרון
  א' 0811.2136.01 תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסן*** ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 10:00 12:00 2
  א' 0811.2137.01 מבוא לתיאטרון המודרני ד"ר הררי דרור
  שיעור ב 12:00 14:00 2
  ב' 0811.1343.01 מבוא לתיאטרון פוסט-מודרני ד"ר הררי דרור
  שיעור ג 12:00 14:00 01 קיקואין 2
  א' 0811.1235.01 מבוא לעיצוב תאורה*** מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ג 15:00 17:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0811.1235.01 מבוא לעיצוב תאורה*** מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ג 08:00 10:00 121 מכסיקו 2
  א' 0861.8019.01 הפקה בתיאטרון-שנה ב' גב אתגר נועה
  עבודה מעשית ה 13:00 14:00 210 עיצוב מכסיקו 0
  ב' 0861.8021.01 הפקה בתיאטרון-שנה ב' גב אתגר נועה
  עבודה מעשית א 10:00 11:00 219 ביה"ס להנדסאים 0
 • עבור ההשתתפות בשיעורי ההפקה לא יינתן קרדיט של שעות
 • ב' 0811.1007.01 תיאוריות של בימוי: בין תיאוריה לפרקטיקה ד"ר רות שור
  שיעור ג 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  *לבחירה בין מבוא לתיאוריות בימוי בתיאטרון
  לבין תיאוריות קולנועיות בשנה הבאה
  סמינרים
  יש לבחור סמינרים מתוך הרשימה:
  א' 0861.4056.01 פינה באוש-תיאטרון, מחול, אמנות ומונטאז' ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ב 14:00 18:00 4
  ב' 0811.2705.01 התנ"ך בתיאטרון ד"ר להבי שרון
  סמינר ב 16:00 20:00 212 מכסיקו 4
  ב' 0811.2281.01 שיקספיר, תחושות ורגשות ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ב 10:00 14:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0821.3245.01 זהב על הים האדריאטי: פסיפסים בהשתנות פרופ' פינקוס אסף
  סמינר ב 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.3163.01 היסטוריה פוטנציאלית של הצילום ביפן ד"ר אילת זהר
  סמינר ב 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0851.5122.01 ז'אנר המערבון: מג'ון פורד ועד קוונטין טרנטינו ד"ר חיוטין דן
  סמינר ב 10:00 14:00 119 מכסיקו 4
  ב' 0851.9046.01 גבולות הקולנוע הדוקומנטרי ד"ר דובדבני שמוליק
  סמינר ה 10:00 16:00 4
  ב' 0851.5129.01 קולנוע קווירי ד"ר ניר קדם
  סמינר ה 10:00 14:00 ג206 מכסיקו 4
  הקבץ גרפי-פלסטי - שנה ב'
  א' 0861.8009.01 תוכנות מחשב בקולנוע גב' ברגמן מיכל
  סדנה ב 10:00 12:00 2
  א' 0861.8010.01 טכניקות בהבעה גרפית-פלסטית ד"ר גולדמן אלה
  סדנה א 14:00 19:00 210 עיצוב מכסיקו 5
  הקבץ עיצוב - שנה ב'
  א' 0861.8011.01 סגנונות בעיצוב במה א' גב' קיש כנרת
  סדנה ג 09:00 12:00 210 עיצוב מכסיקו 3
  א' 0861.8012.01 סגנונות בעיצוב תלבושות א' פרופ' גורצקי מרים
  שו"ת ג 12:00 15:00 210 עיצוב מכסיקו 3
  ב' 0861.8015.01 סגנונות בעיצוב במה ותלבושות ב' פרופ' גורצקי מרים
  שו"ת ד 16:00 20:00 210 עיצוב מכסיקו 4
  ב' 0861.8017.01 טכניקה של תלבושות גב' קלריך-דרץ' ילנה
  סדנה א 17:00 19:00 210 עיצוב מכסיקו 2
  הקבץ קולנוע וטלוויזיה
  א' 0861.8013.01 עיצוב למצלמה מר דולב עידו
  שו"ת ה 09:00 12:00 210 עיצוב מכסיקו 3
  ב' 0861.8016.01 עיצוב אולפן טלוויזיה מר משה פנחס
  שו"ת א 14:00 17:00 210 עיצוב מכסיקו 3
  ב' 0851.6531.01 מבוא ללימודי טלוויזיה ד"ר חרל"פ איתי
  שיעור ד 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  שנה ג'
  שיעורי ליבה
  א' 0861.9002.01 בין תיאוריה לפרקטיקה: שיטות מחקר בעיצוב לבמה ולמסך ד"ר שלגו שלומית
  סמינר א 10:00 14:00 4
 • *קורסים לבחירה בתחומי האמנויות בהיקף 6 ש"ס
 • א' 0821.1331.01 מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית ד"ר אריה קפיטיקין
  שיעור א 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0821.1341.01 מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארת ד"ר אריה קפיטיקין
  שיעור א 14:00 16:00 201 דן-דוד 2
  ב' 0821.1431.01 מבוא לאמנות הרנסנס:אמנות חדשה מציאות ישנה:משחק הראליזם ברנסנ ד"ר צ'ולקמן תמר
  שיעור ד 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
  א' 0821.1432.01 מבוא לאמנות הרנסנס: על הציור: אמנות ותאוריה ברנסנס ד"ר צ'ולקמן תמר
  שיעור ד 16:00 18:00 2
  ב' 0821.1430.01 מבוא לאמנות הרנסנס: ממיכלאנג'לו עד קרוואג'יו:האמנות האיטלקית ד"ר ספי הנדלר
  שיעור ג 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  א' 0821.1720.01 מבוא לאמנות גלובלית קלאסית:מפגשים בין-תרבותיים במרחב האסייני ד"ר אילת זהר
  שיעור ג 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0821.1722.01 מבוא לאמנות גלובלית מודרנית ועכשווית:תרבות חזותית,קולוניאלית ד"ר אילת זהר
  שיעור ג 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
  יש לבחור סמינרים:
  א' 0861.4056.01 פינה באוש-תיאטרון, מחול, אמנות ומונטאז' ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ב 14:00 18:00 4
  א' 0821.3395.01 אמנות וזהות: סוגיות הזהות באמנות מודרנית ופוסט-מודרנית ד"ר ארונוב איגור
  סמינר ד 12:00 16:00 4
  א' 0821.3945.01 הערות שוליים חזותיות:בין טקסט ותמונה באמנות הרנסנס והבארוק ד"ר צ'ולקמן תמר
  סמינר ג 16:00 20:00 4
  ב' 0821.3245.01 זהב על הים האדריאטי: פסיפסים בהשתנות פרופ' פינקוס אסף
  סמינר ב 10:00 14:00 200 מכסיקו 4
  א' 0821.3749.01 סוגיות באמנות המאה העשרים ד"ר לוריא-חיון עדי
  סמינר ד 16:00 20:00 4
  א' 0851.5123.01 יוצר/ת-טקסט-קהל: היצירה והצפייה הטלוויזיונית ד"ר חרל"פ איתי
  סמינר ה 14:00 18:00 א117 מכסיקו 4
  א' 0811.2299.01 תיאטרון קווירי ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ב 14:00 18:00 02 קיקואין 4
  א' 0811.2298.01 הדרך הביתה:אתרים בתיאטרון ופרפורמנס ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר א 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0811.2353.01 תיאטרון משנה מציאות ד"ר הררי דרור
  סמינר א 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
  ב' 0851.5115.01 קולנוע - פילוסופיה: כיוונים ויישומים חדשים ד"ר בידרמן שי
  סמינר ג 08:00 12:00 213 מכסיקו 4
  א' 0851.5128.01 קולנוע אימה ד"ר בידרמן שי
  סמינר ג 08:00 12:00 א119 מכסיקו 4
  א' 0851.9054.01 סרטי יומנים ותיעוד עצמי : הפואטיקה של חי היומיום ד"ר דובדבני שמוליק
  סמינר ה 14:00 20:00 4
  א' 0851.9074.01 מבני מתח בקולנוע ובמציאות מדומה פרופ' בן שאול ניצן
  סמינר ב 16:00 20:00 4
  ב' 0851.9039.01 שוטטות קןלנועית -ערים, נדודים ומסעות פרופ' זנגר ענת
  סמינר ב 10:00 16:00 117 מכסיקו 4
  ב' 0851.9020.01 ייצוגי השואה בקולנוע:האסטתיקה של הייצוג והפוליטיקה של הזיכרו פרופ' אבישר אילן
  סמינר ג 14:00 18:00 א117 מכסיקו 4
  הקבץ אמנות התיאטרון
  ב' 0811.1343.01 מבוא לתיאטרון פוסט-מודרני ד"ר הררי דרור
  שיעור ג 12:00 14:00 01 קיקואין 2
  ב' 0811.1007.01 תיאוריות של בימוי: בין תיאוריה לפרקטיקה ד"ר רות שור
  שיעור ג 14:00 16:00 01 קיקואין 2
 • לבחירה בין תיאוריות בימוי לבין תיאוריות קולנועיות
 • הקבץ קולנוע וטלוויזיה
  א' 0851.6524.01 מבוא לתיאוריות קולנועיות ד"ר חגין בועז
  שיעור ג 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • לבחירה בין תיאוריות בימוי לבין תיאוריות קולנועיות
 • הקבץ עיצוב
  א' 0811.1334.01 עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב א'*** מר צ'ך לוקאס
  עבודה מעשית ד 12:00 15:00 317 ביה"ס להנדסאים 3
  בית הספר לאדריכלות - שנה"ל תשפ"א