החוג לאמנות התיאטרון - תכנית למצטיינים בעיצוב במה, קולנוע וטלויזיה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0811.1906.01 פרויקט תיאטרון בקהילה עבודה מעשית ב 17:00 20:00 317 ביה"ס להנדסאים
א' 0811.1906.01 פרויקט תיאטרון בקהילה עבודה מעשית ב 17:00 20:00 318 ביה"ס להנדסאים
ב' 0811.1906.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
עבודה מעשית ב 17:00 20:00
תכנית למצטיינים בעיצוב במה, קולנוע וטלויזיה***
מיועד לתלמידי התכנית בלבד
אב 0811.0006.01 סמינר מחלקתי-סדרת מפגשים עם חוקרים/יוצרים.*** ד"ר חן אלון
סמינר ג 18:00 20:00 120 מכסיקו 2
 • *הסמינר הוא רשות וללא עלות לתלמידים.
 • שיעורים עיוניים:-
  שנה ג' - סמינר מסגרת 602
  שנה ד' 2 סמינרים מסגרת 602
  סמינרים מסגרת 602
  אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
  ב' 0811.5005.01 הדיאלוג של בקט עם האמנויות ד"ר רז-דגני אירית
  סמינר ה 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
  ב' 0811.4048.01 אתר המופע: התמקמות תרבותית ואירוע תלוי-מקום ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר א 10:00 14:00 212 מכסיקו 4
  ב' 0811.5008.01 "תיאטרון והמגיפה: היסטוריה מדבקת". ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ה 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0811.5010.01 תיאטרון ומודרניזם: תרבות ההליכה לתיאטרון בהקשר העירוני המודר ד"ר רות שור
  סמינר א 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  א' 0811.5171.01 תיאטרון לפנים ופרפורמנס של עודפות:מציאות רבה מידי ד"ר הררי דרור
  סמינר ה 14:00 18:00 א119 מכסיקו 4
  א' 0811.5007.01 הסטוריה והסטוגרפיה ד"ר להבי שרון
  סמינר ג 10:00 14:00 4
  נושא ראשי:- עיצוב תיאורה
  12 שעות עיוניות; 24 שעות נושא ראשי
  9 שעות קורסי בחירה מנושא משני
  שנה ג'
  ב' 0811.7002.01 טכניקה של במה פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית א 17:00 20:00 219 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.1335.01 עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב ב'*** מר צ'ך לוקאס
  עבודה מעשית ה 14:00 17:00 317 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.7023.01 מדברים עיצוב ד"ר שלגו שלומית
  עבודה מעשית ב 18:00 19:00 209 מכסיקו 1
  ב' 0811.7007.01 סדנת הפקה, קולנוע, טלויזיה או תיאטרון פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית ג 16:00 20:00
  א' 0811.7026.01 פרויקט עם מעצב אורח מר פרידמן במבי עודד
  עבודה מעשית ב 16:00 19:00 212 מכסיקו 3
  שנה ד'
  ב' 0811.7014.01 סדנת הפקה בתיאטרון פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית ה 14:00 18:00 219 ביה"ס להנדסאים 4
  ב' 0811.7023.01 מדברים עיצוב ד"ר שלגו שלומית
  עבודה מעשית ב 18:00 19:00 209 מכסיקו 1
  א' 0811.7000.01 תאורה מר ברנר עמיר
  עבודה מעשית ד 16:00 19:00 121 מכסיקו 3
  א' 0811.7005.01 סדנת חונכות בעיצוב תאורה מר ברנר עמיר
  עבודה מעשית ד 19:00 20:00 121 מכסיקו 1
  ב' 0811.7016.01 הפקת גמר פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית 0
  ב' 0811.7017.01 פרויקט גמר ד"ר שלגו שלומית
  עבודה מעשית ד 10:00 12:00 219 ביה"ס להנדסאים 2
  נושא ראשי:- עיצוב לקולנוע ולטלויזיה
  12 שעות עיניות;22 שעות מנושא ראשי
  11 שעות קורסי בחירה מנושא משני
  שנה ג'
  א' 0811.7003.01 עיצוב למצלמה מתקדם גב' אהרוני שונית
  עבודה מעשית ד 09:00 12:00 219 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.1335.01 עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב ב'*** מר צ'ך לוקאס
  עבודה מעשית ה 14:00 17:00 317 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.7022.01 עיצוב לטלויזיה מר דולב עידו
  עבודה מעשית א 14:00 17:00 219 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.7007.01 סדנת הפקה, קולנוע, טלויזיה או תיאטרון פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית ג 16:00 20:00
  ב' 0811.7023.01 מדברים עיצוב ד"ר שלגו שלומית
  עבודה מעשית ב 18:00 19:00 209 מכסיקו 1
  שנה ד'
  ב' 0811.7015.01 סדנת הפקה בקולנוע מר דולב עידו
  עבודה מעשית ג 14:00 17:00 219 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.7015.01 סדנת הפקה בקולנוע גב' אהרוני שונית
  עבודה מעשית ג 17:00 18:00 1
  אב 0811.7020.01 עיצוב תלבושות לקולנוע וטלויזיה מר הרצברג יואל
  גב' שרית קול
  עבודה מעשית ג 11:00 14:00 219 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.7016.01 הפקת גמר פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית 0
  ב' 0811.7017.01 פרויקט גמר ד"ר שלגו שלומית
  עבודה מעשית ד 10:00 12:00 219 ביה"ס להנדסאים 2
  נושא ראשי:- עיצוב תלבושות
  12 שעות עיוני; 20 שעות מנושא ראשי
  13 שעות קורסי בחירה מנושא משני
  שנה ג'
  א' 0811.8017.01 טכניקה של תלבושות גב' קלריך-דרץ' ילנה
  עבודה מעשית א 16:00 19:00 212 מכסיקו 3
  ב' 0811.1335.01 עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב ב'*** מר צ'ך לוקאס
  עבודה מעשית ה 14:00 17:00 317 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.7007.01 סדנת הפקה, קולנוע, טלויזיה או תיאטרון פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית ג 16:00 20:00
  ב' 0811.7023.01 מדברים עיצוב ד"ר שלגו שלומית
  עבודה מעשית ב 18:00 19:00 209 מכסיקו 1
  שנה ד'
  אב 0811.7020.01 עיצוב תלבושות לקולנוע וטלויזיה מר הרצברג יואל
  גב' שרית קול
  עבודה מעשית ג 11:00 14:00 219 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.7014.01 סדנת הפקה בתיאטרון פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית ה 14:00 18:00 219 ביה"ס להנדסאים 4
  ב' 0811.7016.01 הפקת גמר פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית 0
  ב' 0811.7017.01 פרויקט גמר ד"ר שלגו שלומית
  עבודה מעשית ד 10:00 12:00 219 ביה"ס להנדסאים 2
  נושא ראשי:- עיצוב תפאורה לתיאטרון
  12 שעות עיוני; 29 שעות מנושא ראשי
  4 שעות קורסי בחירה מנושא משני
  שנה ג'
  ב' 0811.7001.01 עיצוב במה מודרני ופוסטמודרני*** גב' קיש כנרת
  עבודה מעשית ד 14:00 17:00 219 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.7002.01 טכניקה של במה פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית א 17:00 20:00 219 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.1335.01 עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב ב'*** מר צ'ך לוקאס
  עבודה מעשית ה 14:00 17:00 317 ביה"ס להנדסאים 3
  א' 0811.7006.01 עיצוב למחזמר מר ליסיאנסקי אלכסנדר
  עבודה מעשית ב 12:00 15:00 219 ביה"ס להנדסאים 3
  א' 0811.7000.01 תאורה מר ברנר עמיר
  עבודה מעשית ד 16:00 19:00 121 מכסיקו 3
  ב' 0811.7007.01 סדנת הפקה, קולנוע, טלויזיה או תיאטרון פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית ג 16:00 20:00
  ב' 0811.7023.01 מדברים עיצוב ד"ר שלגו שלומית
  עבודה מעשית ב 18:00 19:00 209 מכסיקו 1
  שנה ד'
  ב' 0811.7023.01 מדברים עיצוב ד"ר שלגו שלומית
  עבודה מעשית ב 18:00 19:00 209 מכסיקו 1
  א' 0811.7026.01 פרויקט עם מעצב אורח מר פרידמן במבי עודד
  עבודה מעשית ב 16:00 19:00 212 מכסיקו 3
  ב' 0811.7014.01 סדנת הפקה בתיאטרון פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית ה 14:00 18:00 219 ביה"ס להנדסאים 4
  ב' 0811.7016.01 הפקת גמר פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית 0
  ב' 0811.7017.01 פרויקט גמר ד"ר שלגו שלומית
  עבודה מעשית ד 10:00 12:00 219 ביה"ס להנדסאים 2