החוג לאמנות התיאטרון - תכנית למצטיינים בעיצוב במה, קולנוע וטלויזיה

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0811.6166.01 פרקטיקות של מעברים פרופ' רוני תורן
עבודה מעשית א 10:00 14:00 121 מכסיקו 4
א' 0811.4228.01 עיצוב ליוצרי תיאטרון פרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשית א 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
ב' 0811.4228.01 עיצוב ליוצרי תיאטרון פרופ' גורצקי מרים
עבודה מעשית ב 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
מסלול קהילתי - מסגרת 615
שנה א'
א' 0811.6160.01 מחומרים אישיים ליצירה ד"ר חן אלון
עבודה מעשית ה 10:00 13:00 212 מכסיקו 3
ב' 0811.4770.01 מרעיון למופע גב' אפרת שטיינהולף
עבודה מעשית א 16:00 18:00 121 מכסיקו 2
ב' 0811.1727.01 יחסים בן אישיים בקבוצה*** ד"ר חן אלון
עבודה מעשית ד 13:00 16:00 א207 מכסיקו 3
 • *בחירה בין פרפורמס ליחסים בן אישיים בקבוצה
 • ב' 0811.1781.01 תנועה לשחקן יוצר גב' מור לידור
  עבודה מעשית ה 10:00 12:00 א207 מכסיקו
  א' 0811.1906.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ב 17:00 20:00 209 מכסיקו 6
  ב' 0811.1906.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ב 17:00 20:00
  מסלול קהילתי - מסגרת 615
  שנה ב'
  א' 0811.6162.01 עיצוב ליוצרי תיאטרון עצמאי גב' קיש כנרת
  עבודה מעשית א 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0811.6162.01 עיצוב ליוצרי תיאטרון עצמאי גב' קיש כנרת
  עבודה מעשית ה 12:00 14:00 121 מכסיקו 2
  א' 0811.1906.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ב 17:00 20:00 209 מכסיקו 6
  א' 0811.1906.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ב 17:00 20:00 209 מכסיקו 6
 • *הפרויקט יתנהל מחוץ לאוניברסיטה
 • א' 0811.1667.01 תיאטרון סיפור*** פרופ' קנר רות
  עבודה מעשית א 12:00 15:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.1756.01 תיאטרון סיפור*** פרופ' קנר רות
  עבודה מעשית א 11:00 14:00 ב206 מכסיקו 3
  א' 0811.1906.01 פרויקט תיאטרון בקהילה עבודה מעשית ב 17:00 20:00 317 ביה"ס להנדסאים
  א' 0811.1906.01 פרויקט תיאטרון בקהילה עבודה מעשית ב 17:00 20:00 318 ביה"ס להנדסאים
  ב' 0811.1906.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ב 17:00 20:00
  תכנית למצטיינים בעיצוב במה, קולנוע וטלויזיה***
  מיועד לתלמידי התכנית בלבד
  אב 0811.0006.01 סמינר מחלקתי-סדרת מפגשים עם חוקרים/יוצרים.*** ד"ר חן אלון
  סמינר ג 18:00 20:00 213 מכסיקו 2
 • *הסמינר הוא רשות וללא עלות לתלמידים.
 • שיעורים עיוניים:-
  שנה ג' - סמינר מסגרת 602
  שנה ד' 2 סמינרים מסגרת 602
  סמינרים מסגרת 602
  אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
  ב' 0811.5005.01 הדיאלוג של בקט עם האמנויות ד"ר רז-דגני אירית
  סמינר ה 10:00 14:00 201 דן-דוד 4
  ב' 0811.4048.01 אתר המופע: התמקמות תרבותית ואירוע תלוי-מקום ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר א 10:00 14:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0811.5008.01 "תיאטרון והמגיפה: היסטוריה מדבקת". ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ה 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0811.5010.01 תיאטרון ומודרניזם: תרבות ההליכה לתיאטרון בהקשר העירוני המודר ד"ר רות שור
  סמינר א 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  א' 0811.5171.01 תיאטרון לפנים ופרפורמנס של עודפות:מציאות רבה מידי ד"ר הררי דרור
  סמינר ה 14:00 18:00 02 קיקואין 4
  א' 0811.5007.01 הסטוריה והסטוגרפיה ד"ר להבי שרון
  סמינר ג 10:00 14:00 4
  נושא ראשי:- עיצוב תיאורה
  12 שעות עיוניות; 24 שעות נושא ראשי
  9 שעות קורסי בחירה מנושא משני
  שנה ג'
  ב' 0811.7002.01 טכניקה של במה פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית א 17:00 20:00
  ב' 0811.1335.01 עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב ב'*** מר צ'ך לוקאס
  עבודה מעשית ה 14:00 17:00 317 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.7023.01 מדברים עיצוב ד"ר שלגו שלומית
  עבודה מעשית ב 18:00 19:00 209 מכסיקו 1
  ב' 0811.7007.01 סדנת הפקה, קולנוע, טלויזיה או תיאטרון פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית ג 16:00 20:00
  א' 0811.7026.01 פרויקט עם מעצב אורח מר פרידמן במבי עודד
  עבודה מעשית ב 16:00 19:00 212 מכסיקו 3
  שנה ד'
  ב' 0811.7014.01 סדנת הפקה בתיאטרון פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית ה 14:00 18:00
  ב' 0811.7023.01 מדברים עיצוב ד"ר שלגו שלומית
  עבודה מעשית ב 18:00 19:00 209 מכסיקו 1
  א' 0811.7000.01 תאורה מר ברנר עמיר
  עבודה מעשית ד 16:00 19:00 121 מכסיקו 3
  א' 0811.7005.01 סדנת חונכות בעיצוב תאורה מר ברנר עמיר
  עבודה מעשית ד 19:00 20:00 121 מכסיקו 1
  ב' 0811.7016.01 הפקת גמר פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית 0
  ב' 0811.7017.01 פרויקט גמר ד"ר שלגו שלומית
  עבודה מעשית
  נושא ראשי:- עיצוב לקולנוע ולטלויזיה
  12 שעות עיניות;22 שעות מנושא ראשי
  11 שעות קורסי בחירה מנושא משני
  שנה ג'
  א' 0811.7003.01 עיצוב למצלמה מתקדם גב' אהרוני שונית
  עבודה מעשית ד 09:00 12:00 219 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.1335.01 עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב ב'*** מר צ'ך לוקאס
  עבודה מעשית ה 14:00 17:00 317 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.7022.01 עיצוב לטלויזיה מר דולב עידו
  עבודה מעשית א 14:00 17:00 219 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.7007.01 סדנת הפקה, קולנוע, טלויזיה או תיאטרון פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית ג 16:00 20:00
  ב' 0811.7023.01 מדברים עיצוב ד"ר שלגו שלומית
  עבודה מעשית ב 18:00 19:00 209 מכסיקו 1
  שנה ד'
  ב' 0811.7015.01 סדנת הפקה בקולנוע מר דולב עידו
  עבודה מעשית ג 14:00 17:00 219 ביה"ס להנדסאים
  ב' 0811.7015.01 סדנת הפקה בקולנוע גב' אהרוני שונית
  עבודה מעשית ג 17:00 18:00 121 מכסיקו 1
  אב 0811.7020.01 עיצוב תלבושות לקולנוע וטלויזיה מר הרצברג יואל
  גב' שרית קול
  עבודה מעשית ג 11:00 14:00 219 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.7024.01 פרויקט מתקדם בעיצוב פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית ד 14:00 16:00
  ב' 0811.7016.01 הפקת גמר פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית 0
  ב' 0811.7017.01 פרויקט גמר ד"ר שלגו שלומית
  עבודה מעשית
  נושא ראשי:- עיצוב תלבושות
  12 שעות עיוני; 20 שעות מנושא ראשי
  13 שעות קורסי בחירה מנושא משני
  שנה ג'
  א' 0811.8017.01 טכניקה של תלבושות גב' קלריך-דרץ' ילנה
  עבודה מעשית א 16:00 19:00 212 מכסיקו 3
  ב' 0811.1335.01 עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב ב'*** מר צ'ך לוקאס
  עבודה מעשית ה 14:00 17:00 317 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.7007.01 סדנת הפקה, קולנוע, טלויזיה או תיאטרון פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית ג 16:00 20:00
  ב' 0811.7023.01 מדברים עיצוב ד"ר שלגו שלומית
  עבודה מעשית ב 18:00 19:00 209 מכסיקו 1
  שנה ד'
  אב 0811.7020.01 עיצוב תלבושות לקולנוע וטלויזיה מר הרצברג יואל
  גב' שרית קול
  עבודה מעשית ג 11:00 14:00 219 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.7014.01 סדנת הפקה בתיאטרון פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית ה 14:00 18:00
  ב' 0811.7016.01 הפקת גמר פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית 0
  ב' 0811.7017.01 פרויקט גמר ד"ר שלגו שלומית
  עבודה מעשית
  נושא ראשי:- עיצוב תפאורה לתיאטרון
  12 שעות עיוני; 29 שעות מנושא ראשי
  4 שעות קורסי בחירה מנושא משני
  שנה ג'
  ב' 0811.7001.01 עיצוב במה מודרני ופוסטמודרני*** גב' קיש כנרת
  עבודה מעשית ד 14:00 17:00 219 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.7002.01 טכניקה של במה פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית א 17:00 20:00
  ב' 0811.1335.01 עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב ב'*** מר צ'ך לוקאס
  עבודה מעשית ה 14:00 17:00 317 ביה"ס להנדסאים 3
  א' 0811.7006.01 עיצוב למחזמר מר ליסיאנסקי אלכסנדר
  עבודה מעשית ב 12:00 15:00 219 ביה"ס להנדסאים 3
  א' 0811.7000.01 תאורה מר ברנר עמיר
  עבודה מעשית ד 16:00 19:00 121 מכסיקו 3
  ב' 0811.7007.01 סדנת הפקה, קולנוע, טלויזיה או תיאטרון פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית ג 16:00 20:00
  ב' 0811.7023.01 מדברים עיצוב ד"ר שלגו שלומית
  עבודה מעשית ב 18:00 19:00 209 מכסיקו 1
  שנה ד'
  ב' 0811.7023.01 מדברים עיצוב ד"ר שלגו שלומית
  עבודה מעשית ב 18:00 19:00 209 מכסיקו 1
  א' 0811.7026.01 פרויקט עם מעצב אורח מר פרידמן במבי עודד
  עבודה מעשית ב 16:00 19:00 212 מכסיקו 3
  ב' 0811.7014.01 סדנת הפקה בתיאטרון פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית ה 14:00 18:00
  ב' 0811.7016.01 הפקת גמר פרופ' גורצקי מרים
  עבודה מעשית 0
  ב' 0811.7017.01 פרויקט גמר ד"ר שלגו שלומית
  עבודה מעשית