החוג לאמנות התיאטרון - קורסי התואר השני

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
ב' 0811.4549.01 הפקת גמר ב' מר טיראן אלון
עבודה מעשית 0
א' 0811.1667.01 תיאטרון סיפור*** פרופ' קנר רות
עבודה מעשית א 12:00 15:00 ב206 מכסיקו 3
א' 0811.3630.01 פרפורמנס גב' נטלי צוקרמן
עבודה מעשית א 15:00 18:00 120 מכסיקו 3
א' 0811.6160.01 מחומרים אישיים ליצירה ד"ר חן אלון
עבודה מעשית ה 10:00 13:00 212 מכסיקו 3
 • *בחירה באחד מהקורסים:
 • פרפורמנס; תיאטרון סיפור;מחומרים אישיים ליצירה.
 • להשלמת הלימודים חובה להשתתף ב-5 הפקות.
 • הפקת משחק סצינות שנה ב';': הפקה מוסיקלית שנה ב':
 • *3 הפקות עם במאים מקצועיים בשנים ג' ו- ד'.
 • ------------------------------------------------------------
  תואר שני MA
  32 ש"ס מסלול עם עבודת גמר
  שנה א': 16ש"ס סמינריונים
  כתיבת עבודת סמינ' והגשת שני רפרטים בחוג
  ורפרט מהתוכנית הבינתחומית
  שנה ב': 16 ש"ס סמינריונים.
  כתיבת עבודת סמינר ושתי עבודות רפרט בחוג
  אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
  אב 0811.0006.01 סמינר מחלקתי-סדרת מפגשים עם חוקרים/יוצרים.*** ד"ר חן אלון
  סמינר ג 18:00 20:00 213 מכסיקו 2
 • *הסמינר הוא רשות וללא עלות לתלמידים.
 • סמינרים מסגרת - 602
  א' 0811.5007.01 הסטוריה והסטוגרפיה ד"ר להבי שרון
  סמינר ג 10:00 14:00 4
  א' 0811.5171.01 תיאטרון לפנים ופרפורמנס של עודפות:מציאות רבה מידי ד"ר הררי דרור
  סמינר ה 14:00 18:00 02 קיקואין 4
  א' 0811.1904.01 ארטיביזם ותיאטרון: שפה, צדק, משפט ד"ר חן אלון
  סמינר ה 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
 • *חובה למסלול קהילתי
 • א' 0620.4030.01 תרגום פוליטי:בין מזרח למערב מר עאמר חלייחל
  ד"ר גל הרץ
  סמינר א 16:00 20:00 מקוון -
  ב' 0811.5005.01 הדיאלוג של בקט עם האמנויות ד"ר רז-דגני אירית
  סמינר ה 10:00 14:00 201 דן-דוד 4
  ב' 0811.4048.01 אתר המופע: התמקמות תרבותית ואירוע תלוי-מקום ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר א 10:00 14:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0811.5008.01 "תיאטרון והמגיפה: היסטוריה מדבקת". ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ה 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0811.5010.01 תיאטרון ומודרניזם: תרבות ההליכה לתיאטרון בהקשר העירוני המודר ד"ר רות שור
  סמינר א 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  סמינרים מחוץ לחוג מסגרת 603
  ושיעורים מתכנית הלימודים הבינתחומית
  מסגרת 603
  א' 0620.4030.01 תרגום פוליטי:בין מזרח למערב מר עאמר חלייחל
  ד"ר גל הרץ
  סמינר א 16:00 20:00 מקוון -
 • *נלמד בבית הספר למדעי התרבות הפקולטה למדעי הרוח
 • א' 0810.5067.01 אמנות המקרי ד"ר אייל דותן
  סמינר ד 16:00 18:00 02 קיקואין 2
  א' 0821.3395.01 אמנות וזהות: סוגיות הזהות באמנות מודרנית ופוסט-מודרנית ד"ר ארונוב איגור
  סמינר ד 12:00 16:00 4
  א' 0810.5088.01 אדם-מכונה: רובוטים, סייבורגים ומכונות חושבות ד"ר יעל אילת ון-אסן
  סמינר ב 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  ב' 0821.5685.01 אמניות בישראל-סוגיות מגדריות בשדה האמנות המקומי ד"ר דקל טל
  סמינר ה 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.5656.01 לצלם את ההיסטוריה הישראלית ד"ר שבי אורלי
  סמינר ג 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0810.5094.01 ברבור שחור: אירועי קיצון וייצוגם באמנויות ד"ר אייל דותן
  סמינר ד 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  ב' 0810.5108.01 מהו צילום עכשיו? ד"ר אהד זהבי
  סמינר ב 14:00 18:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0810.5104.01 מה יפה? מהפסיכיאטריה עד קלוד קהון ודיימיאן הירסט דר' אלפנדרי עידית
  סמינר א 16:00 18:00 117 מכסיקו 2
  ב' 0810.5109.01 קריאות ביניים: סמינר מתודולוגי למחקר בינתחומי באמנויות ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר ד 16:00 18:00 209 מכסיקו 2
  ============================
  מסלול MA עם בחינת גמר 36 ש"ס
  שנה א':20 ש"ס
  אב 0811.0006.01 סמינר מחלקתי-סדרת מפגשים עם חוקרים/יוצרים.*** ד"ר חן אלון
  סמינר ג 18:00 20:00 213 מכסיקו 2
 • *הסמינר הוא רשות וללא עלות לתלמידים.
 • כתיבת עבודה סמינריונית והגשת שלושה רפרטים בחוג
  4ש"ס שיעורי בחירה בפקולטה
  שנה ב': 16ש"ס
  כתיבת עבודה סמינריונית והגשת שלושה רפרטים
  סמינרים (כתיבת שתי עבודות סמינר-חובה) -מסגרת 602
  ניתן לבחור סמינר מהתכנית הבינתחומית
  אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
  א' 0811.5171.01 תיאטרון לפנים ופרפורמנס של עודפות:מציאות רבה מידי ד"ר הררי דרור
  סמינר ה 14:00 18:00 02 קיקואין 4
  א' 0811.1904.01 ארטיביזם ותיאטרון: שפה, צדק, משפט ד"ר חן אלון
  סמינר ה 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
  א' 0620.4030.01 תרגום פוליטי:בין מזרח למערב מר עאמר חלייחל
  ד"ר גל הרץ
  סמינר א 16:00 20:00 מקוון -
 • *בית הספר מדעי התרבות
 • ב' 0811.5005.01 הדיאלוג של בקט עם האמנויות ד"ר רז-דגני אירית
  סמינר ה 10:00 14:00 201 דן-דוד 4
  א' 0811.5007.01 הסטוריה והסטוגרפיה ד"ר להבי שרון
  סמינר ג 10:00 14:00 4
  ב' 0811.4048.01 אתר המופע: התמקמות תרבותית ואירוע תלוי-מקום ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר א 10:00 14:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0811.5008.01 "תיאטרון והמגיפה: היסטוריה מדבקת". ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ה 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0811.5010.01 תיאטרון ומודרניזם: תרבות ההליכה לתיאטרון בהקשר העירוני המודר ד"ר רות שור
  סמינר א 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  סמינרים מחוץ לחוג מסגרת 603
  א' 0620.4030.01 תרגום פוליטי:בין מזרח למערב מר עאמר חלייחל
  ד"ר גל הרץ
  סמינר א 16:00 20:00 מקוון -
 • *נלמד בבית הספר למדעי התרבות הפקולטה למדעי הרוח
 • א' 0821.3395.01 אמנות וזהות: סוגיות הזהות באמנות מודרנית ופוסט-מודרנית ד"ר ארונוב איגור
  סמינר ד 12:00 16:00 4
  ב' 0821.5685.01 אמניות בישראל-סוגיות מגדריות בשדה האמנות המקומי ד"ר דקל טל
  סמינר ה 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.5656.01 לצלם את ההיסטוריה הישראלית ד"ר שבי אורלי
  סמינר ג 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
  א' 0810.5088.01 אדם-מכונה: רובוטים, סייבורגים ומכונות חושבות ד"ר יעל אילת ון-אסן
  סמינר ב 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  ב' 0810.5094.01 ברבור שחור: אירועי קיצון וייצוגם באמנויות ד"ר אייל דותן
  סמינר ד 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  ב' 0810.5108.01 מהו צילום עכשיו? ד"ר אהד זהבי
  סמינר ב 14:00 18:00 א117 מכסיקו 4
  =============================
  תואר שני MFA
  המגמה היישומית המשולבת
  אב 0811.0006.01 סמינר מחלקתי-סדרת מפגשים עם חוקרים/יוצרים.*** ד"ר חן אלון
  סמינר ג 18:00 20:00 213 מכסיקו 2
 • *הסמינר הוא רשות וללא עלות לתלמידים.
 • אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
  שנה א'
  8 ש"ס כתיבת עבודת סמינר ורפרט בחוג
  קורסי חובה מעשיים בהתאם למסלול
  שנה ב'
  8 ש"ס כתיבת עבודת סמינר ורפרט
  קורסי חובה מעשיים בהתאם למסלול
  ניתן לבחור סמינר מהתכנית הבינתחומית
  א' 0811.5007.01 הסטוריה והסטוגרפיה ד"ר להבי שרון
  סמינר ג 10:00 14:00 4
  א' 0811.5171.01 תיאטרון לפנים ופרפורמנס של עודפות:מציאות רבה מידי ד"ר הררי דרור
  סמינר ה 14:00 18:00 02 קיקואין 4
  א' 0811.1904.01 ארטיביזם ותיאטרון: שפה, צדק, משפט ד"ר חן אלון
  סמינר ה 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
  א' 0620.4030.01 תרגום פוליטי:בין מזרח למערב מר עאמר חלייחל
  ד"ר גל הרץ
  סמינר א 16:00 20:00 מקוון -
 • *בית הספר למדעי התרבות
 • ב' 0811.5005.01 הדיאלוג של בקט עם האמנויות ד"ר רז-דגני אירית
  סמינר ה 10:00 14:00 201 דן-דוד 4
  ב' 0811.4048.01 אתר המופע: התמקמות תרבותית ואירוע תלוי-מקום ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר א 10:00 14:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0811.5008.01 "תיאטרון והמגיפה: היסטוריה מדבקת". ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ה 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0811.5010.01 תיאטרון ומודרניזם: תרבות ההליכה לתיאטרון בהקשר העירוני המודר ד"ר רות שור
  סמינר א 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  שעורים מעשיים 30 ש"ס
  מסגרות: שחקן יוצר 614;בימוי קהילתי 615;
  מסלול בימוי 613
  מסלול שחקן יוצר מסגרת 614
  שנה א'
  א' 0811.6160.01 מחומרים אישיים ליצירה ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ה 10:00 13:00 212 מכסיקו 3
  א' 0811.6160.01 מחומרים אישיים ליצירה עבודה מעשית ה 10:00 13:00 209 מכסיקו
  א' 0811.3630.01 פרפורמנס גב' נטלי צוקרמן
  עבודה מעשית א 15:00 18:00 120 מכסיקו 3
  א' 0811.1667.01 תיאטרון סיפור*** פרופ' קנר רות
  עבודה מעשית א 12:00 15:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.1756.01 תיאטרון סיפור*** פרופ' קנר רות
  עבודה מעשית א 11:00 14:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.1756.01 תיאטרון סיפור*** פרופ' קנר רות
  עבודה מעשית א 11:00 14:00 121 מכסיקו
 • *מסלול שחקן יוצר נרשמים לשני הסמסטרים
 • מסלול שחקן יוצר מסגרת 613
  שנה ב'
  א' 0811.4038.01 מכניזם של מופע גב' קרמסקי יעל
  עבודה מעשית א 12:00 16:00 315 ביה"ס להנדסאים 4
  א' 0811.6162.01 עיצוב ליוצרי תיאטרון עצמאי גב' קיש כנרת
  עבודה מעשית א 10:00 12:00 213 מכסיקו 2
  ב' 0811.6162.01 עיצוב ליוצרי תיאטרון עצמאי גב' קיש כנרת
  עבודה מעשית ה 12:00 14:00 121 מכסיקו 2
  ב' 0811.1781.01 תנועה לשחקן יוצר גב' מור לידור
  עבודה מעשית ה 10:00 12:00 א207 מכסיקו
  ב' 0811.3992.01 הפקת טריבונה מר ברעוז גד
  עבודה מעשית ה 14:00 16:00 121 מכסיקו
  ב' 0811.3335.01 פרויקט גמר בשחקן יוצר- טריבונה ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ה 16:00 20:00 315 ביה"ס להנדסאים 4
  ב' 0811.3335.01 פרויקט גמר בשחקן יוצר- טריבונה פרופ' קנר רות
  עבודה מעשית ה 16:00 20:00 121 מכסיקו 4
  מסלול בימוי - מסגרת 613
  שנה א'
  א' 0811.6166.01 פרקטיקות של מעברים פרופ' רוני תורן
  עבודה מעשית א 10:00 14:00 121 מכסיקו 4
  א' 0811.4430.01 תהליכי עבודה ויצירה בבימוי פרופ' הניג אופירה
  עבודה מעשית ב 14:00 18:00 א119 מכסיקו 4
  ב' 0811.4430.01 תהליכי עבודה ויצירה בבימוי פרופ' הניג אופירה
  עבודה מעשית ב 16:00 20:00 315 ביה"ס להנדסאים 4
  ב' 0811.4430.01 תהליכי עבודה ויצירה בבימוי עבודה מעשית ב 16:00 20:00 317 ביה"ס להנדסאים 0
  ב' 0811.4430.01 תהליכי עבודה ויצירה בבימוי עבודה מעשית ב 16:00 20:00 318 ביה"ס להנדסאים 0
  ב' 0811.4770.01 מרעיון למופע גב' אפרת שטיינהולף
  עבודה מעשית א 16:00 18:00 121 מכסיקו 2
  ב' 0811.7018.01 עבודה על סצינות : שיקספיר מר תבורי דורון
  עבודה מעשית ד 10:00 14:00 ב206 מכסיקו 4
  מסלול בימוי - מסגרת 613
  שנה ב'
  אב 0811.4212.01 פרוייקטים מתקדמים בבימוי פרופ' הניג אופירה
  עבודה מעשית ב 09:00 13:00 121 מכסיקו 3
  אב 0811.4209.01 פרוייקטים מתקדמים בבימוי מר רול גדי
  מר תבורי דורון
  עבודה מעשית ב 13:00 17:00 2