החוג לאמנות התיאטרון - קורסי התואר הראשון

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
תשפ"א
שנה א' 38 ש"ס
מסלול חד-חוגי עיוני
22ש"ס שעורי חובה עיוניים; 4 ש"ס שעור הפקה;
12ש"ס שיעורים מעשיים
מסלול דו-חוגי עיוני- 24 ש"ס
14ש"ס שעורי חובה עיוניים ; 4 ש"ס שעורי הפקה;6 ש"ס שעורים מעש
מסלול בימוי 38 ש"ס
22ש"ס שעורי חובה עיוניים; 4 ש"ס שעור הפקה;
12ש"ס שיעורים מעשיים
מסלול תיאטרון קהילתי 38 ש"ס
22ש"ס שעורי חובה עיוניים; 4 ש"ס שעור הפקה;
12ש"ס שיעורים מעשיים
אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
=============================================
שיעורי חובה עיוניים (מסגרת 104)
א' 0811.1006.01 הדרכת בטיחות עבודה מעשית
 • קורס בטיחות. יתקיים ימים ספורים לפני פתיחת
 • שנת הלימודים נוכחות חובה. השתתפות בקורס היא תנאי קדם
 • להשתתפות בשעורי ההפקה.
 • א' 0811.1200.01 תולדות הדרמה והתיאטרון:יוון ורומא*** ד"ר שלגו שלומית
  שיעור ד 12:00 14:00 2
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.1323.01 תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומא מר קריגר יאשה
  תרגיל ד 14:00 16:00 2
  א' 0811.1323.02 תרגיל חובה בתולדות התיאטרון יוון ורומא*** גב' דרור בן ששון ים
  תרגיל ד 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
 • *קבוצה 02 מיועדת לכתת המשחק
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.1134.01 מבוא לתיאטרון מקומי ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 12:00 14:00 2
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.1193.01 שיטות מחקר של האירוע התיאטרוני ד"ר בן - שאול דפנה
  שיעור א 10:00 12:00 212 מכסיקו 2
  א' 0811.1149.01 קריאת מחזות ד"ר להבי שרון
  שיעור ד 10:00 12:00 212 מכסיקו 2
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.1775.01 כל העולם במה מר פרידמן במבי עודד
  שיעור א 14:00 16:00 2
  ב' 0811.1195.01 תולדות התיאטרון: ימי הביניים והרנסנס ד"ר מלכא ליאורה
  שיעור ג 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • ב' 0811.2202.01 מבוא לתיאטרון יהודי ועברי: דת, תרבות, שפה*** ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 12:00 14:00 211 מכסיקו 2
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • ב' 0811.1215.01 תיאטרון, חברה, קהילה ד"ר חן אלון
  שיעור א 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0811.1007.01 תיאוריות של בימוי: בין תיאוריה לפרקטיקה ד"ר רות שור
  שיעור ג 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  ב' 0811.1072.01 כתיבה אקדמית- מבוא למחקר בתיאטרון ד"ר שלגו שלומית
  שיעור א 10:00 12:00 211 מכסיקו 2
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • שעורי הפקה (מסגרת 450)
  א' 0811.0248.01 פלאי קלעים - מבוא מעשי להרכבת הצגה*** גב' גליה יואלי
  תרגיל א 16:00 18:00 213 מכסיקו 1
  ב' 0811.0248.01 פלאי קלעים - מבוא מעשי להרכבת הצגה*** גב' גליה יואלי
  תרגיל ג 12:00 14:00 119 מכסיקו 1
 • *אחת לשבועיים
 • א' 0811.1061.01 שיבוץ בהפקות*** גב' גליה יואלי
  תרגיל ה 18:00 20:00 209 מכסיקו 1
  ב' 0811.1061.01 שיבוץ בהפקות*** גב' גליה יואלי
  תרגיל ה 18:00 20:00 120 מכסיקו 1
 • *אחת לשבועיים
 • השיבוץ להפקה יבוצע ע"י משרד הפקות
  שיעורים מעשיים-מסגרת 107
  א' 0811.1362.01 שיעור משחק לבימוי מר ברזין איגור
  עבודה מעשית ג 10:00 13:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.1362.01 שיעור משחק לבימוי מר ברזין איגור
  עבודה מעשית ד 14:00 17:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.1362.01 שיעור משחק לבימוי עבודה מעשית ד 14:00 17:00 317 ביה"ס להנדסאים
  ב' 0811.0261.01 עיצוב תנועה במרחב בימתי גב' מור לידור
  עבודה מעשית ד 10:00 13:00 א207 מכסיקו 3
  ב' 0811.0254.01 אובייקט בחלל מר אמסולום מתן
  עבודה מעשית ב 10:00 13:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.0254.01 אובייקט בחלל עבודה מעשית ב 10:00 13:00 317 ביה"ס להנדסאים
  א' 0811.1906.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ב 17:00 20:00 209 מכסיקו 6
  א' 0811.1906.01 פרויקט תיאטרון בקהילה עבודה מעשית ב 17:00 20:00 211 מכסיקו
  א' 0811.1906.01 פרויקט תיאטרון בקהילה עבודה מעשית ב 17:00 20:00 317 ביה"ס להנדסאים
  א' 0811.1906.01 פרויקט תיאטרון בקהילה עבודה מעשית ב 17:00 20:00 318 ביה"ס להנדסאים
  ב' 0811.1906.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ב 17:00 20:00
  תכנית מצטיינים במשחק שנה א'
  20 ש"ס שעורי חובה עיוניים; 32 ש"ס שיעורים מעשיים
  (כולל 4 ש"ס שיעור הפקה)
  א' 0811.0216.01 תיאטרון פיזי מר טיראן אלון
  עבודה מעשית ב 12:00 15:00 ב206 מכסיקו
  א' 0811.0806.01 פלדנקרייז א' מר הולנדר נועם
  עבודה מעשית ה 09:00 12:00 א207 מכסיקו
  א' 0811.0223.01 יסודות המשחק גב' קרמסקי יעל
  עבודה מעשית ה 12:00 15:00 א207 מכסיקו 3
  ב' 0811.0223.01 יסודות המשחק גב' קרמסקי יעל
  עבודה מעשית ב 10:00 13:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.0223.01 יסודות המשחק גב' קרמסקי יעל
  עבודה מעשית ה 10:00 13:00 ב206 מכסיקו 3
  א' 0811.0817.01 יסודות התנועה גב' הלר רוני
  עבודה מעשית ה 16:00 18:00 א207 מכסיקו 2
  ב' 0811.0817.01 יסודות התנועה גב' הלר רוני
  עבודה מעשית ה 16:00 18:00 א207 מכסיקו 2
  א' 0811.0226.01 אמנות הדבור ד"ר כהן בן שאול דפנה
  עבודה מעשית ב 10:00 12:00 120 מכסיקו 2
  ב' 0811.0226.01 אמנות הדבור ד"ר כהן בן שאול דפנה
  עבודה מעשית ה 13:00 16:00 א207 מכסיקו 3
  א' 0811.0225.01 פיתוח קול גב' רייזמן שושנה
  עבודה מעשית ב 17:00 19:00 121 מכסיקו 2
  ב' 0811.0225.01 פיתוח קול גב' רייזמן שושנה
  עבודה מעשית ב 14:00 16:00 121 מכסיקו 2
  שנה ב'
  מסלול חד חוגי עיוני 44ש"ס
  18ש"ס שעורי חובה עיוניים; 8 ש"ס רפרט+ סמינריון;
  4ש"ס שעורי הפקה; 12ש"ס שיעורים מעשיים
  שנה ב' מסלול דו חוגי עיוני סה"כ 20 ש"ס
  6 ש"ס שעורי חובה עיוניים; 4 ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעור הפקה*
  6 ש"ס שיעורים מעשיים
  מסלול בימוי - 44 ש"ס
  18ש"ס שעורי חובה עיוניים; 4ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעורי הפקה
  18 ש"ס שיעורים מעשיים
  מסלול תיאטרון קהילתי - 44 ש"ס*
  18ש"ס שעורי חובה עיוניים; 4ש"ס סמינריון; 4 ש"ס שעורי הפקה
  18 ש"ס שיעורים מעשיים
  אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
  שעורי חובה עיוניים - מסגרת 105
  א' 0811.0262.01 The contemporary international stage: Europe and beyond ד"ר רות שור
  שיעור ב 10:00 12:00 2
  ב' 0811.0263.01 תיאטרון ככלי לשינוי חברתי ד"ר חן אלון
  שיעור ה 12:00 14:00 315 ביה"ס להנדסאים 2
  ב' 0811.0263.01 תיאטרון ככלי לשינוי חברתי שיעור ה 12:00 14:00 317 ביה"ס להנדסאים
  א' 0811.2136.01 תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסן*** ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 10:00 12:00 2
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.2137.01 מבוא לתיאטרון המודרני ד"ר הררי דרור
  שיעור ב 12:00 14:00 2
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.1613.01 מוזיאון ותיאטרון בין הממשי לוירטואלי: ד"ר להבי שרון
  ד"ר ספי הנדלר
  שיעור ג 16:00 18:00 200 מכסיקו 2
  מוסדות תרבות בעידן הריחוק החברתי
  ב' 0811.3423.01 תכניה וקטלוג בעידן דיגיטלי: ד"ר להבי שרון
  ד"ר ספי הנדלר
  שיעור ג 16:00 18:00 ג206 מכסיקו 2
  מידע תרבותי בטוויטר ואינסטגרם
  ב' 0811.2138.01 תיאוריות וביקורת:גישות למחקר וליצירה של תיאטרון ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור ג 10:00 12:00 2
  ב' 0811.1343.01 מבוא לתיאטרון פוסט-מודרני ד"ר הררי דרור
  שיעור ג 12:00 14:00 01 קיקואין 2
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.1908.01 חנוך לוין פרופ' יערי נורית
  שיעור ב 14:10 16:10
  ב' 0811.1907.01 הפילוסוף נכנס אל הבמה ד"ר עירא אבנרי
  שיעור א 14:00 16:00 211 מכסיקו
  4 ש"ס שעורי הפקה שנה ב' -מסגרת 450
  השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
  א' 0811.1033.01 ע. במאי, מפיק, ניהול הצגה מר ברעוז גד
  עבודה מעשית א 12:00 14:00 209 מכסיקו
  א' 0811.1061.01 שיבוץ בהפקות*** גב' גליה יואלי
  תרגיל ה 18:00 20:00 209 מכסיקו 1
  ב' 0811.1061.01 שיבוץ בהפקות*** גב' גליה יואלי
  תרגיל ה 18:00 20:00 120 מכסיקו 1
 • *אחת לשבועיים
 • סמינריונים- מסגרת 303
  א' 0811.2268.01 להציג מערכות יחסים: הדרמה של איבסן מטקסט לבמה ד"ר רות שור
  סמינר ג 10:00 14:00 4
 • *חובה לכתת משחק כתיבת רפראט
 • א' 0811.2298.01 הדרך הביתה:אתרים בתיאטרון ופרפורמנס ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר א 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  א' 0811.2299.01 תיאטרון קווירי ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ב 14:00 18:00 02 קיקואין 4
  א' 0811.1904.01 ארטיביזם ותיאטרון: שפה, צדק, משפט ד"ר חן אלון
  סמינר ה 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
 • חובה למסלול קהילתי
 • ב' 0811.2281.01 שיקספיר, תחושות ורגשות ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ב 10:00 14:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0811.2705.01 התנ"ך בתיאטרון ד"ר להבי שרון
  סמינר ב 16:00 20:00 212 מכסיקו 4
  ב' 0811.2353.01 תיאטרון משנה מציאות ד"ר הררי דרור
  סמינר א 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
  שיעורים מעשיים - מסגרת 107
  א' 0811.1018.01 חשיבה דרמטית-מניתוח טקסטואלי לביצוע בימתי מר ברגמן נמרוד
  עבודה מעשית ה 15:00 18:00 121 מכסיקו 3
  א' 0811.0814.01 הבמאי כפרשן מר עידו ריקלין
  עבודה מעשית ה 12:00 15:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.0814.01 הבמאי כפרשן מר עידו ריקלין
  עבודה מעשית ד 10:00 13:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
  א' 0811.1488.01 יסודות הבימוי גב' קרמסקי יעל
  עבודה מעשית ה 09:00 12:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.1488.01 יסודות הבימוי גב' קרמסקי יעל
  עבודה מעשית ה 14:00 17:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.3284.01 בימוי לוקאלי, אוניברסלי, אקטואלי, פוליטי פרופ' הניג אופירה
  עבודה מעשית ד 15:00 18:00 ב206 מכסיקו 3
  א' 0811.1906.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ב 17:00 20:00 209 מכסיקו 6
  א' 0811.1906.01 פרויקט תיאטרון בקהילה עבודה מעשית ב 17:00 20:00 317 ביה"ס להנדסאים
  א' 0811.1906.01 פרויקט תיאטרון בקהילה עבודה מעשית ב 17:00 20:00 318 ביה"ס להנדסאים
  ב' 0811.1906.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ב 17:00 20:00
  א' 0811.1906.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ב 17:00 20:00 209 מכסיקו 6
  ב' 0811.1562.01 כתיבה ודרמטורגיה פרופ' קינר גד
  עבודה מעשית א 16:00 19:00 209 מכסיקו 3
  א' 0811.1905.01 שחקן, אדם, קהילה גב' קרק טלי
  עבודה מעשית ה 10:00 13:00 121 מכסיקו 3
 • *חובה לחד חוגי וקהילתי
 • ב' 0811.1726.01 קול אישי קול רבים גב' קרק טלי
  עבודה מעשית ה 09:00 12:00 121 מכסיקו 3
  ב' 0811.1726.01 קול אישי קול רבים עבודה מעשית ה 09:00 12:00 212 מכסיקו
 • *חובה לחד חוגי וקהילתי
 • ב' 0811.1727.01 יחסים בן אישיים בקבוצה*** ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ד 13:00 16:00 א207 מכסיקו 3
 • *קורס חובה לקהילתי
 • *תלמידי חד חוגי וקהילתי יכולים לבחור קורס אחד בלבד מבימוי.
 • א' 0811.1906.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ב 17:00 20:00 209 מכסיקו 6
  ב' 0811.1906.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ב 17:00 20:00
  שנה ב' תכנית מצטיינים במשחק
  14 ש"ס חובה עיוניים; 8 ש"ס סמינריונים (כתיבת עבודת רפראט וסמ
  ב' 0811.0263.01 תיאטרון ככלי לשינוי חברתי ד"ר חן אלון
  שיעור ה 12:00 14:00 315 ביה"ס להנדסאים 2
  א' 0811.0262.01 The contemporary international stage: Europe and beyond ד"ר רות שור
  שיעור ב 10:00 12:00 2
  א' 0811.1906.01 פרויקט תיאטרון בקהילה עבודה מעשית ב 17:00 20:00 317 ביה"ס להנדסאים
  א' 0811.2136.01 תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה- 17 ועד איבסן*** ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור א 10:00 12:00 2
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.2137.01 מבוא לתיאטרון המודרני ד"ר הררי דרור
  שיעור ב 12:00 14:00 2
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • א' 0811.1906.01 פרויקט תיאטרון בקהילה עבודה מעשית ב 17:00 20:00 318 ביה"ס להנדסאים
  א' 0811.1908.01 חנוך לוין פרופ' יערי נורית
  שיעור ב 14:10 16:10
  ב' 0811.2138.01 תיאוריות וביקורת:גישות למחקר וליצירה של תיאטרון ד"ר ליפשיץ יאיר
  שיעור ג 10:00 12:00 2
  ב' 0811.1343.01 מבוא לתיאטרון פוסט-מודרני ד"ר הררי דרור
  שיעור ג 12:00 14:00 01 קיקואין 2
 • *חובה לחד חוגי ולדו חוגי
 • סמינריונים- מסגרת 303
  א' 0811.2299.01 תיאטרון קווירי ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ב 14:00 18:00 02 קיקואין 4
 • *סמינר חובה לכתת מצטיינים במשחק-כתיבת רפרט
 • ב' 0811.2705.01 התנ"ך בתיאטרון ד"ר להבי שרון
  סמינר ב 16:00 20:00 212 מכסיקו 4
 • *סמינר חובה לכתת משחק
 • שיעורים מעשיים (מסגרת 107) 30 ש"ס
  א' 0811.4316.01 עבודה על סצנות פרופ' קנר רות
  עבודה מעשית א 15:00 18:00 ב206 מכסיקו 3
  א' 0811.4316.01 עבודה על סצנות פרופ' קנר רות
  עבודה מעשית ג 16:00 19:00 211 מכסיקו 3
  ב' 0811.4316.01 עבודה על סצינות פרופ' קנר רות
  עבודה מעשית א 15:00 18:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.4316.01 עבודה על סצינות פרופ' קנר רות
  עבודה מעשית ג 16:00 19:00 ב206 מכסיקו 3
  א' 0811.4317.01 פיתוח קול גב בוגטין ריקי
  עבודה מעשית ד 16:00 19:00 211 מכסיקו 3
  ב' 0811.4317.01 פיתוח קול גב בוגטין ריקי
  עבודה מעשית א 12:00 15:00 א207 מכסיקו 3
  א' 0811.4319.01 תנועה לשחקנים גב' דיימונד ריבי
  עבודה מעשית א 13:00 15:00 א207 מכסיקו 2
  ב' 0811.4319.01 תנועה לשחקנים גב' דיימונד ריבי
  עבודה מעשית ב 12:00 14:00 א207 מכסיקו 2
  א' 0811.1559.01 פלדנקרייז ב' מר הולנדר נועם
  עבודה מעשית ד 12:00 15:00 א207 מכסיקו 3
  ב' 0811.0234.01 אמנות הסיפור מר ענבר דן
  עבודה מעשית א 10:00 12:00 א207 מכסיקו 2
  ב' 0811.4318.01 פרויקט כיתתי גב' קרמסקי יעל
  עבודה מעשית 3
  שנה ג'
  מסלול חד חוגי עיוני- סה"כ 40 ש"ס
  16ש"ס שעורים עיוניים ; 8 ש"ס סמינרים;4 ש"ס שעורי הפקה;
  12ש"ח שיעורים מעשיים
  מסלול דו-חוגי 18ש"ס
  4 ש"ס שעורים עיוניים;4 ש"ס סמינריון; 4 שעור הפקה;
  6 ש"ס שיעורים מעשיים
  מסלול בימוי 40 ש"ס
  10ש"ס שיעורים עיוניים ; 8 ש"ס סמינרים;4 ש"ס שעורי הפקה;
  18 ש"ח שיעורים מעשיים
  מסלול תיאטרון קהילתי 40 ש"ס*
  10ש"ס שעורים עיוניים ; 8 ש"ס סמינרים;4 ש"ס שעורי הפקה;
  18 ש"ח שיעורים מעשיים
  *תלמידי מסלול תיאטרון קהילתי -ניתן לברר באופן אישי לגבי
  קורסים מתוך מקבץ הוראה של ביה"ס לחינוך
  אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
  שיעורים עיוניים מסגרת 106***
 • *ניתן לבחור מתוך השיעורים המוצעים
 • א' 0811.1792.01 גופים בחלל: סצנוגרפיה בתיאטרון עכשווי מר משה פרלשטיין
  שיעור א 10:00 12:00 2
  א' 0811.1908.01 חנוך לוין פרופ' יערי נורית
  שיעור ב 14:10 16:10
  ב' 0811.1240.01 אחרים בתיאטרון ובמופע הישראלי ד"ר הררי דרור
  שיעור ג 10:00 12:00 א119 מכסיקו
  ב' 0811.1907.01 הפילוסוף נכנס אל הבמה ד"ר עירא אבנרי
  שיעור א 14:00 16:00 211 מכסיקו
  א' 0811.1235.01 מבוא לעיצוב תאורה*** מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ג 15:00 17:00 212 מכסיקו 2
  ב' 0811.1235.01 מבוא לעיצוב תאורה*** מר פרידמן במבי עודד
  שיעור ג 08:00 10:00 121 מכסיקו 2
  א' 0811.1214.01 דאוס אקס מאכינה בדרמה ובתיאטרון ד"ר עירא אבנרי
  שיעור א 12:00 14:00 2
  שעורי הפקה שנה ג'- מסגרת 450
  השיבוץ לשיעור ולהפקה יבוצע ע"י משרד ההפקות
  4 ש"ס שעורי הפקה -מסגרת 450
  שיעור הפקה חובה לשנה ג' סאונד ותאורה
  א' 0811.1061.01 שיבוץ בהפקות*** גב' גליה יואלי
  תרגיל ה 18:00 20:00 209 מכסיקו 1
  ב' 0811.1061.01 שיבוץ בהפקות*** גב' גליה יואלי
  תרגיל ה 18:00 20:00 120 מכסיקו 1
 • *אחת לשבועיים
 • ב' 0811.1563.01 הפקה בתיאטרון עצמאי גב' גליה יואלי
  עבודה מעשית ג 14:00 16:00 212 מכסיקו 2
  שיעורים מעשיים* - מסגרת 107
  א' 0811.3330.01 בימוי סצינות מר רול גדי
  עבודה מעשית ג 17:00 20:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.3330.01 בימוי סצינות מר רול גדי
  עבודה מעשית א 17:00 20:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.3330.01 בימוי סצינות עבודה מעשית א 17:00 20:00 318 ביה"ס להנדסאים
  א' 0811.0810.01 פרוטוקולים פרופ' הניג אופירה
  עבודה מעשית ד 16:00 19:00 ג206 מכסיקו 3
  ב' 0811.0810.01 פרוטוקולים פרופ' הניג אופירה
  עבודה מעשית ב 13:00 16:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.0810.01 פרוטוקולים עבודה מעשית ב 13:00 16:00 318 ביה"ס להנדסאים
  א' 0811.1334.01 עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב א'*** מר צ'ך לוקאס
  עבודה מעשית ד 12:00 15:00 317 ביה"ס להנדסאים 3
  ב' 0811.1335.01 עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב ב'*** מר צ'ך לוקאס
  עבודה מעשית ה 14:00 17:00 317 ביה"ס להנדסאים 3
 • *חובה לתלמידי בימוי (2 סמסטרים)
 • *חובה לתלמידי עיצוב במה שנה ג' תואר ראשון סמ' א'
 • *חובה לתלמידי עיצוב במה שנה ג' תואר שני סמ' ב'
 • א' 0811.1905.01 שחקן, אדם, קהילה גב' קרק טלי
  עבודה מעשית ה 10:00 13:00 121 מכסיקו 3
  ב' 0811.1726.01 קול אישי קול רבים גב' קרק טלי
  עבודה מעשית ה 09:00 12:00 121 מכסיקו 3
  א' 0811.1906.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ב 17:00 20:00 209 מכסיקו 6
  ב' 0811.1906.01 פרויקט תיאטרון בקהילה ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ב 17:00 20:00
 • חובה להרשם לסמינר ארטיביזם; משחקים שינוי חברתי
 • חובה למסלול קהלתי
 • יתקיים מחוץ לאוניברסיטה
 • ב' 0811.1562.01 כתיבה ודרמטורגיה פרופ' קינר גד
  עבודה מעשית א 16:00 19:00 209 מכסיקו 3
  ב' 0811.1727.01 יחסים בן אישיים בקבוצה*** ד"ר חן אלון
  עבודה מעשית ד 13:00 16:00 א207 מכסיקו 3
 • *קורס חובה לקהילתי
 • סמינרים - מסגרת 303
  א' 0811.2268.01 להציג מערכות יחסים: הדרמה של איבסן מטקסט לבמה ד"ר רות שור
  סמינר ג 10:00 14:00 4
  א' 0811.2298.01 הדרך הביתה:אתרים בתיאטרון ופרפורמנס ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר א 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  א' 0811.2299.01 תיאטרון קווירי ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ב 14:00 18:00 02 קיקואין 4
  א' 0811.1904.01 ארטיביזם ותיאטרון: שפה, צדק, משפט ד"ר חן אלון
  סמינר ה 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
 • *חובה למסלול קהילתי
 • ב' 0811.2281.01 שיקספיר, תחושות ורגשות ד"ר מלכא ליאורה
  סמינר ב 10:00 14:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0811.2705.01 התנ"ך בתיאטרון ד"ר להבי שרון
  סמינר ב 16:00 20:00 212 מכסיקו 4
  ב' 0811.2353.01 תיאטרון משנה מציאות ד"ר הררי דרור
  סמינר א 10:00 14:00 120 מכסיקו 4
  =============================
  תכנית מצטיינים במשחק ,שנה ג'
  סמסטר א'
  4 ש"ס סמינר מתואר ראשון(כתיבת עבודה סמינריונית)
  שיעורים מעשיים 14ש"ס
  סמינרים ת. ראשון (מסגרת 303)
  א' 0811.2298.01 הדרך הביתה:אתרים בתיאטרון ופרפורמנס ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר א 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  א' 0811.2299.01 תיאטרון קווירי ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ב 14:00 18:00 02 קיקואין 4
  שנה ג' סמסטר א'
  שיעורים מעשיים סמסטר א'(מסגרת 107)
  א' 0811.1565.01 משחק סצינות מר תבורי דורון
  עבודה מעשית א 09:00 12:00 209 מכסיקו 3
  א' 0811.1566.01 משחק ג' מר רול גדי
  עבודה מעשית ד 16:00 19:00 213 מכסיקו 3
  א' 0811.1566.01 משחק ג מר רול גדי
  עבודה מעשית ה 15:00 18:00 211 מכסיקו 3
  א' 0811.0242.01 דיבור גב' רייזמן שושנה
  עבודה מעשית ה 10:00 13:00 3
  א' 0811.3336.01 תנועה לשחקנים גב' מור לידור
  עבודה מעשית ד 10:00 12:00 א207 מכסיקו
  א' 0811.3336.01 תנועה לשחקנים עבודה מעשית ד 10:00 12:00 209 מכסיקו
  מצטיינים במשחק שנה ג'
  סמסטר ב'
  סמינר מתואר שני (כתיבת רפרט) 4 ש"ס
  שיעורים מעשיים 20 ש"ס(מסגרת 617)
  שיעורים מעשיים סמסטר ב' (מסגרת 617)
  ב' 0811.4324.01 מונולוגים גב' קרמסקי יעל
  עבודה מעשית א 15:00 18:00 א207 מכסיקו 3
  ב' 0811.1021.01 דיבור מר ענבר דן
  עבודה מעשית ב 14:00 16:00 317 ביה"ס להנדסאים 2
  ב' 0811.1023.01 משחק בקולנוע גב' אזולאי אורית
  עבודה מעשית ד 12:00 15:00 121 מכסיקו 3
  ב' 0851.2564.01 משחק 2 מר מנור עמיר
  סדנה ב 16:00 19:00 ב122 מכסיקו 3
  ב' 0851.2564.02 משחק 2 גב' דרייפוס מיה
  סדנה ה 10:00 13:00 ב122 מכסיקו 3
  ב' 0851.2564.03 משחק 2 מר קוסושווילי דובר
  סדנה ג 10:00 13:00 א122 מכסיקו 3
  ב' 0811.1773.01 פרשנות דרמטית בטקסט מוסיקלי מר קפטן משה
  עבודה מעשית ג 15:00 18:00 א207 מכסיקו 3
  ב' 0811.0217.01 תהליכי עבודה ויצירה בבימוי+מסטר ב' עבודה מעשית ב 18:00 20:00
  ב' 0811.2355.01 סצנות קומיות מר ברזין איגור
  עבודה מעשית ד 10:00 12:00 121 מכסיקו 2
  ב' 0811.6154.01 חזרות פרופ' הניג אופירה
  עבודה מעשית 0
  ב' 0811.3337.01 פעולות דיבור פרופ' קנר רות
  עבודה מעשית ג 13:00 15:00
  סמינרים מתואר שני מסגרת 601
  ב' 0811.5005.01 הדיאלוג של בקט עם האמנויות ד"ר רז-דגני אירית
  סמינר ה 10:00 14:00 201 דן-דוד 4
  ב' 0811.4048.01 אתר המופע: התמקמות תרבותית ואירוע תלוי-מקום ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר א 10:00 14:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0811.5008.01 "תיאטרון והמגיפה: היסטוריה מדבקת". ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ה 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0811.5010.01 תיאטרון ומודרניזם: תרבות ההליכה לתיאטרון בהקשר העירוני המודר ד"ר רות שור
  סמינר א 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  תכנית מצטיינים במשחק
  שנה ד'
  אב 0811.0006.01 סמינר מחלקתי-סדרת מפגשים עם חוקרים/יוצרים.*** ד"ר חן אלון
  סמינר ג 18:00 20:00 213 מכסיקו 2
 • *הסמינר הוא רשות וללא עלות לתלמידים.
 • סמינרים 8 ש"ס; שעורים מעשיים 14 ש"ס
  סמינרים 8 ש"ס מסגרת 602
  א' 0811.5007.01 הסטוריה והסטוגרפיה ד"ר להבי שרון
  סמינר ג 10:00 14:00 4
  א' 0811.5171.01 תיאטרון לפנים ופרפורמנס של עודפות:מציאות רבה מידי ד"ר הררי דרור
  סמינר ה 14:00 18:00 02 קיקואין 4
  א' 0811.1904.01 ארטיביזם ותיאטרון: שפה, צדק, משפט ד"ר חן אלון
  סמינר ה 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
 • *חובה לתיאטרון קהילתי
 • ב' 0811.5005.01 הדיאלוג של בקט עם האמנויות ד"ר רז-דגני אירית
  סמינר ה 10:00 14:00 201 דן-דוד 4
  ב' 0811.4048.01 אתר המופע: התמקמות תרבותית ואירוע תלוי-מקום ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר א 10:00 14:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0811.5008.01 "תיאטרון והמגיפה: היסטוריה מדבקת". ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ה 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0811.5010.01 תיאטרון ומודרניזם: תרבות ההליכה לתיאטרון בהקשר העירוני המודר ד"ר רות שור
  סמינר א 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  שיעורים מעשיים 14 ש"ס מסגרת 617
  א' 0811.4543.01 פרוייקט גמר א' פרופ' הניג אופירה
  עבודה מעשית ב 18:00 22:00 ב206 מכסיקו 4
  ב' 0811.7018.01 עבודה על סצינות : שיקספיר מר תבורי דורון
  עבודה מעשית ד 10:00 14:00 ב206 מכסיקו 4