החוג לאמנות התיאטרון - תשפ"א
המסלול העיוני עם בחינת גמר MA

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
תכנית מצטיינים במשחק
שנה ד'
אב 0811.0006.01 סמינר מחלקתי-סדרת מפגשים עם חוקרים/יוצרים.*** ד"ר חן אלון
סמינר ג 18:00 20:00 213 מכסיקו 2
 • *הסמינר הוא רשות וללא עלות לתלמידים.
 • כתיבת עבודה סמינריונית והגשת שלושה רפרטים בחוג
  4ש"ס שיעורי בחירה בפקולטה
  שנה ב': 16ש"ס
  כתיבת עבודה סמינריונית והגשת שלושה רפרטים
  סמינרים (כתיבת שתי עבודות סמינר-חובה) -מסגרת 602
  ניתן לבחור סמינר מהתכנית הבינתחומית
  אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
  א' 0811.5171.01 תיאטרון לפנים ופרפורמנס של עודפות:מציאות רבה מידי ד"ר הררי דרור
  סמינר ה 14:00 18:00 02 קיקואין 4
  א' 0811.1904.01 ארטיביזם ותיאטרון: שפה, צדק, משפט ד"ר חן אלון
  סמינר ה 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
  א' 0620.4030.01 תרגום פוליטי:בין מזרח למערב מר עאמר חלייחל
  ד"ר גל הרץ
  סמינר א 16:00 20:00 מקוון -
 • *בית הספר מדעי התרבות
 • ב' 0811.5005.01 הדיאלוג של בקט עם האמנויות ד"ר רז-דגני אירית
  סמינר ה 10:00 14:00 201 דן-דוד 4
  א' 0811.5007.01 הסטוריה והסטוגרפיה ד"ר להבי שרון
  סמינר ג 10:00 14:00 4
  ב' 0811.4048.01 אתר המופע: התמקמות תרבותית ואירוע תלוי-מקום ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר א 10:00 14:00 א117 מכסיקו 4
  ב' 0811.5008.01 "תיאטרון והמגיפה: היסטוריה מדבקת". ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ה 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  ב' 0811.5010.01 תיאטרון ומודרניזם: תרבות ההליכה לתיאטרון בהקשר העירוני המודר ד"ר רות שור
  סמינר א 14:00 18:00 ג206 מכסיקו 4
  סמינרים מחוץ לחוג מסגרת 603
  א' 0620.4030.01 תרגום פוליטי:בין מזרח למערב מר עאמר חלייחל
  ד"ר גל הרץ
  סמינר א 16:00 20:00 מקוון -
 • *נלמד בבית הספר למדעי התרבות הפקולטה למדעי הרוח
 • א' 0821.3395.01 אמנות וזהות: סוגיות הזהות באמנות מודרנית ופוסט-מודרנית ד"ר ארונוב איגור
  סמינר ד 12:00 16:00 4
  ב' 0821.5685.01 אמניות בישראל-סוגיות מגדריות בשדה האמנות המקומי ד"ר דקל טל
  סמינר ה 14:00 18:00 200 מכסיקו 4
  ב' 0821.5656.01 לצלם את ההיסטוריה הישראלית ד"ר שבי אורלי
  סמינר ג 12:00 16:00 200 מכסיקו 4
  א' 0810.5088.01 אדם-מכונה: רובוטים, סייבורגים ומכונות חושבות ד"ר יעל אילת ון-אסן
  סמינר ב 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  ב' 0810.5094.01 ברבור שחור: אירועי קיצון וייצוגם באמנויות ד"ר אייל דותן
  סמינר ד 10:00 14:00 02 קיקואין 4
  ב' 0810.5108.01 מהו צילום עכשיו? ד"ר אהד זהבי
  סמינר ב 14:00 18:00 א117 מכסיקו 4