קורסי התואר השני

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
לימודים לתואר שני
קורסי ליבה/חובה - מסגרת 500
א' 0881.6042.01 שיטות מחקר וכתיבה אקדמית ד"ר שוקד נועם
שיעור ב 08:00 12:00 ג206 מכסיקו 4
ב' 0881.6001.01 תיאוריות ביקורתיות מתקדמות ד"ר שבי אורלי
שיעור ה 12:00 14:00 02 קיקואין 2
א' 0881.6032.01 קולקוויום ד"ר מרגלית טליה
שיעור ב 12:00 14:00 200 מכסיקו 2
ב' 0881.6032.01 קולקוויום ד"ר מרגלית טליה
שיעור ה 10:00 12:00 02 קיקואין 2
א' 0881.6044.01 תיאוריות אורבניות ד"ר מרגלית טליה
שיעור ב 14:00 16:00 209 מכסיקו 2
קורסי בחירה
ב' 0881.6046.01 תכניות בנין עיר ד"ר מרגלית טליה
שיעור ה 14:00 16:00 120 מכסיקו 2
ב' 0881.6048.01 פרקטיקה בתכנון פרוייקט תשתית לאומית גב' סוזי שרז
שיעור ד 18:00 20:00 104 יד אבנר 2
ב' 0881.6047.01 פרוייקט ישומי-תכנון ועיצוב אורבני פרופ' קלאוס שרה
סדנה ג 16:00 20:00 210 סנרט 4
ב' 0881.6004.01 חשיבה מדעית והנדסית באדריכלות ואמנות בעידן הטכנולוגי ד"ר מוסרי אברהם
שיעור ה 08:00 10:00 02 קיקואין 4
סמינריונים בחירה מחייבת - מסגרת 501 - חובה לבחור 2 מתוך 5
ב' 0881.6011.01 פוליטיקה של תיכנון ופיתוח עירוני ד"ר מרגלית טליה
סמינר ג 08:00 12:00 ג206 מכסיקו 4
א' 0881.6041.01 ערים חכמות - עבר הווה ועתיד ד"ר אפרת ליברטל
סמינר ג 09:00 13:00 ג206 מכסיקו 4
א' 0881.6049.01 האובייקט והמרחב בעידן הדיגיטלי פרופ' נוימן ערן
סמינר ד 15:00 19:00 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה 4
ב' 0881.6040.01 המרחב הציבורי פרופ' טלי חתוקה
סמינר ד 08:00 12:00 104 יד אבנר 4