קורסי בחירה מבה"ס לאדריכלות

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
קורסי בחירה בית ספריים
א' 0881.4524.01 מבוא להיסטוריה ותיאוריה של גנים ד"ר הילדסהיים אפרת
שיעור ג 16:00 18:00 02 קיקואין 2
ב' 0881.3520.01 מגורים ואדריכלות מודרנית ד"ר יזהר דקלה
שיעור ג 16:00 18:00 02 קיקואין 2
ב' 0881.4125.01 סדנת תכנון בסביבות אקלים קיצוניות אדר' שפירא דן
סדנה ג 15:00 19:00 4
ב' 0881.4527.01 קליניקה אדריכלית אדר' עמיר טל
סדנה ג 10:00 12:00 204 סנרט 3
א' 0881.4128.01 תל אביב בצומת דרכים:סיורים ברפורמות של שנות ה-80 וה-90 אדר' לרמן סרגיו
סיור ו 10:00 12:00 מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס 2