קורסי שנה ג'

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
שנה ג'
א' 0881.3112.01 סטודיו מגורים אדר' יחיאלי אוהד
אדר' פלג עמיר
סדנה א 16:00 19:00 001א סנרט 3
א' 0881.3112.01 סטודיו מגורים אדר' יחיאלי אוהד
אדר' פלג עמיר
סדנה ד 10:00 15:00 001א סנרט 5
א' 0881.3209.01 סטודיו מגורים אדר' מתוק דפנה
אדר' קליכמן לאונרדו
סדנה א 16:00 19:00 214 סנרט 3
א' 0881.3209.01 סטודיו מגורים אדר' מתוק דפנה
אדר' קליכמן לאונרדו
סדנה ד 10:00 15:00 214 סנרט 5
א' 0881.4112.01 סטודיו אורבני פרופ' קלאוס שרה
סדנה א 16:00 19:00 209 סנרט 3
א' 0881.4112.01 סטודיו אורבני פרופ' קלאוס שרה
סדנה ד 10:00 15:00 209 סנרט 5
א' 0881.4113.01 סטודיו אורבני ד"ר אפרת ליברטל
אדר' גולדמן ענת
סדנה א 16:00 19:00 216 סנרט 3
א' 0881.4113.01 סטודיו אורבני ד"ר אפרת ליברטל
אדר' גולדמן ענת
סדנה ד 10:00 15:00 216 סנרט 5
ב' 0881.3112.02 סטודיו מגורים אדר' יחיאלי אוהד
סדנה א 16:00 19:00 001א סנרט 3
ב' 0881.3112.02 סטודיו מגורים אדר' יחיאלי אוהד
סדנה ד 10:00 15:00 001א סנרט 5
ב' 0881.3209.02 סטודיו מגורים אדר' מתוק דפנה
אדר' קליכמן לאונרדו
סדנה א 16:00 19:00 214 סנרט 3
ב' 0881.3209.02 סטודיו מגורים אדר' מתוק דפנה
אדר' קליכמן לאונרדו
סדנה ד 10:00 15:00 214 סנרט 5
ב' 0881.4111.02 סטודיו אורבני אדר' אבוליל הוד
סדנה א 16:00 19:00 001ד סנרט 5
ב' 0881.4111.02 סטודיו אורבני אדר' אבוליל הוד
סדנה ד 10:00 15:00 001ד סנרט 5
ב' 0881.4112.02 סטודיו אורבני פרופ' קלאוס שרה
אדר' פתאל יהושע
סדנה א 16:00 19:00 210 סנרט 3
ב' 0881.4112.02 סטודיו אורבני פרופ' קלאוס שרה
אדר' פתאל יהושע
סדנה ד 10:00 15:00 210 סנרט 5
ב' 0881.3303.01 מבנים 1 ד"ר קוצ'רוב לאוניד
שיעור ה 13:00 17:00 4
 • יחד עם שנה ב'**
 • ב' 0881.3505.01 מבוא לתיאוריות אורבניות אדר' גולדמן ענת
  שיעור ה 09:00 12:00 01 קיקואין 3
 • יחד עם שנה ב'**
 • א' 0881.4216.01 מבוא לתיאוריות ביקורתיות ד"ר שיבר יואב
  שיעור א 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  א' 0881.2504.01 מידול תלת מימד (ריינו) מר ליבוביץ ליאור
  שו"ת ג 09:00 12:00 213 סנרט 3
  א' 0881.2504.02 מידול תלת מימד (ריינו) מר ליבוביץ ליאור
  שו"ת ג 12:00 15:00 213 סנרט 3
  ב' 0881.4407.01 מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות ד"ר שיבר יואב
  שיעור א 12:00 14:00 01 קיקואין 2
  ב' 0881.3506.01 קיימות ואקלים העיר ד"ר מורחיים לוסי
  שו"ת ב 16:00 18:00 01 קיקואין 2
  א' 0881.3128.01 מבוא לעיצוב עירוני ד"ר מרגלית טליה
  שו"ת ה 10:00 13:00 3
  א' 0881.3125.01 סטודיו טכנולוגי א' אדר' גזית טל
  סדנה ב 09:00 13:00 209 סנרט 4
  א' 0881.3125.02 סטודיו טכנולוגי א' אדר' שפירא דן
  סדנה ב 09:00 13:00 210 סנרט 4
  א' 0881.3125.03 סטודיו טכנולוגי א' גב' פרידמן סימון
  סדנה ב 09:00 13:00 211 סנרט 4
  א' 0881.3125.04 סטודיו טכנולוגי א' אדר' יעבץ צ'ארלס
  סדנה ב 09:00 13:00 214 סנרט 4
  ב' 0881.3509.01 תולדות התיכנון הנוף והמרחב ד"ר קוזלובסקי רועי
  שיעור ב 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  ב' 0881.2503.01 מורפולוגיה ד"ר אפרת ליברטל
  שיעור א 14:00 16:00 01 קיקואין 2
  ב' 0881.2503.01 מורפולוגיה ד"ר אפרת ליברטל
  שיעור ב 08:00 10:00 01 קיקואין 2
  ב' 0881.3126.01 תכנון באמצעות מדיה דיגיטאלית אדר' עזר טל
  שו"ת ג 09:00 12:00 213 סנרט 3
  ב' 0881.3126.02 תכנון באמצעות מדיה דיגיטאלית אדר' עזר טל
  שו"ת ג 12:00 15:00 213 סנרט 3
  א' 0881.3503.01 אדריכלות בארץ-ישראל בעת החדשה ד"ר מטרני קרן
  שיעור א 12:00 14:00 01 קיקואין 2
  ב' 0881.2222.01 ביקורת הפונקציונליזם והשדה המורחב ד"ר שיבר יואב
  פרו"ס ב 12:00 16:00 211 מכסיקו 4
  ב' 0881.3515.01 על הפנומנולוגיה של האדריכלות: כלים להבנת החוויה הרב-חושית של ד"ר פרי - באדר איה
  פרו"ס ב 12:00 16:00 209 מכסיקו 4
  ב' 0881.3551.01 חללים במחלוקת ד"ר שוקד נועם
  פרו"ס ב 12:00 16:00 01 קיקואין 4
 • לבחירה פרו"ס אחד מבין השלושה