קורסי שנה א'

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
בית הספר לאדריכלות - שנה"ל תשפ"א
לימודים לתואר ראשון
שנה א'
א' 0881.1101.01 סטודיו א1 אדר אמריו שלי
אדר' גרנק עשבי שני
סדנה א 16:00 19:00 201 סנרט 3
א' 0881.1101.01 סטודיו א1 אדר אמריו שלי
אדר' גרנק עשבי שני
סדנה ד 10:00 15:00 201 סנרט 5
א' 0881.1101.02 סטודיו א2 ד"ר מוסרי אברהם
אדר' וכטל דניאל
סדנה א 16:00 19:00 202 סנרט 3
א' 0881.1101.02 סטודיו א2 ד"ר מוסרי אברהם
אדר' וכטל דניאל
סדנה ד 10:00 15:00 202 סנרט 5
א' 0881.1101.03 סטודיו א3 ד"ר פרי - באדר איה
אדר' שפירא דן
סדנה א 16:00 19:00 203 סנרט 3
א' 0881.1101.03 סטודיו א3 ד"ר פרי - באדר איה
אדר' שפירא דן
סדנה ד 10:00 15:00 203 סנרט 5
א' 0881.1101.04 סטודיו א4 אדר' עמיר טל
אדר' וינברג עדי
סדנה א 16:00 19:00 204 סנרט 3
א' 0881.1101.04 סטודיו א4 אדר' עמיר טל
אדר' וינברג עדי
סדנה ד 10:00 15:00 204 סנרט 5
ב' 0881.1104.01 סטודיו א1 ד"ר מוסרי אברהם
אדר' וכטל דניאל
סדנה א 16:00 19:00 201 סנרט 3
ב' 0881.1104.01 סטודיו א1 ד"ר מוסרי אברהם
אדר' וכטל דניאל
סדנה ד 10:00 15:00 201 סנרט 5
ב' 0881.1104.02 סטודיו א2 אדר אמריו שלי
אדר' משה סלומון
סדנה א 16:00 19:00 203 סנרט 3
ב' 0881.1104.02 סטודיו א2 אדר אמריו שלי
אדר' משה סלומון
סדנה ד 10:00 15:00 203 סנרט 5
ב' 0881.1104.03 סטודיו א3 אדר' עמיר טל
אדר' וינברג עדי
סדנה א 16:00 19:00 202 סנרט 3
ב' 0881.1104.03 סטודיו א3 אדר' עמיר טל
אדר' וינברג עדי
סדנה ד 10:00 15:00 202 סנרט 5
ב' 0881.1104.04 סטודיו א4 ד"ר פרי - באדר איה
אדר' מנדלקרן עמית
סדנה א 16:00 19:00 204 סנרט 3
ב' 0881.1104.04 סטודיו א4 ד"ר פרי - באדר איה
אדר' מנדלקרן עמית
סדנה ד 10:00 15:00 204 סנרט 5
א' 0881.1107.01 הבנת המרחב והבעתו-1 אדר' משה סלומון
שיעור ב 08:00 09:00 01 קיקואין 2
א' 0881.1107.02 הבנת המרחב והבעתו-1 אדר' משה סלומון
סדנה ב 09:00 13:00 201 סנרט 3
א' 0881.1107.03 הבנת המרחב והבעתו-1 אדר' משה סלומון
סדנה ב 13:00 17:00 203 סנרט 3
א' 0881.1103.01 עיצוב בסיסי א' גב' חן שכנאי מיכל
סדנה ב 09:00 13:00 203 סנרט 3
א' 0881.1103.02 עיצוב בסיסי א' בורשטיין איתמר
סדנה ב 09:00 13:00 204 סנרט 3
א' 0881.1103.03 עיצוב בסיסי א' גב' חן שכנאי מיכל
סדנה ב 13:00 17:00 201 סנרט 3
א' 0881.1103.04 עיצוב בסיסי א' בורשטיין איתמר
סדנה א 08:00 12:00 202 סנרט 3
א' 0881.1207.01 תולדות אדריכלות א': העת העתיקה ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעור ג 10:00 12:00 א206 מכסיקו 2
ב' 0881.1217.01 תולדות אדריכלות ב' + ג': מעליית הנצרות ועד המאה ה-17 ד"ר שוקד נועם
שיעור ג 12:00 15:00 א206 מכסיקו 4
א' 0881.1301.01 הנדסה תיאורית אדר' צחר מעין
שיעור ה 08:00 10:00 01 קיקואין 2
א' 0881.1301.02 הנדסה תיאורית אדר' צחר מעין
תרגיל ה 10:00 12:00 201 סנרט 2
א' 0881.1301.03 הנדסה תיאורית אדר' צחר מעין
תרגיל ה 10:00 12:00 202 סנרט 2
ב' 0881.1308.01 מבוא לחשיבה אינטגרטיבית - מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדר' ד"ר מוסרי אברהם
שיעור ג 08:00 10:00 203 דן-דוד 2
ב' 0881.1308.02 מבוא לחשיבה אינטגרטיבית - מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדר' ד"ר מוסרי אברהם
תרגיל ג 10:00 11:00 203 דן-דוד 1
ב' 0881.1308.03 מבוא לחשיבה אינטגרטיבית - מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדר' ד"ר מוסרי אברהם
תרגיל ג 11:00 12:00 203 דן-דוד 1
א' 0881.1304.01 מתמטיקה לאדריכלים ד"ר סעד דוד
שו"ת ג 12:00 14:00 01 קיקואין 2
ב' 0881.1311.01 פיזיקה לאדריכלים ד"ר ברק לירון
שו"ת ב 10:00 12:00 006(מלמד) מלמד 2
ב' 0881.1311.02 פיזיקה לאדריכלים תרגיל ה 08:00 09:00 203 דן-דוד 1
ב' 0881.1311.03 פיזיקה לאדריכלים תרגיל ה 13:00 14:00 203 דן-דוד 1
ב' 0881.1310.01 חומרי בנין ושיטות בנייה אדר' יחיאלי אוהד
שיעור א 14:00 16:00 120 מכסיקו 2
א' 0881.1211.01 מבוא לתרבות חזותית ד"ר מאירי-דן נעמי
שיעור ה 12:00 14:00 2
ב' 0881.1404.01 מבוא לסוציולוגיה ד"ר אדלר אירית
שיעור ב 08:00 10:00 203 דן-דוד 2
ב' 0881.2305.01 מבוא לתיב"מ מר בראונר עמי
שו"ת ב 12:00 15:00 213 סנרט 3
ב' 0881.2305.02 מבוא לתיב"מ מר בראונר עמי
שו"ת ב 15:00 18:00 213 סנרט 3
ב' 0881.1408.01 יסודות בתקשורת חזותית רוטנברג עדה
לוסטינגר ענת
שיעור ה 09:00 10:00 א206 מכסיקו 1
ב' 0881.1408.02 יסודות בתקשורת חזותית רוטנברג עדה
סדנה ה 10:00 13:00 201 סנרט 3
ב' 0881.1408.03 יסודות בתקשורת חזותית לוסטינגר ענת
סדנה ה 10:00 13:00 202 סנרט 3
ב' 0881.1408.04 יסודות בתקשורת חזותית גסלב אנה
סדנה ה 10:00 13:00 203 סנרט 3
ב' 0881.1408.05 יסודות בתקשורת חזותית ד"ר קרבס אסף
סדנה ה 10:00 13:00 204 סנרט 3
אב 0861.1210.01 תחנות בתרבות המערב ד"ר איתי שניר
שיעור א 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 4
א' 0881.8888.01 הדרכת בטיחות** פרויקט 0
  • קורס חובה לתלמידי שנה א' - יתקיים במועדים 22.9 - 23.9