התכנית למצטיינים בעיצוב במה, קולנוע וטלוויזיה - תשפ''א
הקבץ עיצוב

שנה א'
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
עיצוב
שנה א'
א' 0861.8001.01 יסודות העיצוב א' פרופ' גורצקי מרים
שו"ת ב 12:00 15:00 210 עיצוב מכסיקו 3
ב' 0861.8002.01 יסודות העיצוב ב' מר דולב עידו
שו"ת א 09:00 12:00 210 עיצוב מכסיקו 3
א' 0861.8003.01 ציור תלבושות פרופ' גורצקי מרים
שו"ת ה 16:00 19:00 210 עיצוב מכסיקו 3
שנה ב'
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
הקבץ עיצוב - שנה ב'
א' 0861.8011.01 סגנונות בעיצוב במה א' גב' קיש כנרת
סדנה ג 09:00 12:00 210 עיצוב מכסיקו 3
א' 0861.8012.01 סגנונות בעיצוב תלבושות א' פרופ' גורצקי מרים
שו"ת ג 12:00 15:00 210 עיצוב מכסיקו 3
ב' 0861.8015.01 סגנונות בעיצוב במה ותלבושות ב' פרופ' גורצקי מרים
שו"ת ד 16:00 20:00 210 עיצוב מכסיקו 4
ב' 0861.8017.01 טכניקה של תלבושות גב' קלריך-דרץ' ילנה
סדנה א 17:00 19:00 210 עיצוב מכסיקו 2
שנה ג'
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
הקבץ עיצוב
א' 0811.1334.01 עבודת מעצב במאי בתיאטרון שלב א'*** מר צ'ך לוקאס
עבודה מעשית ד 12:00 15:00 317 ביה"ס להנדסאים 3