התכנית למצטיינים בעיצוב במה, קולנוע וטלוויזיה - תשפ''א
קורסי ליבה - שנה ג'

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
שנה ג'
שיעורי ליבה
א' 0861.9002.01 בין תיאוריה לפרקטיקה: שיטות מחקר בעיצוב לבמה ולמסך ד"ר שלגו שלומית
סמינר א 10:00 14:00 4
 • *קורסים לבחירה בתחומי האמנויות בהיקף 6 ש"ס
 • א' 0821.1331.01 מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית ד"ר אריה קפיטיקין
  שיעור א 14:00 16:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0821.1341.01 מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארת ד"ר אריה קפיטיקין
  שיעור א 14:00 16:00 201 דן-דוד 2
  ב' 0821.1431.01 מבוא לאמנות הרנסנס:אמנות חדשה מציאות ישנה:משחק הראליזם ברנסנ ד"ר צ'ולקמן תמר
  שיעור ד 14:00 16:00 211 מכסיקו 2
  א' 0821.1432.01 מבוא לאמנות הרנסנס: על הציור: אמנות ותאוריה ברנסנס ד"ר צ'ולקמן תמר
  שיעור ד 16:00 18:00 2
  ב' 0821.1430.01 מבוא לאמנות הרנסנס: ממיכלאנג'לו עד קרוואג'יו:האמנות האיטלקית ד"ר ספי הנדלר
  שיעור ג 10:00 12:00 01 קיקואין 2
  א' 0821.1720.01 מבוא לאמנות גלובלית קלאסית:מפגשים בין-תרבותיים במרחב האסייני ד"ר אילת זהר
  שיעור ג 14:00 16:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0821.1722.01 מבוא לאמנות גלובלית מודרנית ועכשווית:תרבות חזותית,קולוניאלית ד"ר אילת זהר
  שיעור ג 14:00 16:00 211 מכסיקו 2