התכנית למצטיינים בעיצוב במה, קולנוע וטלוויזיה - תשפ''א
הקבץ קולנוע וטלוויזיה

שנה א'
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
הקבץ קולנוע וטלוויזיה
שנה א'
א' 0861.1582.01 מבוא לתולדות הקולנוע א' ד"ר דובדבני שמוליק
שיעור ב 16:00 18:00 2
ב' 0861.1583.01 מבוא לתולדות הקולנוע ב' ** ד"ר דובדבני שמוליק
שיעור ב 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • דרישת קדם:מבוא לתולדות הקולנוע א'
 • ב' 0861.7004.01 הנראטיב הקולנועי והטלוויזיוני מר גוגנהיים מתן
  סדנה ב 10:00 12:00 210 עיצוב מכסיקו 2
  תלמידים ישתתפו באחת מן הקב' בשני הסמסטרים
  א' 0851.6591.01 יסודות בבימוי קולנועי א' פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ה 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.01 יסודות בבימוי קולנועי ב' פרופ' רובינשטיין דובי
  סדנה ה 12:00 14:00 212 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.02 יסודות בבימוי קולנועי א' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ב 18:00 20:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.02 יסודות בבימוי קולנועי ב' מר גולדפינגר ארנון
  סדנה ב 18:00 20:00 120 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.04 יסודות בבימוי קולנועי א' פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.04 יסודות בבימוי קולנועי ב' פרופ' אביעד מיכל
  סדנה ד 16:00 18:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.06 יסודות בבימוי קולנועי א' מר הלר גור
  סדנה ה 12:00 14:00 01 קיקואין 2
  ב' 0851.6588.06 יסודות בבימוי קולנועי ב' מר הלר גור
  סדנה ה 12:00 14:00 213 מכסיקו 2
  א' 0851.6591.07 יסודות בבימוי קולנועי א' מר פיצ'חדזה יוסף
  סדנה ב 08:00 10:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0851.6588.07 יסודות בבימוי קולנועי ב' מר פיצ'חדזה יוסף
  סדנה ב 08:00 10:00 ב122 מכסיקו 2
  שנה ב'
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  הקבץ קולנוע וטלוויזיה
  א' 0861.8013.01 עיצוב למצלמה מר דולב עידו
  שו"ת ה 09:00 12:00 210 עיצוב מכסיקו 3
  ב' 0861.8016.01 עיצוב אולפן טלוויזיה מר משה פנחס
  שו"ת א 14:00 17:00 210 עיצוב מכסיקו 3
  ב' 0851.6531.01 מבוא ללימודי טלוויזיה ד"ר חרל"פ איתי
  שיעור ד 12:00 14:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  שנה ג'
  סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  הקבץ קולנוע וטלוויזיה
  א' 0851.6524.01 מבוא לתיאוריות קולנועיות ד"ר חגין בועז
  שיעור ג 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
 • לבחירה בין תיאוריות בימוי לבין תיאוריות קולנועיות