התכנית למצטיינים בעיצוב במה, קולנוע וטלוויזיה - תשפ''א
קורסי ליבה - שנה א'

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
תכנית למצטיינים בעיצוב במה, קולנוע וטלוויזיה
 • אין להירשם לקורס שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
 • אלא אם כן מדובר בשיפור ציון
 • שיעורי ליבה
  שנה א'
  א' 0861.7001.01 זרמים וסגנונות בתולדות העיצוב והבגד א' ד"ר שלגו שלומית
  שיעור ד 08:00 10:00 2
  ב' 0861.7002.01 זרמים וסגונונת בתולדות העיצוב והבגד ב' ** ד"ר שלגו שלומית
  שיעור א 14:00 16:00 א117 מכסיקו 2
 • דרישת קדם: 0861.7001 זרמים וסגנונות בתולדות העיצוב והבגד
 • א' 0821.1900.01 אמנות על ציר הזמן א': העת העתיקה-ממצרים ועד סוף ימי הביניים פרופ' פינקוס אסף
  ד"ר אריה קפיטיקין
  שיעור א 16:00 18:00 א206 מכסיקו 2
  ב' 0821.1902.01 אמנות על ציר הזמן ב': מהרנסנס ועד לאמנות המודרנית ד"ר ספי הנדלר
  ד"ר לוריא-חיון עדי
  שיעור א 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0861.1107.01 מבוא לשפת הקולנוע ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ג 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
  ב' 0861.1107.01 מבוא לשפת הקולנוע ד"ר דובדבני שמוליק
  שיעור ג 18:00 20:00 א206 מכסיקו 2
 • היקף הקורס 2ש"ס. הקרנות הסרטים אינן נכללות בשעות הקורס
 • א' 0861.1002.01 הדרכת בטיחות סדנה
  א' 0809.0006.01 אנגלית יפורסם
  שו"ת ג 08:00 10:00
  א' 0809.0006.01 אנגלית יפורסם
  שו"ת ה 14:00 16:00