התכנית הרב-תחומית באמנויות - תשפ"א
הקבץ אמנות - מדיה ותרבות דיגיטלית

סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
הקבץ אמנות-מדיה ותרבות דיגיטלית
ב' 0811.3423.01 תכניה וקטלוג בעידן דיגיטלי: ד"ר להבי שרון
ד"ר ספי הנדלר
שיעור ג 16:00 18:00 2
א' 0811.1613.01 מוזיאון ותיאטרון בין הממשי לוירטואלי: ד"ר להבי שרון
ד"ר ספי הנדלר
שיעור ג 16:00 18:00 2
א' 0851.6189.01 מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי ( הקרנה) ד"ר לנדסמן אוהד
שיעור ד 16:00 18:00 115 פאסטליכט מכסיקו 0
א' 0851.6189.01 מבוא לקולנוע בעידן הדיגיטלי ד"ר לנדסמן אוהד
שיעור ד 18:00 20:00 115 פאסטליכט מכסיקו 2
א' 0851.6210.01 בין משחקיות לסרט ד"ר רז גל
שיעור א 14:00 16:00 2
ב' 0851.6727.01 הסטוריה בתלת מימד דר פדלון דור
שיעור ד 08:00 12:00 2
ב' 0851.6742.01 רב -תרבותיות בטלוויזיה ובמדיה הדיגיטלית בישראל ד"ר אלוש לברון מירב
שיעור ד 18:00 20:00 120 מכסיקו 2
ב' 0881.4407.01 מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות ד"ר שיבר יואב
שיעור א 12:00 14:00 01 קיקואין 2
ב' 0662.3103.01 שיח דיגיטלי ד"ר וייסמן כרמל
שיעור א 12:00 14:00 282 גילמן 0
א' 0662.2227.01 לאלוהים לחץ כאן: דת בעידן הדיגיטלי והטכנולוגיה כדת מודרנית ד"ר וייסמן כרמל
שיעור א 16:00 18:00 מקוון -
א' 0662.1137.01 סוציולוגיה של הרשת: יחסים, רשתות חברתיות והון חברתי ד"ר עופר נורדהיימר נור
שיעור ד 16:00 18:00 מקוון - 0
א' 0662.2253.01 תרבות הסייבר כתרבות נוער ד"ר יובל גוז'נסקי
שיעור ה 08:00 10:00 מקוון -
ב' 0662.2125.01 רשתות חברתיות? צרכנים? אזרחים? חלומות שבורים באינטרנט ד"ר עופר נורדהיימר נור
שיעור ג 16:00 18:00 282 גילמן 0
ב' 0662.1031.01 רטוריקה והמסר התקשורתי ד"ר ירון כהן צמח
שיעור ג 14:00 16:00 326 גילמן
ב' 0723.2037.01 מרחבי מידע דיגיטליים ולמידה ד"ר הרדוף-יפה שרון
שו"ת ד 14:00 16:00 מקוון -
ב' 0723.2100.01 טכנולוגיה חברה ותרבות פרופ' לוין איליה
שו"ת ה 12:00 14:00 מקוון -
ב' 0723.2004.01 ממשקי סביבות למידה מבוססות טכנולוגיות ידע ד"ר להב אורלי
שו"ת ד 12:00 14:00 מקוון -
סמינרים
סמ. מס' קורס שם קורס מרצים אופן הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
סמינרים
ב' 0851.5127.01 קולנוע ניסיוני:בין אמנות עכשווית לקולנוע ד"ר לוין אורי
סמינר ג 16:00 20:00 א119 מכסיקו 4
א' 0851.9074.01 מבני מתח בקולנוע ובמציאות מדומה פרופ' בן שאול ניצן
סמינר ב 16:00 20:00 4