ביה"ס למוזיקה - תש"פ

סמסטר מס' קורס שם קורס מרצים שיטת הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
קורס חובה בתואר שני במגמות ביצוע במסלול ללא עבודת גמר
 • למעט המסלול לקומפוזיציה
 • אב 0842.5430.01 אנליזה המבוססת על רפרטואר שינוגן ברסיטלי סיום ד"ר קליינר בוריס
  שו"ת ג 12:00 14:00 031 ביה"ס למוזיקה 4
 • לשנה ב' בלבד. קורס זה יועבר בשפה האנגלית
 • שיעורי בחירה - תואר שני (פתוחים גם לשנים ג' ד' מתואר ראשון)
 • אין להירשם לקורס בחירה שמספרו זהה לקורס שכבר נלמד
 • קורסי בחירה - סמינרים
  ב' 0845.4137.01 הרעיון המוזיקאלי: ממוטיב לנארטיב פרופ' איתן זהר
  סמינר ב 10:00 12:00 מ002 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.5431.01 The instrumental music of Bach פרופ' גורין אלכסנדר
  סמינר ג 14:00 16:00 015 ביה"ס למוזיקה 2
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • ב' 0845.3118.01 מוזיקה והגות פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  סמינר ה 16:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0845.2138.01 Music.Text פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  סמינר ה 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • ב' 0845.2107.01 סטווויסקי ותקופתו דר קרביץ נלי
  סמינר ב 12:00 14:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0845.4138.01 Composing a Minority: American Classical Music and its Other ד"ר גזית עופר
  סמינר ב 14:00 18:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס יועבר באנגלית
 • אב 0842.5439.01 סוגיות מתקדמות בהוראת הנגינה בכלי קשת דר' לבנון לילך
  סמינר ג 10:00 12:00 030 ביה"ס למוזיקה 4
 • ראו דרישות קדם בסילבוס הקורס
 • קורסי בחירה אחרים
  ב' 0842.3437.01 ליווי, עיבוד ותזמור - עקרונות יסוד במוזיקה הפופולארית פרופ' זורמן משה
  שיעור א 12:00 14:00 032 ביה"ס למוזיקה
  אב 0842.3436.01 Studies in Beethoven's piano sonatas & Concerti פרופ' זוהר אסף
  שיעור א 14:00 16:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • א' 0845.4139.01 קולות הכרך ד"ר גזית עופר
  שו"ת א 10:00 12:00 030 ביה"ס למוזיקה 2
  אב 0842.4541.01 Improvisation for instrumentalists and singers ד"ר רום אורי
  שו"ת ד 10:00 12:00 017 ביה"ס למוזיקה 4
 • הקורס יועבר בשפה האנגלית
 • א' 0845.4124.01 כתיבה מחקרית פרופ' גרובר פרידלנדר מיכל
  שו"ת ד 14:00 16:00 מ014 ביה"ס למוזיקה 2
 • באישור המרצה בלבד
 • אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה א 12:00 14:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 3
  אב 0842.1395.01 מקהלה קאמרית מר בורשבסקי רונן
  סדנה ה 09:00 10:00 סטודיו ווקאלי ביה"ס למוזיקה 3
 • הקבלה למקהלה מותנית באודיציות
 • הלימודים בקורס זה מתקיימים פעמיים בשבוע כמפורט
 • הקורס מקנה 6 ש"ס בלבד
 • אב 0842.3221.01 פרקטיקום בליווי מורים שונים
  תרגיל 4
 • לתלמידים מצטיינים בלבד באישור והמלצת וועדת ההוראה
 • אב 0842.2300.01 מוזיקה קאמרית מורים שונים
  סדנה 2
 • פרט לפסנתרנים
 • הרישום לקורס יתבצע לאחר קביעת ההרכב ואישורו
 • אב 0842.1263.01 וויולה משנה לכנרים שיעור 2
 • לא יתקיים בתש"פ
 • א' 0842.1284.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
  ב' 0842.1285.01 הסדנה למוזיקה בת זמננו ויצירות תלמידים מר סרוסי ראובן
  סדנה ג 18:00 20:00 016 ביה"ס למוזיקה 2
 • למעט תלמידי מוזיקולוגיה
 • ההשתפות בקורס מותנית באישור המורה
 • אב 0842.1299.01 פרקטיקום ברפרטואר תזמורתי מר תלמי יואב
  מר שו אי אן
  שו"ת ה 16:00 18:00 041 טארג ביה"ס למוזיקה 4
  אב 0842.4234.01 סדנה לביצוע מוזיקה מהמאות 16-18 ד"ר קליינר בוריס
  סדנה ד 12:00 14:00 015 ביה"ס למוזיקה 4