החוג לאמנות התיאטרון - תשע"ט
שנה ג' - מסלול מצטיינים

סמסטר א
שיעורים מעשיים
סמסטר מס' קורס שם קורס מרצים שיטת הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0811.1020.01 חקר התנועה-לשחקנים מר הולנדר נועם
עבודה מעשית ד 09:00 12:00 א207 מכסיקו 3
א' 0811.1021.01 דיבור לשחקנים גב' רייזמן שושנה
עבודה מעשית ב 16:00 18:00 317 ביה"ס להנדסאים 2
א' 0811.1526.01 הכנה לעבודה עם במאים פרופ' הניג אופירה
עבודה מעשית ד 12:00 14:00 121 מכסיקו 2
א' 0811.1019.01 טכניקות משחק יפניות ויישומן פרופ' סרפר צביקה
עבודה מעשית א 11:00 14:00 א207 מכסיקו 3
א' 0811.1783.01 תהליכי עבודה במאי שחקן מר תבורי דורון
עבודה מעשית ב 10:00 13:00 315 ביה"ס להנדסאים 3
א' 0811.1788.01 משחק לשחקנים ג' מר תבורי דורון
עבודה מעשית ב 13:00 14:00 315 ביה"ס להנדסאים 1
סמינרים
סמסטר מס' קורס שם קורס מרצים שיטת הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
א' 0811.0808.01 מיתוס, חלל, גוף: טרגדיה קלאסית ודרמה מקראית. ד"ר ליפשיץ יאיר
סמינר ד 14:00 18:00 201 דן-דוד 4
 • ***סמינר לכתת משחק-כתיבת סמינר שנה ג'
 • א' 0811.1243.01 משחקן לפרפורמר, מדמות לעצמי ד"ר הררי דרור
  סמינר א 14:00 18:00 409 רקנאטי 4
  ב' 0811.6156.01 "ביצועי הריטואל היהודי:טקסט,טקס, ותיאטרון" ד"ר ליפשיץ יאיר
  סמינר ה 14:00 16:00 01 קיקואין 4
  סמסטר ב
  שיעורים מעשיים
  סמסטר מס' קורס שם קורס מרצים שיטת הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  ב' 0811.0213.01 משחק ג גב' קרמסקי יעל
  עבודה מעשית ב 09:00 12:00 ב206 מכסיקו 3
  ב' 0811.0242.01 דיבור אמנותי לשחקנים גב' רייזמן שושנה
  עבודה מעשית ב 14:00 16:00 א207 מכסיקו 4
  ב' 0811.0217.01 תהליכי עבודה ויצירה בבימוי-סמסטר ב' עבודה מעשית ד 15:00 17:00 0
  ב' 0811.6154.01 חזרות עבודה מעשית ד 17:00 19:00 0
 • ***התלמידים מחוייבים בשעתיים חזרות
 • ב' 0811.1773.01 מטקסט לפעולה- פרשנות מוסיקלית לטקסט דרמטי מר קפטן משה
  עבודה מעשית ג 14:00 17:00 א207 מכסיקו 3
  ב' 0811.1023.01 משחק בקולנוע גב' אזולאי אורית
  עבודה מעשית ד 12:00 15:00 121 מכסיקו 3
  ב' 0851.2564.01 משחק 2 גב' בת אדם מיכל
  סדנה ב 16:00 19:00 ב122 מכסיקו 3
  ב' 0851.2564.03 משחק 2 מר קוסושווילי דובר
  סדנה ג 10:00 13:00 א122 מכסיקו 3
  ב' 0851.2564.02 משחק 2 גב' שלום עזר טלי
  סדנה ה 12:00 15:00 ב122 מכסיקו 3
  ב' 0811.0260.01 הפקת במאי חיצוני-דפנה זילברג גב' דפנה זילברג
  עבודה מעשית
  סמינרים
  סמסטר מס' קורס שם קורס מרצים שיטת הוראה יום משעה עד שעה חדר בניין ש"ס
  ב' 0811.4810.01 מחקר היסטורי והיסטוריוגרפיה של תיאטרון ישראלי ד"ר להבי שרון
  סמינר א 14:00 18:00 120 מכסיקו 4
  ב' 0811.4550.01 הדרך הביתה: אתרים ביתיים בתיאטרון ובמופע ד"ר בן - שאול דפנה
  סמינר א 10:00 14:00 200 מכסיקו 4