לימודי-תואר-שלישי-דוקטורט
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר מרצים הערה
שלב א' - שנה א'
א' 1110510501 מבחן לפטור בסטטיסטיקה לדוקטורט
א' 1110599901 סדנת דוקטורנטים סדנה ד 16:00-14:00 פרופ' גינזבורג קרני
אחת לשבועיים
א' 1110414801 מבוא למחקר איכותני שיעור ב 12:00-10:00 פרופ' ליכטנטריט רונית
בלימודי תואר שני קורס חובה לכותבי תיזה איכותנית
א' 1110599001 קריאה וכתיבה ביקורתית סדנה ד 12:00-10:00 פרופ' ליכטנטריט רונית
א' 1110599801 שיטות מחקר כמותיות מתקדמות שיעור ד 14:00-12:00 פרופ' בנימיני יעל
ב' 1110598901 שיטות מתקדמות לעיבוד נתונים כמותיים שיעור ד 14:00-12:00 250 פרופ' בנימיני יעל
שלב ב'
חובה לבחור סדנה אחת
א' 1110599902 סדנת דוקטורנטים כמותנית סדנה ד 16:00-14:00 פרופ' בנימיני יעל
אחת לשבועיים
א' 1110599903 סדנת דוקטורנטים איכותנית סדנה ד 10:00-08:00 פרופ' ליכטנטריט רונית
סדנה איכותנית. אחת לשבועיים