מערכת שעות תשפ"א
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר מרצים הערה
מסלול לקידום מדיניות וזכויות חברתיות
קורסי חובה לכל תכנית המוסמך
שנה א'
מסגרת 620
א' 1110.4144.01 הדרכת חובה בספריה 14/10 בשעות 9-11 בחדר 127 - שיבוץ ע"י המזכירות
א' 1110.4144.02 הדרכת חובה בספריה 23/10 בשעות 9-11 בחדר 127 - שיבוץ ע"י המזכירות
א' 1110.4105.01 בחינת פטור באוריינות מחקרית נא לסמן בבידינג. חובה לסיים עד סוף שנה א'
יש לסמן את הקבוצה שתופיע בבידינג
מסגרת 628
א' 1110.4146.01 הערכת תוכניות התערבות- תאוריה ופרקטיקה שיעור ב 10:00-08:00 ד"ר סולימני-אעידן יפית
א' 1110.4146.02 הערכת תוכניות התערבות- תאוריה ופרקטיקה שיעור ד 10:00-08:00 ד"ר סולימני-אעידן יפית
א' 1110.4146.03 הערכת תוכניות התערבות- תאוריה ופרקטיקה שיעור ב 18:00-16:00 ד"ר צור נגה
ב' 1110.4146.04 הערכת תוכניות התערבות- תאוריה ופרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 118 פרופ' פלד עינת
שנה ב'
חובה רק לתלמידי המסלול ללא תיזה
יש לבחור קבוצה אחת
מסגרת 628
א' 1110.4523.02 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 14:00-12:00 ד"ר אורג איילת
א' 1110.4523.03 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 ד"ר לוי אופיר
א' 1110.4523.05 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
א' 1110.4523.06 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 גב' שי שרית
ב' 1110.4523.07 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 14:00-12:00 016 ד"ר אורג איילת
ב' 1110.4523.08 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 017 ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
קורסי חובה למסלול - 4 קורסים (8 ש"ס)
מסגרת 620
שנה א'
א' 1110.4540.01 שינוי מדיניות בעידן ניאו-ליברלי: היבטים תיאורטיים שיעור ב 12:00-10:00 ד"ר פלדמן גיא
א' 1110.4535.01 תיאוריות ביקורתיות לעבודה סוציאלית שיעור ב 14:00-12:00 גב' ביטנר דקלה
ב' 1110.4548.01 עבודה סוציאלית מבוססת זכויות שיעור ב 14:00-12:00 122 ד"ר לוין ליה
ד"מ: הקורס 1110473101
ב' 1110.4731.01 זכויות אדם וזכויות חברתיות שיעור ב 12:00-10:00 ד"ר קטרי עידו
ד"מ: 1110454001
חובה שנה א' עם תיזה -מסגרת 627
א' 1110.4600.35 סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרות שיעור ב 10:00-08:00 ד"ר יצחקי-בראון יעל
ב' 1110.4601.35 סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים שיעור ב 10:00-08:00 050 ד"ר יצחקי-בראון יעל
ציון 80 בסדנת מחקר ב' הינו תנאי מעבר לסדנה ג'
א' 1110.4148.01 מבוא למחקר איכותני שיעור ב 12:00-10:00 פרופ' ליכטנטריט רונית
בלימודי תואר שני קורס חובה לכותבי תיזה איכותנית
שנה ב' - חובה לתלמידים עם תיזה - מסגרת 627
א' 1110.4603.03 סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר שיעור ב 10:00-08:00 ד"ר פלדמן גיא
סדנת מחקר איכותנית - כל שבוע
ב' שיעור ב 10:00-08:00 052 ד"ר פלדמן גיא
סדנת מחקר איכותנית - כל שבוע
א' 1110.4613.01 סטטיסטיקה וניתוח נתונים שיעור ב 18:00-16:00 ד"ר שילה גיא
קורס חובה לכותבי תיזה כמותית
חובה בשנה ב' לכל תלמידי המסלול-לבחור 1 מ- 2 הקבוצות
עם תיזה-מסגרת 612, ללא תיזה-מסגרת 611
א' 1110.4825.01 פרקטיקום זכויות שיעור ב 12:00-10:00 ד"ר לוין ליה
א' 1110.4825.02 פרקטיקום סינגור שיעור ב 12:00-10:00 ד"ר תמיר גילי
קורסי הבחירה (כולל קורסי לווין למסלול)
בסדנת תיזה כמותית- לבחור 4 קורסים (8 ש"ס)
בסדנת תיזה איכותנית-לבחור 3 קורסים (6 ש"ס)
ללא תיזה - לבחור 10 קורסים (20 ש"ס), מתוכם 3 לווין
מסגרת עם תיזה-622, ללא תיזה-623
ב' 1110.4283.01 הילד שלי הילד שבי והילד שבטיפולי שיעור פרופ' דודזון-ערד בלהה
סדנה מרוכזת - 20-22.6.21 8:30-15:30
א' 1071.4369.01 הנחיית קבוצות: ניתוח התהליך הקבוצתי** שיעור ד 20:00-16:00 פרופ' יואל דפנה
 • קורס זה מחייב רישום לקורס המשך 1110424701
 • ב' 1110.4247.01 פיתוח מיומנויות הנחיה קבוצתית וסגנון מנחה סמינר ד 20:00-16:00 012 פרופ' דודזון-ערד בלהה
  ד"מ: 10714369. קורס זה הינו המשך חובה לקורס 1071436901
  ב' 1110.4359.01 מין מגדר ומיניות - מבט חברתי על תאוריות מגדריות שיעור ב 12:00-10:00 ד"ר שילה גיא
  ב' 1110.4392.01 התמכרות והחלמה - מודלים תיאורטיים וגישות התערבות שיעור ב 10:00-08:00 ד"ר גבריאל-פריד בל
  חובה לתלמידי קבוצת התיזה של ד"ר' בל גבריאל
  ב' 1110.4406.01 הפסיכולוגיה של האישה:הבסיס התיאורטי ויישומו שיעור ב 12:00-10:00 016 גב' שי שרית
  ב' 1110.4410.01 המפגש הטיפולי שיעור ד 10:00-08:00 016 גב' שי שרית
  א' 1110.4412.01 אובדן ושכול שיעור ב 14:00-12:00 פרופ' ליכטנטריט רונית
  א' 1110.4413.01 זכותן לבריאות של אוכלוסיות מודרות - תפקידם של אנשי רווחה שיעור ב 14:00-12:00 גב' זיו הדס
  ב' 1110.4414.01 שותפות עם לקוחות: אתיקה ופעולה שיעור ב 16:00-14:00 055 ד"ר לוין ליה
  ב' 1110.4418.01 זקנים בסיכון - אתגרים טיפוליים, חוקיים ואתיים שיעור ב 10:00-08:00 002 ד"ר אלון שרה
  א' 1110.4419.01 תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה שיעור ב 16:00-14:00 ד"ר קורניק גליה
  ב' 1110.4421.01 טיפול קבוצתי בגברים בדגש פוליטי-חברתי שיעור ד 14:00-12:00 128 מר אשמן תמיר
  א' 1110.4426.01 אימהות ואי-אימהות שיעור ב 12:00-10:00 ד"ר דונת אורנה
  ב' 1110.4426.02 אימהות ואי-אימהות שיעור ב 12:00-10:00 053 ד"ר דונת אורנה
  א' 1110.4428.01 צעירים במצבי סיכון במעבר לחיי בגרות שיעור ב 14:00-12:00 ד"ר סולימני-אעידן יפית
  ב' 1110.4431.01 "אני הוא האחר" - מבוא לגישה ההתייחסותית: מתיאוריה לקליניקה שיעור ב 16:00-14:00 גב' ורדימון שילי
  ד"מ: 1110441901 או 1110439530 או 11104555 בתש"ף בלבד
  א' 1110.4524.01 מיומנויות התערבות ישירה עם ילדים שיעור ב 12:00-10:00 פרופ' חממה ליאת
  נדרש ניסיון בטיפול בילדים, אפשרי גם במסגרת הכשרה מעשית
  ב' 1110.4554.01 טיפול בטראומה מורכבת ודיסוציאציה שיעור ב 12:00-10:00 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  שימו לב לתנאים שבתיאור הקורס טרם רישומכם
  א' 1110.4515.01 התיאוריה והפרקטיקה של הקבוצה הקטנה שיעור ב 18:00-16:00 מר פרגו-גופר עמירם
  ב' 1110.4568.01 התערבות קבוצתית עם נשים שיעור ב 14:00-12:00 128 גב' שי שרית
  ב' 1110.4590.01 תקווה וחוסן בראי הטראומה: הבטים תאורטיים וקליניים שיעור ב 18:00-16:00 125 ד"ר לוי אופיר
  ב' 1110.4553.01 מיצוי זכויות מתקדם שיעור ב 16:00-14:00 150 ד"ר תמיר גילי
  ב' 1110.4529.01 כל אחד והמשפחה שלו - סוגיות בטיפול בילדים הגדלים במבנים משפח שיעור ב 14:00-12:00 118 ד"ר קורניק גליה
  א' 1110.4531.01 טיפול בטראומה מינית שיעור ב 12:00-10:00 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  א' 1110.4532.01 מודלים יישומים בטיפול בזקנים ובני משפחתם שיעור ב 10:00-08:00 ד"ר אלון שרה
  ב' 1110.4533.01 פסיכופתולוגיה התפתחותית שיעור ב 12:00-10:00 מר שרוף אברהם
  א' 1110.4537.01 עבודה עם הורים - הדרכה ושותפות שיעור ב 12:00-10:00 מר ורשביאק אייל
  א' 1110.4542.01 טיפול הורה - ילד במצבי טראומה שיעור ב 20:00-18:00 ד"ר קני פז סיגל
  ב' 1110.4549.01 בין האישי לפוליטי:התערבות מתקדמת באלימות כלפי נשים שיעור ד 12:00-10:00 125 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  ב' 1110.4550.01 ניתוח מדיניות שיעור פרופ' כנען רם-אריה
  סדנה מרוכזת בחופשת סמסטר ב' 20.6.21-23.6.21 חדר 118
  ב' 1110.4551.01 החלמה והתמודדות עם מחלה פסיכיאטרית במשפחה שיעור ב 14:00-12:00 150 ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
  א' 1110.4552.01 ילדים נפגעי התעללות ותהליך עשיית הצדק: מיומנויות אבחון, הערכ שיעור ב 12:00-10:00 פרופ' כץ כרמית
  ב' 1110.4555.01 "מילים שמצליחות לגעת" ביסוס עמדה טיפולית של העובדת הסוציאלית שיעור ב 12:00-10:00 ד"ר קורניק גליה
  א' 1110.4557.01 סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה של גיל ההתבגרות שיעור ב 14:00-12:00 פרופ' טרטקובסקי יבגני
  ב' 1110.4557.02 סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה של גיל ההתבגרות שיעור ד 12:00-10:00 128 פרופ' טרטקובסקי יבגני
  ב' 1110.4559.01 מתיאוריות מסורתיות לפוסט מודרניות בטיפול משפחתי שיעור ב 12:00-10:00 055 פרופ' ליכטנטריט רונית
  א' 1110.4713.01 דילמות אתיות בעבודה סוציאלית שיעור ב 20:00-18:00 ד"ר סמילה סנד שרית
  ב' 1110.4714.01 איך עושים שינוי? שיעור ב 18:00-16:00 150 ד"ר חנין דב
  א' 1110.4715.01 סוגיות בהתערבות בקרב משפחות לילד עם צרכים מיוחדים/מוגבלות שיעור ב 16:00-14:00 גב' לויאל יעל
  א' 1110.4717.01 טיפול בבית המשפט לנוער שיעור ב 18:00-16:00 גב' בן דוד ניצנה
  ב' 1110.4718.01 עובדים סוציאליים כיזמים חברתיים שיעור ב 14:00-12:00 053 ד"ר יצחקי-בראון יעל
  ב' 1110.4719.01 ילדים ובני נוער במצבי הגירה ופליטות:בין מדיניות ופרקטיקה שיעור ד"ר קורין-לנגר נורה
  ד"מ: ס. הכנה 17.6, תאריכי הקורס: 28.6-1.7
  א' 1110.4721.01 פרקטיקה מודעת עוני שיעור ב 16:00-14:00 ד"ר שמעי נור
  ב' 1110.4722.01 הבנה רגשית ואמפתיה בגיל הרך ובילדות המוקדמת:התפתחות, למידה ו שיעור ב 10:00-08:00 ד"ר שפירא רותם
  א' 1110.4723.01 פרקטיקות שיתופיות ביקורתיות בעבודה עם בני נוער שיעור ד 18:00-16:00 ד"ר תימור-שלוין שחר
  ב' 1110.4724.01 בעיות התנהגותיות ברקב ילדים ובני נוער: סוגיות אבחוניות וטיפו שיעור ב 10:00-08:00 ד"ר איציק מיכל
  ב' 1110.4725.01 ביטויים של העברה והעברה נגדית בהפרעות שונות וטראומטיזציה משנ שיעור ב 16:00-14:00 053 ד"ר לוי אופיר
  ב' 1110.4726.01 מבוא לטיפול בוידאו, בטיפול פרטני, זוגי, משפחתי וקבוצתי שיעור ב 20:00-18:00 גב' אגר גילי
  א' 1110.4727.01 הגישה הנרטיבית שיעור ב 14:00-12:00 גב' גילוני ברק שלומית
  ב' 1110.4728.01 בריאות נפש קהילתית שיעור ב 16:00-14:00 152 ד"ר לוריא עדו
  א' 1110.4729.01 עבודה סוציאלית, משפחה, קהילה ודת - המקרה הפרטי של החברה החרד שיעור ב 14:00-12:00 ד"ר יצחקי-בראון יעל
  ב' 1110.4536.01 ארגז הכלים היצירתי שיעור ב 12:00-10:00 גב' זקס אילנה
  קורסי בחירה מחוץ לביה"ס - מותר לקחת 1 - בניין גילמן
  א' 0602.6060.01 ללמוד דיגיטלית - ילדים ולמידה במדיה החדשה שיעור ד 14:00-12:00 מקוון ד"ר קמפף רונית
  חדר עם אינטרנט
  ב' 0602.6183.01 פצעי בגרות: חוויות ההתבגרות בספרות, בקולנוע ובטלוויזיה הישרא שיעור ד 16:00-14:00 א361 ד"ר רימה שיכמנטר