מערכת שעות תשפ"ב
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר מרצים הערה
מסלול לזכויות אדם ומדיניות
קורסי חובה לכל תכנית המוסמך
שנה א'
מסגרת 620
א' 1110.4144.01 הדרכת חובה בספריה הדרכה בזום ביום ד' 6.10.21 בשעה 9:00. שיבוץ ע"י המזכירות
א' 1110.4144.02 הדרכת חובה בספריה הדרכה בזום ביום ו' 15.10.21 בשעה 9:00. שיבוץ ע"י המזכירות
א' 1110.4105.01 בחינת פטור באוריינות מחקרית נא לסמן בבידינג. חובה לסיים עד סוף שנה א'
יש לסמן את הקבוצה שתופיע בבידינג
מסגרת 628
א' 1110.4146.01 הערכת תוכניות התערבות- תאוריה ופרקטיקה שיעור ב 10:00-08:00 118 ד"ר סולימני-אעידן יפית
א' 1110.4146.02 הערכת תוכניות התערבות- תאוריה ופרקטיקה שיעור ד 10:00-08:00 118 ד"ר סולימני-אעידן יפית
א' 1110.4146.03 הערכת תוכניות התערבות- תאוריה ופרקטיקה שיעור ב 18:00-16:00 127 ד"ר סיני-גלזר חגית
ב' 1110.4146.04 הערכת תוכניות התערבות- תאוריה ופרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 118 ד"ר סיני-גלזר חגית
שנה ב'
חובה רק לתלמידי המסלול (כולל ת. ההשלמות) ללא תיזה
מסגרת 628
ב' 1110.4523.08 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 10:00-08:00 016 ד"ר סיני-גלזר חגית
לתלמידי מסלול מדיניות
קורסי חובה למסלול - 4 קורסים (8 ש"ס)
מסגרת 620
שנה א'
א' 1110.4540.01 שינוי מדיניות בעידן ניאו-ליברלי: היבטים תיאורטיים שיעור ב 12:00-10:00 119 ד"ר פלדמן גיא
א' 1110.4731.01 זכויות אדם וזכויות חברתיות שיעור ב 14:00-12:00 017 ד"ר קטרי עידו
ב' 1110.4535.01 תיאוריות ביקורתיות לעבודה סוציאלית שיעור ב 12:00-10:00 016 גב' ביטנר דקלה
ב' 1110.4548.01 עבודה סוציאלית מבוססת זכויות שיעור ב 14:00-12:00 122 ד"ר תמיר גילי
חובה שנה א' עם תיזה -מסגרת 627
א' 1110.4600.35 סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרות שיעור ב 10:00-08:00 012 פרופ' וייס-גל עידית
ב' 1110.4601.35 סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים שיעור ב 10:00-08:00 012 פרופ' וייס-גל עידית
ציון 80 בסדנת מחקר ב' הינו תנאי מעבר לסדנה ג'
א' 1110.4148.01 מבוא למחקר איכותני שיעור ב 12:00-10:00 127 פרופ' ליכטנטריט רונית
חובה לכותבי תיזה איכותנית
שנה ב' - חובה לתלמידים עם תיזה - מסגרת 627
א' 1110.4602.05 סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר שיעור ב 10:00-08:00 009 ד"ר יצחקי-בראון יעל
ב' שיעור ב 10:00-08:00 127 ד"ר יצחקי-בראון יעל
א' 1110.4613.01 סטטיסטיקה וניתוח נתונים שיעור ב 18:00-16:00 152 ד"ר שילה גיא
קורס חובה לכותבי תיזה כמותית
חובה בשנה ב' לכל תלמידי המסלול-לבחור 1 מ- 2 הקבוצות
עם תיזה-מסגרת 612, ללא תיזה-מסגרת 611
א' 1110.4825.01 פרקטיקום זכויות שיעור ב 12:00-10:00 017 פרופ' וייס-גל עידית
ב' שיעור ב 12:00-10:00 017 פרופ' וייס-גל עידית
א' 1110.4825.02 פרקטיקום סינגור שיעור ב 12:00-10:00 214 ד"ר תמיר גילי
ב' שיעור ב 12:00-10:00 214 ד"ר תמיר גילי
קורסי הבחירה (כולל קורסי לווין למסלול)
בסדנת תיזה כמותית- לבחור 4 קורסים (8 ש"ס)
בסדנת תיזה איכותנית-לבחור 3 קורסים (6 ש"ס)
ללא תיזה - לבחור 10 קורסים (20 ש"ס), מתוכם 3 לווין
מסגרת עם תיזה-622, ללא תיזה-623
א' 1110.4247.01 פיתוח מיומנויות הנחיה קבוצתית וסגנון מנחה סמינר ד 20:00-16:00 פרופ' דודזון-ערד בלהה
 • קורס זה מחייב רישום לקורס המשך 1071436901
 • ב' 1071.4369.01 הנחיית קבוצות: ניתוח התהליך הקבוצתי** שיעור ד 20:00-16:00 205 פרופ' יואל דפנה
 • ד"מ: הקורס 1110424701
 • א' 1110.4283.01 הילד שלי הילד שבי והילד שבטיפולי שיעור פרופ' דודזון-ערד בלהה
  סדנה מרוכזת ב-9.1-11.1.22 בשעות 8:30-15:30
  ב' 1110.4359.01 מין מגדר ומיניות - מבט חברתי על תאוריות מגדריות שיעור ב 12:00-10:00 152 ד"ר שילה גיא
  ב' 1110.4392.01 התמכרות והחלמה - מודלים תיאורטיים וגישות התערבות שיעור ב 14:00-12:00 119 ד"ר גבריאל-פריד בל
  מומלץ לתלמידי קבוצת התיזה של ד"ר' בל גבריאל
  א' 1110.4406.01 הפסיכולוגיה של האישה:הבסיס התיאורטי ויישומו שיעור ב 12:00-10:00 015 גב' שי שרית
  ב' 1110.4410.01 המפגש הטיפולי שיעור ב 12:00-10:00 125 גב' שי שרית
  ב' 1110.4412.01 אובדן ושכול שיעור ב 14:00-12:00 118 פרופ' ליכטנטריט רונית
  א' 1110.4413.01 זכותן לבריאות של אוכלוסיות מודרות - תפקידם של אנשי רווחה שיעור ב 10:00-08:00 125 גב' זיו הדס
  ב' 1110.4418.01 זקנים בסיכון - אתגרים טיפוליים, חוקיים ואתיים שיעור ב 10:00-08:00 118 ד"ר אלון שרה
  א' 1110.4419.01 תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה שיעור ב 12:00-10:00 118 ד"ר קורניק גליה
  ב' 1110.4421.01 טיפול קבוצתי בגברים בדגש פוליטי-חברתי שיעור ד 10:00-08:00 זום מר אשמן תמיר
  קורס מקוון
  א' 1110.4426.01 אימהות ואי-אימהות שיעור ב 12:00-10:00 125 ד"ר דונת אורנה
  ב' 1110.4426.02 אימהות ואי-אימהות שיעור ב 12:00-10:00 055 ד"ר דונת אורנה
  א' 1110.4427.01 סנגור בבית המחוקקים: אסטרטגיה להשפעה על מדיניות חברתית שיעור פרופ' וייס-גל עידית
  סדנה מרוכזת 13.2-16.2.22
  א' 1110.4428.01 צעירים במצבי סיכון במעבר לחיי בגרות שיעור ב 14:00-12:00 128 ד"ר סולימני-אעידן יפית
  ב' 1110.4431.01 "אני הוא האחר" - מבוא לגישה ההתייחסותית: מתיאוריה לקליניקה שיעור ב 16:00-14:00 128 גב' ורדימון שילי
  א' 1110.4524.01 מיומנויות התערבות ישירה עם ילדים שיעור ב 16:00-14:00 152 פרופ' חממה ליאת
  נדרש ניסיון בטיפול בילדים, אפשרי גם במסגרת הכשרה מעשית
  ב' 1110.4554.01 טיפול בטראומה מורכבת ודיסוציאציה שיעור ב 12:00-10:00 128 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  שימו לב לתנאים שבתיאור הקורס טרם רישומכם
  א' 1110.4515.01 התיאוריה והפרקטיקה של הקבוצה הקטנה שיעור ב 18:00-16:00 128 מר פרגו-גופר עמירם
  ב' 1110.4568.01 התערבות קבוצתית עם נשים שיעור ב 14:00-12:00 128 גב' קירשנבאום דנה
  א' 1110.4590.01 תקווה וחוסן בראי הטראומה: הבטים תאורטיים וקליניים שיעור ב 12:00-10:00 150 ד"ר לוי אופיר
  א' 1110.4553.01 מיצוי זכויות מתקדם שיעור ב 14:00-12:00 016 ד"ר תמיר גילי
  א' 1110.4531.01 טיפול בטראומה מינית שיעור ב 12:00-10:00 128 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  א' 1110.4532.01 מודלים יישומים בטיפול בזקנים ובני משפחתם שיעור ב 10:00-08:00 127 ד"ר אלון שרה
  ב' 1110.4533.01 פסיכופתולוגיה התפתחותית שיעור ב 12:00-10:00 127 מר שרוף אברהם
  א' 1110.4537.01 עבודה עם הורים - הדרכה ושותפות שיעור ב 12:00-10:00 152 מר ורשביאק אייל
  א' 1110.4542.01 טיפול הורה - ילד במצבי טראומה שיעור ב 20:00-18:00 118 ד"ר קני פז סיגל
  א' 1110.4549.01 בין האישי לפוליטי:התערבות מתקדמת באלימות כלפי נשים שיעור ד 12:00-10:00 015 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  ב' 1110.4550.01 ניתוח מדיניות שיעור פרופ' כנען רם-אריה
  סדנה מרוכזת בחופשת סמסטר ב' 12.6-15.6.22 9-14
  א' 1110.4551.01 החלמה והתמודדות עם מחלה פסיכיאטרית במשפחה שיעור ד 18:00-16:00 125 ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
  א' 1110.4552.01 ילדים נפגעי התעללות ותהליך עשיית הצדק: מיומנויות אבחון, הערכ שיעור ב 14:00-12:00 125 פרופ' כץ כרמית
  ב' 1110.4555.01 "מילים שמצליחות לגעת" ביסוס עמדה טיפולית של העובדת הסוציאלית שיעור ב 18:00-16:00 118 ד"ר קורניק גליה
  א' 1110.4557.01 סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה של גיל ההתבגרות שיעור ב 20:00-18:00 זום פרופ' טרטקובסקי יבגני
  קורס מקוון
  א' 1110.4713.01 דילמות אתיות בעבודה סוציאלית שיעור ב 18:00-16:00 118 ד"ר סמילה סנד שרית
  לא לרישום עבור מי שלמד בב"א את הקורס 11103190 עם ד"ר סנד
  ב' 1110.4714.01 איך עושים שינוי? שיעור ב 16:00-14:00 119 ד"ר חנין דב
  א' 1110.4715.01 סוגיות בהתערבות בקרב משפחות לילד עם צרכים מיוחדים/מוגבלות שיעור ב 16:00-14:00 118 גב' לויאל יעל
  א' 1110.4717.01 טיפול בבית המשפט לנוער שיעור ב 16:00-14:00 128 גב' בן דוד ניצנה
  א' 1110.4718.01 עובדים סוציאליים כיזמים חברתיים שיעור ב 14:00-12:00 122 ד"ר יצחקי-בראון יעל
  ב' 1110.4719.01 ילדים ובני נוער במצבי הגירה ופליטות:בין מדיניות ופרקטיקה שיעור ד"ר קורין-לנגר נורה
  ד"ר בירגר ליאור
  ב' 1110.4722.01 הבנה רגשית ואמפתיה בגיל הרך ובילדות המוקדמת:התפתחות, למידה ו שיעור ב 10:00-08:00 055 ד"ר שפירא רותם
  ב' 1110.4724.01 בעיות התנהגותיות בקרב ילדים ובני נוער: סוגיות אבחוניות וטיפו שיעור ב 12:00-10:00 119 ד"ר איציק מיכל
  ב' 1110.4725.01 ביטויים של העברה והעברה נגדית בהפרעות שונות וטראומטיזציה משנ שיעור ב 12:00-10:00 150 ד"ר לוי אופיר
  א' 1110.4727.01 הגישה הנרטיבית שיעור ב 12:00-10:00 055 גב' גילוני ברק שלומית
  ב' 1110.4729.01 עבודה סוציאלית, משפחה, קהילה ודת - המקרה הפרטי של החברה החרד שיעור ב 14:00-12:00 150 ד"ר יצחקי-בראון יעל
  ב' 1110.4536.01 ארגז הכלים היצירתי שיעור ב 12:00-10:00 118 גב' זקס אילנה
  א' 1110.4163.01 פסיכולוגיה חיובית שיעור ב 14:00-12:00 053 פרופ' בנימיני יעל
  א' 1110.4399.01 הגישה האנטי-פסיכיאטרית שיעור ב 16:00-14:00 127 ד"ר אבו-ריא השאם
  לא לרישום למי שרשום לקורס 1110613001 בתשפ"ב
  ב' 1110.4281.01 התנהגות אירגונית שיעור ד 12:00-10:00 זום פרופ' טרטקובסקי יבגני
  קורס מקוון
  א' 1110.4269.01 לראות, לשמוע ולפעול: עובדות סוציאליות כשחקניות מדיניות שיעור ב 18:00-16:00 119 פרופ' וייס-גל עידית
  א' 1110.4403.01 ילדים במצבי טראומה שיעור ב 18:00-16:00 055 פרופ' חממה ליאת
  א' 1110.4732.01 הפיל שבחדר: תיאוריות וגישות טיפוליות במצבי קופליקט שיעור ב 10:00-08:00 055 ד"ר קעדאן סמיר
  א' 1110.4733.01 עבודה סוציאלית עם נערות מפרספקטיבה פמיניסטית שיעור ד 18:00-16:00 128 ד"ר קומם מיכל
  ב' 1110.4734.01 טיפול במצבי דחק וחרדה אצל מבוגרים שיעור ב 16:00-14:00 150 מר ורשביאק אייל
  ב' 1110.4735.01 מבט אל הזדקנות מוצלחת שיעור ב 16:00-14:00 055 ד"ר קרמל שיפמן אילא
  ב' 1110.4736.01 הורות באתגר המשפט שיעור ב 18:00-16:00 125 עו"ד מורן שמואל
  ב' 1110.4737.01 טיפול מרחוק - מבוא לתיאוריה והפרקטיקה שיעור ב 20:00-18:00 ד"ר גוזמן ג'וליה
  מקוון. לא למי שלמד בתשפא 11104726 עם ד"ר אגר
  ב' 1110.4701.01 גישות וסוגיות בעבודה סוציאלית ביקורתית שיעור ב 14:00-12:00 055 גב' ביטנר דקלה
  ב' 1110.4738.01 מנהיגות ומגדר באוכלוסיות פריפריה בישראל שיעור ב 18:00-16:00 128 גב' שלבי מנאל
  א' 1110.4739.01 Rights at work: Organizing for social and economic justice שיעור פרופ' לייפר גורדון
  סדנה:3.12, 10.12, 17.12 9-13.30, 9.12 ו- 16.12 16-19
 • ניתן להגיש את מטלת הסיכום בעברית
 • ב' 1110.4740.01 Childhood Vulnerabilities קורס מרוכז באנגלית 12.6-15.6. ניתן להגיש עבודה בעברית
  קורסי בחירה מחוץ לביה"ס
  ניתן ללמוד עד 4 ש"ס
  א' 0607.5313.01 משפחות טובות - דיון במגדר ובמשפחה סמינר ב 18:00-14:00 320 ע"ש אלקוב ד"ר להד כנרת
  ב' 0607.5304.01 מגדר וטראומה סמינר ג 14:00-12:00 212 ד"ר אפי זיו
  ב' 0607.5428.01 כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראל שיעור ה 20:00-18:00 זום ד"ר משעלי יעל
  ב' 0607.5429.01 גברים וגבריות בתרבות הפופולרית שיעור ג 12:00-10:00 282 ד"ר פדבה גלעד
  ב' 0607.5435.01 היבטים תיאורטיים, חברתיים ומשפטיים של זכויות הקהילה הלהט"בית שיעור ב 14:00-12:00 220 פרופ' טריגר צבי חיים