מערכת שעות תשפ"ב
סמ. מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר מרצים הערה
מסלול אינטגרטיבי לטיפול והתערבות
קורסי חובה לכל תכנית המוסמך
שנה א' - מסגרת 620
א' 1110.4144.01 הדרכת חובה בספריה הדרכה בזום ביום ד' 6.10.21 בשעה 9:00. שיבוץ ע"י המזכירות
א' 1110.4144.02 הדרכת חובה בספריה הדרכה בזום ביום ו' 15.10.21 בשעה 9:00. שיבוץ ע"י המזכירות
א' 1110.4105.01 בחינת פטור באוריינות מחקרית נא לסמן בבידינג. חובה לסיים עד סוף שנה א'
מסגרת 628
יש לסמן את הקבוצה שתופיע בבידינג
א' 1110.4146.01 הערכת תוכניות התערבות- תאוריה ופרקטיקה שיעור ב 10:00-08:00 118 ד"ר סולימני-אעידן יפית
א' 1110.4146.02 הערכת תוכניות התערבות- תאוריה ופרקטיקה שיעור ד 10:00-08:00 118 ד"ר סולימני-אעידן יפית
א' 1110.4146.03 הערכת תוכניות התערבות- תאוריה ופרקטיקה שיעור ב 18:00-16:00 127 ד"ר סיני-גלזר חגית
ב' 1110.4146.04 הערכת תוכניות התערבות- תאוריה ופרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 118 ד"ר סיני-גלזר חגית
שנה ב'
חובה לבחור קבוצה אחת - מסגרת 628
א' 1110.4523.03 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 015 גב' שי שרית
לתלמידי המסלול האינטגרטיבי
א' 1110.4523.04 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 10:00-08:00 016 גב' ירון-מלמד לילי
לתלמידי המסלול האינטגרטיבי
ב' 1110.4523.05 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 214 גב' קירשנבאום דנה
לתלמידי המסלול האינטגרטיבי
שנה ג' לתכנית ההשלמות במסלול האינטגרטיבי
א' 1110.4523.09 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 124 ד"ר קורין-לנגר נורה
לתלמידי תכנית ההשלמות בלבד
ב' 1110.4523.10 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 053 ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
לתלמידי תכנית ההשלמות
ב' 1110.4523.11 התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה שיעור ב 16:00-14:00 152 ד"ר ארטום עדי
לתלמידי תכנית ההשלמות בלבד
חובה בשנה א' - עם תיזה - מסגרת 627
חובה לבחור סדנת תיזה אחת -סמס' א וב'
א' 1110.4600.23 סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרות סדנה ב 10:00-08:00 008 פרופ' ליכטנטריט רונית
ב' 1110.4601.23 סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים סדנה ב 10:00-08:00 017 פרופ' ליכטנטריט רונית
ציון 80 בסדנת מחקר ב' הינו תנאי מעבר לסדנה ג'
א' 1110.4600.24 סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרות סדנה ב 12:00-10:00 250 פרופ' בנימיני יעל
ב' 1110.4601.24 סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים סדנה ב 12:00-10:00 250 פרופ' בנימיני יעל
ציון 80 בסדנת מחקר ב' הינו תנאי מעבר לסדנה ג'
א' 1110.4600.25 סדנת מחקר א': קריאה ביקורתית, בחירת נושא, סקירת ספרות סדנה ב 10:00-08:00 007 ד"ר גבריאל-פריד בל
ב' 1110.4601.25 סדנת מחקר ב': גיבוש הצעת מחקר ואיסוף נתונים סדנה ב 10:00-08:00 007 ד"ר גבריאל-פריד בל
ציון 80 בסדנת מחקר ב' הינו תנאי מעבר לסדנה ג'
א' 1110.4148.01 מבוא למחקר איכותני שיעור ב 12:00-10:00 127 פרופ' ליכטנטריט רונית
חובה לכותבי תיזה איכותנית
שנה ב'
חובה-שנה ב'-עם תיזה-בהתאם לתיזה שנלמדה בשנה א'
מסגרת 627
א' 1110.4603.01 סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר סדנה ב 10:00-08:00 219 פרופ' פלד עינת
סדנה איכותנית, כל שבוע
ב' סדנה ב 10:00-08:00 013 פרופ' פלד עינת
סדנה איכותנית, כל שבוע
א' 1110.4602.02 סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר סדנה ב 10:00-08:00 257 פרופ' דודזון-ערד בלהה
ב' סדנה ב 10:00-08:00 015 פרופ' דודזון-ערד בלהה
א' 1110.4602.03 סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר סדנה ב 10:00-08:00 013 פרופ' טרטקובסקי יבגני
קורס שנתי, אחת לשבועיים
ב' סדנה ב 10:00-08:00 008 פרופ' טרטקובסקי יבגני
קורס שנתי, אחת לשבועיים
א' 1110.4603.02 סדנת מחקר ג': ניתוח נתונים וכתיבה של דו"ח מחקר סדנה ב 10:00-08:00 008 ד"ר שילה גיא
סדנה איכותנית, כל שבוע
ב' סדנה ב 10:00-08:00 219 ד"ר שילה גיא
סדנה איכותנית, כל שבוע
א' 1110.4613.01 סטטיסטיקה וניתוח נתונים שיעור ב 18:00-16:00 152 ד"ר שילה גיא
קורס חובה לכותבי תיזה כמותית
חובה-שנה ב' (שנה ג' בת. ההשלמות) -ללא תיזה
חובה לבחור קבוצה אחת
מסגרת 611
סדנאות המתקיימות בשנה"ל תשפ"ב
א' 1110.4812.01 פרקטיקום התערבות עם נשים סדנה ב 14:00-12:00 119 גב' שי שרית
ב' סדנה ב 10:00-08:00 125 גב' שי שרית
א' 1110.4812.02 פרקטיקום בתחום ההתערבות הקבוצתית סדנה ב 14:00-12:00 120 ד"ר קורין-לנגר נורה
ב' סדנה ב 14:00-12:00 120 ד"ר קורין-לנגר נורה
א' 1110.4812.03 פרקטיקום בתחום בריאות הנפש : שיקום והחלמה סדנה ב 14:00-12:00 250 ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
ב' סדנה ב 14:00-12:00 250 ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
א' 1110.4812.04 פרקטיקום טיפול דינאמי בילד ונוער סדנה ב 14:00-12:00 150 ד"ר קורניק גליה
ב' סדנה ב 14:00-12:00 053 ד"ר קורניק גליה
א' 1110.4812.05 פרקטיקום ממוקד טיפול בגברים סדנה ב 10:00-08:00 128 ד"ר פרל גיא
ב' סדנה ב 10:00-08:00 119 ד"ר פרל גיא
א' 1110.4812.07 פרקטיקום טיפול במבוגרים באוריינטציה דינאמית סדנה ב 14:00-12:00 214 ד"ר באום-מזרחי עדי
ב' סדנה ב 14:00-12:00 214 ד"ר באום-מזרחי עדי
א' 1110.4812.08 פרקטיקום טיפול במבוגרים באוריינטציה דינאמית סדנה ב 10:00-08:00 214 גב' זקס אילנה
ב' סדנה ב 10:00-08:00 214 גב' זקס אילנה
א' 1110.4812.10 טיפול בא/נשים נפגעות אלימות לסוגיה סדנה ב 14:00-12:00 055 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
ב' סדנה ב 14:00-12:00 124 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
קורסי הבחירה (כולל קורסי לווין בהתאם לפרקטיקום)
ניתן ללמוד בשנה א' ובשנה ב'
בסדנת תיזה כמותית - 9 קורסים (18 ש"ס)
בסדנת תיזה איכותנית - 8 קורסים (16 ש"ס)
ללא תיזה - 3 קורסי לווין וגם 11 קורסי בחירה (28 ש"ס)
עם תיזה - מסגרת 622, ללא תיזה - מסגרת 623
א' 1110.4247.01 פיתוח מיומנויות הנחיה קבוצתית וסגנון מנחה סמינר ד 20:00-16:00 פרופ' דודזון-ערד בלהה
 • קורס זה מחייב רישום לקורס המשך 1071436901
 • ב' 1071.4369.01 הנחיית קבוצות: ניתוח התהליך הקבוצתי** שיעור ד 20:00-16:00 205 פרופ' יואל דפנה
 • ד"מ: הקורס 1110424701
 • א' 1110.4283.01 הילד שלי הילד שבי והילד שבטיפולי שיעור פרופ' דודזון-ערד בלהה
  סדנה מרוכזת ב-9.1-11.1.22 בשעות 8:30-15:30
  ב' 1110.4359.01 מין מגדר ומיניות - מבט חברתי על תאוריות מגדריות שיעור ב 12:00-10:00 152 ד"ר שילה גיא
  ב' 1110.4392.01 התמכרות והחלמה - מודלים תיאורטיים וגישות התערבות שיעור ב 14:00-12:00 119 ד"ר גבריאל-פריד בל
  מומלץ לתלמידי קבוצת התיזה של ד"ר' בל גבריאל
  א' 1110.4406.01 הפסיכולוגיה של האישה:הבסיס התיאורטי ויישומו שיעור ב 12:00-10:00 015 גב' שי שרית
  ב' 1110.4410.01 המפגש הטיפולי שיעור ב 12:00-10:00 125 גב' שי שרית
  ב' 1110.4412.01 אובדן ושכול שיעור ב 14:00-12:00 118 פרופ' ליכטנטריט רונית
  א' 1110.4413.01 זכותן לבריאות של אוכלוסיות מודרות - תפקידם של אנשי רווחה שיעור ב 10:00-08:00 125 גב' זיו הדס
  ב' 1110.4418.01 זקנים בסיכון - אתגרים טיפוליים, חוקיים ואתיים שיעור ב 10:00-08:00 118 ד"ר אלון שרה
  א' 1110.4532.01 מודלים יישומים בטיפול בזקנים ובני משפחתם שיעור ב 10:00-08:00 127 ד"ר אלון שרה
  א' 1110.4419.01 תיאוריה וקליניקה של פסיכותרפיה שיעור ב 12:00-10:00 118 ד"ר קורניק גליה
  ב' 1110.4421.01 טיפול קבוצתי בגברים בדגש פוליטי-חברתי שיעור ד 10:00-08:00 זום מר אשמן תמיר
  קורס מקוון
  א' 1110.4426.01 אימהות ואי-אימהות שיעור ב 12:00-10:00 125 ד"ר דונת אורנה
  ב' 1110.4426.02 אימהות ואי-אימהות שיעור ב 12:00-10:00 055 ד"ר דונת אורנה
  א' 1110.4428.01 צעירים במצבי סיכון במעבר לחיי בגרות שיעור ב 14:00-12:00 128 ד"ר סולימני-אעידן יפית
  ב' 1110.4431.01 "אני הוא האחר" - מבוא לגישה ההתייחסותית: מתיאוריה לקליניקה שיעור ב 16:00-14:00 128 גב' ורדימון שילי
  א' 1110.4515.01 התיאוריה והפרקטיקה של הקבוצה הקטנה שיעור ב 18:00-16:00 128 מר פרגו-גופר עמירם
  א' 1110.4524.01 מיומנויות התערבות ישירה עם ילדים שיעור ב 16:00-14:00 152 פרופ' חממה ליאת
  נדרש ניסיון בטיפול בילדים, אפשרי גם במסגרת הכשרה מעשית
  א' 1110.4531.01 טיפול בטראומה מינית שיעור ב 12:00-10:00 128 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  ב' 1110.4533.01 פסיכופתולוגיה התפתחותית שיעור ב 12:00-10:00 127 מר שרוף אברהם
  ב' 1110.4535.01 תיאוריות ביקורתיות לעבודה סוציאלית שיעור ב 12:00-10:00 016 גב' ביטנר דקלה
  א' 1110.4537.01 עבודה עם הורים - הדרכה ושותפות שיעור ב 12:00-10:00 152 מר ורשביאק אייל
  א' 1110.4540.01 שינוי מדיניות בעידן ניאו-ליברלי: היבטים תיאורטיים שיעור ב 12:00-10:00 119 ד"ר פלדמן גיא
  ב' 1110.4548.01 עבודה סוציאלית מבוססת זכויות שיעור ב 14:00-12:00 122 ד"ר תמיר גילי
  א' 1110.4553.01 מיצוי זכויות מתקדם שיעור ב 14:00-12:00 016 ד"ר תמיר גילי
  ב' 1110.4554.01 טיפול בטראומה מורכבת ודיסוציאציה שיעור ב 12:00-10:00 128 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  שימו לב לתנאים שבתיאור הקורס טרם רישומכם
  א' 1110.4542.01 טיפול הורה - ילד במצבי טראומה שיעור ב 20:00-18:00 118 ד"ר קני פז סיגל
  ב' 1110.4555.01 "מילים שמצליחות לגעת" ביסוס עמדה טיפולית של העובדת הסוציאלית שיעור ב 18:00-16:00 118 ד"ר קורניק גליה
  ב' 1110.4568.01 התערבות קבוצתית עם נשים שיעור ב 14:00-12:00 128 גב' קירשנבאום דנה
  א' 1110.4731.01 זכויות אדם וזכויות חברתיות שיעור ב 14:00-12:00 017 ד"ר קטרי עידו
  א' 1110.4549.01 בין האישי לפוליטי:התערבות מתקדמת באלימות כלפי נשים שיעור ד 12:00-10:00 015 ד"ר שבאר-שפירא דניאלה
  ב' 1110.4550.01 ניתוח מדיניות שיעור פרופ' כנען רם-אריה
  סדנה מרוכזת בחופשת סמסטר ב' 12.6-15.6.22 9-14
  א' 1110.4551.01 החלמה והתמודדות עם מחלה פסיכיאטרית במשפחה שיעור ד 18:00-16:00 125 ד"ר גרבר אפשטיין פאולה
  א' 1110.4552.01 ילדים נפגעי התעללות ותהליך עשיית הצדק: מיומנויות אבחון, הערכ שיעור ב 14:00-12:00 125 פרופ' כץ כרמית
  א' 1110.4557.01 סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה של גיל ההתבגרות שיעור ב 20:00-18:00 זום פרופ' טרטקובסקי יבגני
  קורס מקוון
  א' 1110.4590.01 תקווה וחוסן בראי הטראומה: הבטים תאורטיים וקליניים שיעור ב 12:00-10:00 150 ד"ר לוי אופיר
  א' 1110.4713.01 דילמות אתיות בעבודה סוציאלית שיעור ב 18:00-16:00 118 ד"ר סמילה סנד שרית
  לא לרישום עבור מי שלמד בב"א את הקורס 11103190 עם ד"ר סנד
  ב' 1110.4714.01 איך עושים שינוי? שיעור ב 16:00-14:00 119 ד"ר חנין דב
  א' 1110.4715.01 סוגיות בהתערבות בקרב משפחות לילד עם צרכים מיוחדים/מוגבלות שיעור ב 16:00-14:00 118 גב' לויאל יעל
  א' 1110.4717.01 טיפול בבית המשפט לנוער שיעור ב 16:00-14:00 128 גב' בן דוד ניצנה
  א' 1110.4718.01 עובדים סוציאליים כיזמים חברתיים שיעור ב 14:00-12:00 122 ד"ר יצחקי-בראון יעל
  ב' 1110.4719.01 ילדים ובני נוער במצבי הגירה ופליטות:בין מדיניות ופרקטיקה שיעור ד"ר קורין-לנגר נורה
  ד"ר בירגר ליאור
  ב' 1110.4722.01 הבנה רגשית ואמפתיה בגיל הרך ובילדות המוקדמת:התפתחות, למידה ו שיעור ב 10:00-08:00 055 ד"ר שפירא רותם
  ב' 1110.4724.01 בעיות התנהגותיות בקרב ילדים ובני נוער: סוגיות אבחוניות וטיפו שיעור ב 12:00-10:00 119 ד"ר איציק מיכל
  ב' 1110.4725.01 ביטויים של העברה והעברה נגדית בהפרעות שונות וטראומטיזציה משנ שיעור ב 12:00-10:00 150 ד"ר לוי אופיר
  א' 1110.4727.01 הגישה הנרטיבית שיעור ב 12:00-10:00 055 גב' גילוני ברק שלומית
  ב' 1110.4729.01 עבודה סוציאלית, משפחה, קהילה ודת - המקרה הפרטי של החברה החרד שיעור ב 14:00-12:00 150 ד"ר יצחקי-בראון יעל
  ב' 1110.4536.01 ארגז הכלים היצירתי שיעור ב 12:00-10:00 118 גב' זקס אילנה
  א' 1110.4163.01 פסיכולוגיה חיובית שיעור ב 14:00-12:00 053 פרופ' בנימיני יעל
  א' 1110.4399.01 הגישה האנטי-פסיכיאטרית שיעור ב 16:00-14:00 127 ד"ר אבו-ריא השאם
  לא לרישום למי שרשום לקורס 1110613001 בתשפ"ב
  ב' 1110.4281.01 התנהגות אירגונית שיעור ד 12:00-10:00 זום פרופ' טרטקובסקי יבגני
  קורס מקוון
  א' 1110.4269.01 לראות, לשמוע ולפעול: עובדות סוציאליות כשחקניות מדיניות שיעור ב 18:00-16:00 119 פרופ' וייס-גל עידית
  ב' 1110.4701.01 גישות וסוגיות בעבודה סוציאלית ביקורתית שיעור ב 14:00-12:00 055 גב' ביטנר דקלה
  א' 1110.4403.01 ילדים במצבי טראומה שיעור ב 18:00-16:00 055 פרופ' חממה ליאת
  א' 1110.4732.01 הפיל שבחדר: תיאוריות וגישות טיפוליות במצבי קופליקט שיעור ב 10:00-08:00 055 ד"ר קעדאן סמיר
  א' 1110.4733.01 עבודה סוציאלית עם נערות מפרספקטיבה פמיניסטית שיעור ד 18:00-16:00 128 ד"ר קומם מיכל
  ב' 1110.4734.01 טיפול במצבי דחק וחרדה אצל מבוגרים שיעור ב 16:00-14:00 150 מר ורשביאק אייל
  ב' 1110.4735.01 מבט אל הזדקנות מוצלחת שיעור ב 16:00-14:00 055 ד"ר קרמל שיפמן אילא
  ב' 1110.4736.01 הורות באתגר המשפט שיעור ב 18:00-16:00 125 עו"ד מורן שמואל
  ב' 1110.4737.01 טיפול מרחוק - מבוא לתיאוריה והפרקטיקה שיעור ב 20:00-18:00 ד"ר גוזמן ג'וליה
  מקוון. לא למי שלמד בתשפא 11104726 עם ד"ר אגר
  ב' 1110.4738.01 מנהיגות ומגדר באוכלוסיות פריפריה בישראל שיעור ב 18:00-16:00 128 גב' שלבי מנאל
  א' 1110.4739.01 Rights at work: Organizing for social and economic justice שיעור פרופ' לייפר גורדון
  סדנה:3.12, 10.12, 17.12 9-13.30, 9.12 ו- 16.12 16-19
 • ניתן להגיש את מטלת הסיכום בעברית
 • ב' 1110.4740.01 Childhood Vulnerabilities קורס מרוכז באנגלית 12.6-15.6. ניתן להגיש עבודה בעברית
  קורסי בחירה מחוץ לביה"ס
  ניתן ללמוד עד 4 ש"ס
  א' 0607.5313.01 משפחות טובות - דיון במגדר ובמשפחה סמינר ב 18:00-14:00 320 ע"ש אלקוב ד"ר להד כנרת
  ב' 0607.5304.01 מגדר וטראומה סמינר ג 14:00-12:00 212 ד"ר אפי זיו
  ב' 0607.5428.01 כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראל שיעור ה 20:00-18:00 זום ד"ר משעלי יעל
  ב' 0607.5429.01 גברים וגבריות בתרבות הפופולרית שיעור ג 12:00-10:00 282 ד"ר פדבה גלעד
  ב' 0607.5435.01 היבטים תיאורטיים, חברתיים ומשפטיים של זכויות הקהילה הלהט"בית שיעור ב 14:00-12:00 220 פרופ' טריגר צבי חיים